Efterlevnad

Compliance är en integrerad del av Lenze-koncernens företagskultur. Vi förlitar oss på ett Compliance Management System (CMS) för att följa alla tillämpliga regler över hela världen - oavsett om de är juridiska, officiella eller interna. Syftet med CMS är att systematiskt förebygga risker och undvika överträdelser med hjälp av interna bestämmelser, en konsekvent organisation för efterlevnad och utbildningsåtgärder.

Uppförandekod

En viktig del av de interna compliance-reglerna är uppförandekoden. Dessutom finns det compliance-riktlinjer för områden som antitrustlagstiftning, antikorruption, IT-säkerhet och dataskydd, som konkretiserar uppförandekoden. Riktade och regelbundna utbildningskurser förmedlar kunskap om efterlevnad och ökar medvetenheten om relevanta frågor.

Tyska
Engelska
Franska
Italienska
kinesiska
polska
spanska
Portugisiska

Centrum för visselblåsning

Medarbetare, affärspartners och andra intressenter kan rapportera problem med efterlevnaden och information om efterlevnadsincidenter via följande kanaler, inklusive kontaktuppgifter:

Alla förfrågningar och rapporter kommer naturligtvis att behandlas respektfullt och konfidentiellt.

Contact form