Felhasználási feltételek

Felelősség

Nem vállalunk felelősséget a jelen weboldalakon szereplő szövegek és ábrázolások helyességért. Az egyes adatokat legjobb tudásunk szerint, lelkiismeretesen hoztuk létre, ezek azonban hibákat is tartalmazhatnak. E-mail, fax vagy más úton, kéretlenül beküldött tartalmakért nem vállalunk felelősséget. Azok kiadására Ön nem jogosult. Aki úgy továbbít részünkre tartalmakat, hogy saját maga nem használ megfelelő biztonsági eljárásokat, az akkor is saját felelősségére jár el, amennyiben az átvitelre a szerződés teljesítésének vagy a szerződés teljesítéséhez szükséges adatátvitel elemeként kerül sor.

A letöltésre kínált szoftvert az adott formában bocsátjuk a felhasználó rendelkezésére. A minőségre és az alkalmazásukkal megállapított eredményekre nézve minden kockázat a felhasználót terheli. Az esetleges helytelen használat elkerülésére a felhasználónak kell megfelelő intézkedéseket foganatosítani. Nem vállalunk felelősséget a közvetlenül vagy közvetve keletkezett károkért, mint pl. haszonveszteségekért, megbízások elvesztéséért vagy az üzleti tevékenység bármilyen jellegű hátrányos befolyásolásáért.

Szerzői jog

A weboldalainkon érzékelhető valamennyi szövegre, fényképre és grafikára szerzői jog vonatkozik. A jelen weboldal valamennyi adatának letöltése (mentése) és/vagy további feldolgozása – a böngészőtől vagy a rendszertől függő, ideiglenes mentéstől eltekintve – a szerző hozzájárulása nélkül nem megengedett, és bármikor polgári jogi és büntetőjogi lépéseket vonhat maga után. A szövegek, fényképek és grafikonok csupán személyes, egyéni és nem közületi felhasználásra történő letöltése megengedett. Ez alól kivételt képeznek a kifejezetten sajtóinformációként megjelölt oldalak.

Külső linkek

A Lenze weboldalai más oldalakra mutató linkeket tartalmaznak. A Lenze nem felelős ezeknek az oldalaknak a tartalmáért, valamint az adatvédelmi jogszabályok általuk történő betartásáért. Azok tartalmával nem azonosulunk, és azokért nem vállalunk felelősséget.

Érvényesség: 2011/11

Contact form