Náhoda pod kontrolou: prevence od firmy Lenze

Předvídavost i při zpětném ohlédnutí. Abychom společně zajistili, že možná rizika pro Váš stroj budou opravdu minimální, nabízíme Vám rozsáhlé služby prevence.

Podporujeme Vás při zvyšování disponibility, minimalizujeme reakční doby a prostoje v případě poruchy. Uspoříte tak čas – a šetříte nervy.

Naše prevence zahrnuje:

  • optimalizaci předzásobení náhradními díly u klíčových komponent
  • vypracování prohlídek a údržby
  • vypracování nouzových plánů
  • analýzu rizik na základě FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
  • údržbu a preventivní výměnu klíčových komponent
Kontaktní formulář