Adatvédelmi nyilatkozat

A Lenze-csoport örömmel veszi az Ön termékeink és vállalatunk iránt való érdeklődését. Különös fontossággal bír számunkra az Ön személyes adatainak védelme. Ezért ezzel az adatvédelemi nyilatkozattal az Ön privátszférájának védelme iránti elkötelezettségünkről szeretnénk tájékoztatni.

Az Ön privátszférájának védelme, különösen az internetes alapú üzleti és ügyfélszolgálati modellekre nézve, döntő jelentőséggel bír. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal az Ön privátszférájának védelme iránti elkötelezettségünket szeretnénk aláhúzni. Nagyon komolyan vesszük az Ön személyes adatainak védelmét, és rendszereinket az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó adott szabályokkal és törvényekkel összhangban működtetjük. Amennyiben külső vállalatokat vonunk be az Ön adatainak kezelésébe, akkor gondoskodunk arról, hogy partnereink is betartsák az adatvédelmi jogszabályokat.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat felvilágosítást ad a személyes adatok a Lenze-csoporton belüli kezelésének módjáról, területéről és céljáról. Az adatvédelmi nyilatkozat azokra a fogalmakra alapul, amelyeket az európai irányelvek és rendeletek kiadója az általános adatvédelmi rendelet kibocsátásánál használt.

A weboldalunkkal kapcsolatos adatkezelésért felelős szerv:

Lenze SE
Hans-Lenze-Straße 1
D-31855 Aerzen

Az adatvédelmi tisztviselő a következő e-mail címen: dataprivacy@lenze.com,
illetve postán a Hans-Lenze-Straße 1, D-31855 Aerzen címen érhető el.

A Lenze-csoport számára különös fontossággal bír az Ön személyes adatainak védelme. Ezért minden olyan országban, amelyekben weboldalakat tartunk fenn, webes tevékenységünket az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó mindenkori jogszabályoknak megfelelően végezzük.

A következőkben Ön megtudja, hogy adott esetben mely adatokat gyűjtjük, és azokat miként kezeljük.

Fogalom-meghatározások

Személyes adatok

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban „érintett személy”) vonatkozik. Azonosíthatónak olyan természetes személy tekinthető, aki közvetlenül vagy közvetve, különösen olyan ismérvekhez, mint egy névhez, egy egyedi azonosítóhoz, egy online-azonosítóhoz vagy egy címhez stb. való hozzárendelés útján azonosítható.

Érintett személy

Érintett személy minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, kiknek személyes adatait az adatkezelésért felelős kezeli.

Adatkezelés

A kezelés a személyes adatokkal összefüggésben, automatizált eljárások segítségével vagy anélkül végrehajtott minden olyan folyamat vagy folyamatsorozat, mint a gyűjtés, a rögzítés, a szervezés, a rendezés, a tárolás, a hozzáigazítás vagy a módosítás, a kiolvasás, a lekérdezés, a felhasználás, továbbá az átvitel, terjesztés vagy a rendelkezésre bocsátás más módján történő nyilvánosságra hozatal, az összehasonlítás vagy az összekapcsolás, a korlátozás, a törlés vagy a megsemmisítés.

Hozzájárulás

A hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes, az adott esetre vonatkozó, tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása egy nyilatkozat vagy egy más, egyértelmű megerősítő cselekmény formájában, amellyel az érintett értésre adja, hogy egyetért a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével.

Adatkezelés a Lenze-rendszerekben

Ügyfelekhez és érdeklődőkhöz fűződő kapcsolatok menedzsmentje

Azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön ügyfélként vagy érdeklődőként való kapcsolatfelvétele keretében (pl. személyesen, vásárokon, véleménykutatások keretében, telefonon stb.) rendelkezésünkre bocsát, felhasználjuk a kapcsolat ápolása, a termékekre vagy a vállalatra vonatkozó információk közlése, rendezvényekre való meghívások stb. céljára.

Az adatkezelést az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdésének a), b) és f) pontjai alapján végezzük.

Ügyfelek általi ajánlatkérés és a megbízások lebonyolítása

Az Ön személyes adatait, amelyeket Ön az ajánlatkérés, a megbízás lebonyolítása, licenciák lebonyolítása, konfiguráció stb. céljából rendelkezésünkre bocsát, az adott ügyletek Önnel történő lebonyolítására fogjuk felhasználni.

Az adatkezelést az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdésének b) és f) pontjai alapján végezzük.

Beszállítói menedzsment és a megrendelések lebonyolítása

Azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön ajánlatkérések, megrendelések stb. keretében bocsát rendelkezésünkre, az adott ügyletek Önnel történő lebonyolítására használjuk fel.

Az adatkezelést az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdésének b) és f) pontjai alapján végezzük.

Videokamerás megfigyelőrendszer

Tájékoztatjuk, hogy épületeink, illetve ingatlanjaink bizonyos részeit videokamerás rendszerrel megfigyeljük.

Helyi információs táblákkal tájékoztatjuk Önt

 • A Lenze-csoport felelős társaságáról és a helyi kapcsolattartóról, aki szükség esetén az alkalmazott technikára stb. vonatkozó további információkat tud rendelkezésre bocsátani.
 • Az alkalmazott videokamerás megfigyelőrendszerek házjogunk érvényesítésére és jog által védett javaink védelmére szolgálnak.
 • Kivételes esetekben a videokamerás megfigyelőrendszereket projektek vagy építési tevékenységek dokumentálása céljából is alkalmazzuk. Ezekben az esetekben célzottan utalunk az eltérő tárolási eljárásokra vagy időkre.

Az adatkezelést az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdésének f) pontja alapján végezzük.

Webes megjelenés

A Lenze-csoport számára különös fontossággal bír az Ön személyes adatainak védelme. Ezért minden olyan országban, amelyekben weboldalakat tartunk fenn, webes tevékenységünket az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó mindenkori jogszabályoknak megfelelően végezzük.

A következőkben Ön megtudja, hogy adott esetben mely adatokat gyűjtjük, és azokat miként kezeljük.

Személyes adatok

Weboldalaink útján az Ön beleegyezése nélkül nem gyűjtünk semmilyen személy adatot. Egyedül Ön dönti el, hogy például a regisztráció, egy közvélemény-kutatás vagy hasonlók útján közölni kívánja-e ezeket az adatokat. Személyes adatait például megkeresésének megválaszolására, megbízásának feldolgozására vagy az Ön speciális információkhoz való hozzáférésének lehetővé tételére használjuk fel. Az ügyfélkapcsolat ápolására továbbá ésszerű lehet az Ön személyes adatainak tárolása, kezelése és például azon országbeli társaság részére történő továbbadása, amelyet Ön megkereséségen megjelölt.

Az IP-címeket legfeljebb 14 napig tároljuk. Az adatok tárolása az adatbiztonság okán, rendszerünk stabilitásának és üzembiztonságának biztosítása céljából szükséges.

Természetesen respektáljuk, amennyiben Ön személyes adatait nem óhajtja az ügyfélkapcsolat támogatására – különösen a közvetlen értékesítés vagy a piackutatás céljából – rendelkezésünkre bocsátani. Személyes adatait nem fogjuk értékesíteni.

Az adatok űrlapokon történő beírásával ez önkéntesen történik. Az Ön adatainak gyűjtéséhez, tárolásához és kezeléséhez adott hozzájárulása visszavonható. A visszavonás nem érinti a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét.

Hírlevél

A hírlevélre történő feliratkozás keretében a gyűjtött személyes adatokat – különösen a feltüntetett érdeklődési területeket – arra használjuk fel, hogy személyre szabott termék- és szolgáltatási ajánlatokat tegyünk Önnek. Nevének közlésével Ön lehetővé teszi számunkra a személyes megszólítást és adatainak egyszerű kezelését. Az Ön címére vonatkozó adatok – különösen az Ön postai irányítószáma – lehetővé teszi számunkra, hogy regionális ajánlatokat tegyünk Önnek.

Továbbra is célunk, hogy javítsuk kínálatunkat. Ide tartozik a küldött hírlevél kiértékelése is, pl. hogy elérhető-e a megadott e-mail cím, mely hírlevelet nyitották meg, a hírlevélben tartalmazott mely hivatkozásra kattintottak rá, és érkezett-e visszajelzés ((automatikus) válasz, hibaüzenet stb.).

Az adatokat kizárólag a Lenze, valamint a Lenze konszernhálózatához tartozó vállalatok gyűjtik és kezelik. Egyéb idegen vállalatok részére nem továbbítjuk az adatokat.

A hírlevél-szolgáltatás igénybe vételével Ön beleegyezik az Ön e-mail címének, valamint további, ott lekérdezett adatainak felhasználásába. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy egyénre szabott termék- és szolgáltatási ajánlatokat javasoljunk Önnek, továbbá arra, hogy folyamatosan javítsuk hírlevél-szolgáltatásunkat.

Az adott hozzájárulás visszavonása (az e-mail cím felhasználása, a személyes adatok felhasználása) bármikor lehetséges. Kérjük, használja ehhez a Leiratkozás oldalt. A leiratkozásra vonatkozó tudnivalókat a hírlevelek élőlábában találja.

Az adatkezelést az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdésének a) pontja alapján végezzük.

Virtuális értekezletek / webináriumok / élő webcast rendezvények

A webináriumokra vagy az él webcast rendezvényekre való jelentkezés kapcsolatfelvevő űrlapok útján történik, amelyeket HubSpot-integrációnk keretében implementáltunk. A virtuális értekezletekre való meghívás közvetlenül a Lenze munkatársain keresztül, pl. e-mailek útján történik. Webináriumok vagy élő webcast adások rendelkezésre bocsátásához olyan rendszereket alkalmazunk, melyekhez a Microsoft egy Európai Számítógépközpontban nyújt tárhelyszolgáltatást. A résztvevők adatait ennek keretében kezelik, és harmadik szolgáltatók rendszerein tárolják.

Ide a bejelentkezési és/vagy kapcsolati adatok, és amennyiben lehetséges (vagy aktiválva van) a résztvevők

 • írás- vagy szóbeli hozzászólásai
 • megosztott képernyőtartalmai

tartoznak.

A Microsofttal a szolgáltatási feltételek keretében megállapodást kötöttünk az általános adatvédelmi rendelet 28. cikke szerint az adatfeldolgozásról, amely az EU általános szerződési feltételeit tartalmazza. További információkat a Microsoft adatvédelmi nyilatkozatában olvashat. Kérjük ezt az adatvédelmi nyilatkozatot is figyelembe venni.

Ezen adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdésének a), b) és f) pontjai.

Személyes adatok gyűjtése és felhasználása a pályázati eljárások keretében

Az Ön adatait csak a Lenze-csoporton belüli állások betöltése céljából gyűjtjük és dolgozzuk fel. Az adatok gyűjtéséért ennek értelmében – egy konkrét álláshirdetés megpályázása esetén – az állást meghirdető, megnevezett társaság, melynek címére vonatkozó adatait Ön az adott álláshirdetésben találja.
Amennyiben Ön a Lenze-csoportnál egy konkrétan meghirdetett állást pályáz meg, akkor az Ön adatait automatikusan továbbítják az illetékes személyzeti felelős részére. Ezt a hozzájárulást a jövőre nézve, az álláshirdetésben megadott kapcsolattartóhoz intézett e-mail útján bármikor visszavonhatja.
Amennyiben Ön kezdeményező álláspályázat útján jelentkezik, akkor az Ön adatai a képességeinek megfelelően szóba jövő személyzeti felelős részére kerülnek továbbításra. A célhoz kötöttség minden esetben az Ön szakmai potenciáljának az adott felelős általi értékelése.

Ezt az adatkezelést ekkor az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdésének a) és b) pontjai alapján végezzük.

Adatok törlése

Pályázatának keretében biztosított, hogy annak a célnak a megszűnése után, amelyből megkaptuk az Ön adatait, automatikusan törölni fogjuk adatait rendszereinkből. Alapvetően olyan rutin folyamatokat hoztunk létre, amelyek biztosítják az adatok törlését az adatgyűjtés céljának megszűnése után vagy az alapvető tárolási határidő lejárta után.
Az Ön pályázati adatait – negatív döntés esetében – 6 hónap elteltével alapvetően töröljük.
Amennyiben az profilja számukra alapvetően érdekes, akkor ezeket szívesen felvennénk pályázók csoportjába. Ezzel összefüggésben hozzájárulását fogjuk kérni.

Az Ön jogai

Ön jogosult az általunk tárolt személyes adataihoz hozzáférni. Ezen túlmenően Ön jogosult az engedélyezetlen adatok törlését vagy zárolását, illetve a helytelen adatok helyesbítését kérni. Ehhez küldhet egy e-mailt a pályázatban megnevezett kapcsolattartó részére.

Sütik (cookie-k) használata

Weboldalainkon úgy nevezett sütiket (cookie) használunk. A sütik (cookie-k) olyan kis szövegfájlok, amelyek az Ön számítógépén kerülnek elhelyezésre és amelyeket az Ön böngészője tárol. Ezek szolgáltatásaink felhasználóbaráttá, hatékonnyá és biztonságossá tételére szolgálnak. Az úgy nevezett munkamenet sütik a böngészési munkamenet végén törlődnek az Ön merevlemezéről. Az úgy nevezett állandó sütik az Ön számítógépén maradnak, és lehetővé teszik az Ön számítógépének felismerését következő látogatása alkalmával. Önnek lehetősége van böngészőjét úgy beállítani, hogy értesül a sütik elhelyezéséről, és egyenként dönthet azok fogadásáról, vagy bizonyos esetekre, illetve általánosan elutasíthatja a sütik fogadását. Sütik fogadásának elutasítása korlátozhatja weboldalunk működőképességét.

Ezt az adatkezelést kiváltképpen az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdésének a) pontja alapján végezzük, weboldalunk kínálatának optimalizálása céljából. Kínálatunk és weboldalunk használatának ezúton történő optimalizálása túlnyomóan jogi, valamint gazdasági érdekek alapján történik. Ehhez sütik (cookie) használata szükséges.

Online marketink tevékenységeinkhez a HubSpot alkalmazást használjuk. Itt egy integrált szoftver megoldásról van szó, amellyel online marketing tevékenységünk különböző vonatkozásait fedjük le.

Ide számítanak többek között:

 • E-mail marketing (hírlevél, valamint automatikusan terjesztett reklámanyag, pl. letöltések rendelkezésre bocsátásához)
 • Közösségi média megjelentetés és beszámolás
 • Beszámolás (pl. forgalmi források, hozzáférések stb. ...)
 • Kapcsolat-menedzsment (pl. felhasználók szegmentálása és CRM)
 • Céloldalak és kapcsolatfelvevő űrlap

A bejelentkezés lehetővé teszi weboldalunk látogatói számára, hogy többet megtudjanak vállalatunkról, tartalmakat letöltsenek, és rendelkezésre bocsássák kapcsolattartási adataikat, valamint további demográfiai adatokat.

Az online marketing keretében a gyűjtött személyes adatokat – különösen a feltüntetett érdeklődési területeket – arra használjuk fel, hogy személyre szabott termék- és szolgáltatási ajánlatokat tegyünk Önnek. Nevének közlésével Ön lehetővé teszi számunkra a személyes megszólítást és adatainak egyszerű kezelését. Az Ön címére vonatkozó adatok – különösen az Ön postai irányítószáma – lehetővé teszi számunkra, hogy regionális ajánlatokat tegyünk Önnek.

Továbbra is célunk, hogy javítsuk kínálatunkat. Ide tartozik a küldött hírlevelek kiértékelése is, pl. hogy elérhető-e a megadott e-mail cím, mely hírlevelet nyitották meg, a hírlevélben tartalmazott mely hivatkozásra kattintottak rá, és érkezett-e visszajelzés ((automatikus) válasz, hibaüzenet stb.).

Ezek az információk, valamint weboldalaink tartalmai HubSpot szoftver-partnerünk szervereire lesznek elmentve. Ezeket arra tudjuk felhasználni, hogy kapcsolatba lépjünk weboldalunk látogatóival, és megállapítsuk, hogy vállalatunk mely szolgáltatásai iránt érdeklődnek.

Az általunk gyűjtött összes információra ez az adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik. Valamennyi gyűjtött információt kizárólag marketing tevékenységünk optimalizálására használjuk.

A HubSpot egy berlini kirendeltséggel rendelkező, USA-beli szoftver-vállalat.

Kapcsolat:

HubSpot
Unter den Linden 26
10117 Berlin
+49 30 56796549

A HubSpot adatvédelmi információi:

A HubSpot sütikre (cookie-k) vonatkozó információk:

Az adott hozzájárulás visszavonása (az e-mail cím felhasználása, a személyes adatok felhasználása) bármikor lehetséges. A visszavonás nem érinti a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét. Kérjük, használja ehhez a Leiratkozás oldalt. A leiratkozásra vonatkozó tudnivalókat a hírlevelek élőlábában találja.

Az adatkezelést az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdésének a) pontja és 6. cikk 1. bekezdésének f) pontja alapján végezzük.

Content Delivery Network (CDN) hálózatok használata

Az alkalmazási tudásbázis és a műszaki dokumentáció területén letölthető fájlokat a lenze.com weboldalon az Amazon Web Services Inc. (AWS) – P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226 – a Frankfurt/Main városbeli számítógépközpontban tárolja és bocsátja rendelkezésre világszerte. A letöltések igénybe vétele esetén az AWS által gyűjtött, kezelt vagy felhasznált információk jellegére és terjedelmére a Lenze nincs befolyással. További információkat az AWS adatvédelmi nyilatkozatában olvashat.

2D/3D CAD-adatok rendelkezésre bocsátása

Az EASY Product Finder által rendelkezésre bocsátott CAD-fájlokat a lenze.com weboldalon a KiM GmbH cég – Tritschlerstrasse 1, D-66606 St. Wendel – egy német számítógépközpontban tárolja és bocsátja rendelkezésre világszerte.

A Lenze minden létrehozott és letöltött fájlhoz (pl. CAD, PDF, pixelképek), valamint CAD rendszerekbe (CADClick® "Click2CAD") történő minden közvetlen beillesztési folyamathoz egy adatállományt hoz létre a szerveren rendelkezésre álló statisztikai adatbankban. Ezeket a statisztikai adatokat tovább tömörítjük, és anonim formában a CAD szolgáltatás optimalizálására használjuk.

Közösségi médiák

A közösségi médiákra vonatkozó általános tudnivalók

Közösségi média oldalaink (Facebook, YouTube, Twitter, Kununu, Xing, LinkedIn, Instagram, Threads) útján is, az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. mondat a) pontja alapján széles körű személyes támogatást és a velünk tartott kapcsolat lehetőségét nyújtunk Önnek. Ezek a közösségi média szolgáltatások saját maguk is gyűjtenek személyes adatokat, pl. az Ön ott létrehozott profilja, vagy úgy nevezett közösségi segédprogramok útján, amelyek harmadik felek weboldalaiba lesznek implementálva.

Ha Ön lehívja internetes megjelenésünk egy olyan weboldalát, amely egy ilyen segédprogramot tartalmaz, akkor az böngészője közvetlen kapcsolatot hoz létre az adott vállalat szervereivel. A segédprogramok tartalmukat közvetlenül továbbítják az Ön böngészője részére, és beágyazzák a weboldalba.

Ezért nincs befolyásunk azoknak az adatoknak a terjedelmére, amelyeket az adott vállalatok a segédprogramok útján gyűjtenek. Ezért ismereteink aktuális szintje szerint tájékoztatjuk Önt:

A segédprogram beágyazásával az adott vállalatok információkat kapnak arról, hogy Ön meglátogatta internetes megjelenésünk megfelelő oldalát. Ha Ön belépett a fent feltüntetett vállalatok egyikénél levő fiókjába, akkor ezek hozzá tudják rendelni az Ön ottani fiókjához weboldalunk látogatását. Ha interakciót folytat a segédprogramokkal, akkor a megfelelő információ az Ön böngészőjéből közvetlenül az adott vállalathoz lesz továbbítva és azt ott tárolják. Amennyiben Ön nem rendelkezik fiókkal a fent feltüntetett vállalatok egyikénél, akkor is fennáll annak a lehetősége, hogy az az Ön IP-címét megtudja és tárolja.

Ezért nem zárható ki, hogy a fent feltüntetett vállalatok egyike rögzíti internetes megjelenésünk valamennyi látogatóját azoknak IP-címe és a lehívott URL alapján, akkor is, ha ő nem kattint rá a segédprogramra és nincs is fiókbejelentkezése az adott vállalatnál.

Az adatok ezen vállalatok általi gyűjtésének, további kezelésének és felhasználásának céljáról és mértékéről, valamint az Ön erre vonatkozó jogairól és az Ön magánszférájának védelmére szolgáló beállítási lehetőségekről kérjük, a következő adatvédelmi nyilatkozatok alapján tájékozódjon:

Facebook / Instagram / Threads

Facebook/ Instagram/ Threads rajongói oldalunkat a Facebook/ Instagram/ Threads bocsátja rendelkezésre, szerkesztői felügyeletét a fent nevezett adatkezelő (a rajongói oldal tulajdonosa, a következőkben „mi”) végzi.

Az adatkezelők neve és címe

A Facebook/Instagram oldal üzemeltetéséért közösen felelősök - az általános adatvédelmi rendelet 26. cikk, valamint az egyéb adatvédelmi jogszabályok értelmében – a

Meta Platforms Irleland Ltd.
Merrion Road,
Dublin 4, D04 X2K54, Írország
(a következőkben "Meta")

és a

Lenze SE
Németország.

A személyes adatok Meta általi adatkezelése

A Meta kezeli az Ön személyes adatait, ha Ön meglátogatja rajongói oldalunkat. A Meta által kezelt személyes adatokat és a Meta-kal szembeni adatvédelmi jogait a Facebook/ Instagram/ Threads Adatvédelmi nyilatkozatában olvashatja, amelyet a fenti hivatkozáson keresztül érhet el. A rajongók oldalának tulajdonosaként nincs befolyásunk a Meta által végzett adatkezelésre.

Adatvédelmi nyilatkozat Facebook
Adatvédelmi nyilatkozat Instagram
A Threads kiegészítő adatvédelmi szabályzata

Beállítási lehetőségek és a statisztikai adatokhoz való hozzáférés

A rajongók oldala tulajdonosának a Meta a következő beállítási lehetőségeket kínálja, illetve a következő adatokhoz való hozzáférést biztosítja:

 • Rajongói oldalunkra, illetve az ott közzétett egyes cikkekre nézve be tudjuk állítani a, hogy melyik célcsoportot szeretnénk elérni. A beállítás általános paraméterek alapján történik (pl. korcsoport, nyelv, régió, érdeklődés), ennek segítségével tartalmaink bizonyos csoportokat tudnak célozni. A által részünkre biztosított beállítási lehetőségek nem engedik meg, hogy egyes személyeket megszólítsunk vagy azonosítsunk.
 • A Meta hozzáférést biztosít számunkra bizonyos statisztikai elemzésekhez, amelyek felvilágosítást adnak rajongói oldalunk felhasználásáról. A számunkra látható analízisek nem engedik meg egyes személyek által történő felhasználás egyéni elemzését. Csupán összesített adatokat (többek között a hozzáférések számát, lájkokat, követőket, származási régiókat, korcsoportokat, nemet) látunk, amelyek felvilágosítást adnak közönségünkről és rajongói oldalunk felhasználásáról.

A Meta által rendelkezésre bocsátott statisztikára vonatkozó további információk.

A rajongók oldalának tulajdonosa a Meta által végzett adatkezelést ezen túlmenően nem tudja befolyásolni. Ezeket az adatokat jogos érdekeink védelmére kezeljük – az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. mondat f) pontja alapján – rajongói oldalunk felhasználásának jobb megértése és optimalizálása céljából.

Adatok gyűjtése és kezelése kapcsolatfelvétel esetén

Ha Ön a Facebook/ Instagram/ Threads útján üzenetet küld nekünk, akkor mi a Meta-tól a következőkben feltüntetett adatokat kapjuk meg:

 • Bevitt üzenet
 • Név
 • Profilkép
 • Csatolmányok
 • Hangposta üzenetek

Ezeket a személyes adatokat az Ön megkeresésének megválaszolása céljából kezeljük.

Amennyiben Ön e-mail vagy a Facebook/ Instagram/ Threads más funkciói (pl. hozzászólások) útján lép velünk kapcsolatba a Meta-on, akkor az Ön által megadott adatok, valamint az Ön felhasználónevét és a használatára vonatkozó további információkat a Meta tárolja. Az adatok a Meta általi kezeléséről a Facebook/ Instagram/ Threads fenti, hivatkozással kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozata alapján tájékozódhat. Személyes adatait megkeresésének feldolgozására használjuk fel a vállalatcsoporton belül. Személyes adatait nem adjuk tovább harmadik felek részére, kivéve, ha az Ön megkeresése ezt szükségessé teszi. Kétséges esetben erre külön fel fogjuk hívni figyelmét.

LinkedIn

Használjuk a LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írország („LinkedIn”) szolgáltató elemző és konverziókövető technológiáit. A LinkedIn sütiket és pixeleket használ az Ön azonosítására, a LinkedIn Insight Tag alkalmazásával weboldalunk használatára vonatkozó adatokat gyűjtünk (URL, referrer-URL, IP-cím, eszköz- és böngésző-tulajdonságok). A LinkedIn technológiáival releváns, az Ön érdeklődési körére alapuló hirdetések megjelenítése lehetséges. A LinkedIn-től összesített és anonim beszámolókat kapunk a megjelenítésekről és arról, hogy Ön milyen interakciókat folytat weboldalunkkal.

Ön Analyse tiltakozhat felhasználói viselkedésének a LinkedIn általi elemzése ellen („Opt-Out”) vagy azt a böngésző megfelelő beállításával „Do Not Track” megakadályozhatja.

A LinkedIn adatvédelmére vonatkozó további információkat itt talál:

Az adatkezelést az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdésének a) pontja alapján végezzük. Weboldalunk a közösségi médiák bevonásával történő elemzése, optimalizálása és gazdaságos működtetése, valamint a reklámkampányok igény szerinti kialakítása túlnyomórészt a Lenze jogi, valamint gazdasági érdekei alapján történik.

A LinkedIn konverziókövetése keretében gyűjtött adatok kezelését a LinkedIn Inc. USA-beli rendszerein is végzik.

EASY System Designer - Plattform

The platform is used for planning and designing machine solutions based on the Lenze product portfolio and can only be used with a registered user. For this purpose, we can link user accounts from the Microsoft Azure Cloud or create local accounts.

The planning of machine solutions is organized in the framework of projects, primarily processing technical product data. The planner has the possibility to store contact persons for the prospect/ customer as well as the Lenze ones in order to individualize system reports or to involve affected persons in the collaboration on the project. The processing of contact person data is the responsibility of the planner. In the event of an objection, Lenze, as the platform operator, has the right and the opportunity to correct or to delete the relevant personal data.

Within the scope of system operation, data is stored for the analysis of errors and improvement of the platform.

By requesting registration, you consent to the administration of your user data for the operation of the platform. The data processing will be carried out in accordance with Art. 6 (1) lit. a) and Art. 6 (1) lit. f) GDPR.

 • Data Security

Your data may be processed by a service provider within the scope of order processing. In this case we will structure the contractual relationship in accordance with the relevant requirements of Art. 6 in accordance with Art. 28 GDPR. Both Lenze SE and the provider use technical and organizational security measures to protect your collected data against accidental or intentional manipulation, loss, destruction or access by unauthorized persons. Our security measures are continuously improved in line with technological developments.

 • Your Rights

You have the right to receive information about your personal data stored by us. In addition, you have the right to delete or block inadmissible data or correct incorrect data. You have a right of revocation for data that we have collected in the context of a consent. The revocation does not affect the lawfulness of data processing until revocation. For this purpose, you can send us an e-mail to dataprivacy@lenze.com.

Az online bolt használata

Az EASY Product Finder ("EPF") online áruház használata

Ajánlatkérés és a megrendelés lebonyolítása

Az Ön személyes információit mi ajánlatkérések és megrendelések esetén csakis vállalatunkon és kapcsolt társaságokon, valamint a megrendelések lebonyolításával megbízott vállalatokon belül gyűjtjük, tároljuk és használjuk, és csakis a megrendelési folyamatok – beleértve az azokhoz tartozó fizetési folyamatok – végrehajtásának és lebonyolításának céljára. Adatait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább harmadik felek részére, különösen reklám céljára sem. A megrendelések lebonyolítása céljából együttműködünk különböző vállalatokkal, amelyek például a fizetés lebonyolításáért és a logisztikáért felelősek. Ennek során gondoskodunk arról, hogy partnereink is betartsák az adatvédelmi jogszabályokat.

Informatikai és adatbiztonsági okokból, valamint a rendszer stabilitásának biztosítása érdekében a fiók nevét, állapotát és IP-címét 30 napig tároljuk.

Ezen adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdésének a) pontja és b) pontja.

Remote szolgáltatások

A LENZE (a következőkben: „mi”) a TeamViewer útján kínált remote szolgáltatások szolgáltatójaként – az adatvédelmi jogszabályok értelmében – az ügyfél és annak munkatársainak adatai gyűjtéséért, kezeléséért és felhasználásáért felelős adatkezelő. Ezért gondoskodunk valamennyi információ bizalmas kezeléséről, és nagyon komolyan vesszük az Ön üzemi és üzleti titkainak, valamint az Ön adatainak védelmét. Mi az Ön személyes adatait csakis a jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmával, valamint az alkalmazható adatvédelmi jogszabályokkal összhangban gyűjtjük, kezeljük és használjuk.

Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatni szeretnénk Önt arról, hogy a remote szolgáltatások használatával összefüggésben mely személyes adatait gyűjtjük, kezeljük és használjuk.

A jelen nyilatkozat értelmében személyes adatoknak egy természetes személy személyes vagy tárgyi viszonyaira vonatkozó egyes adatok minősülnek. Ez alá esik egy személy személyazonosságára vonatkozó valamennyi információ, mint például neve, e-mail címe vagy postacíme. Olyan információk, amelyek nem hozhatók összefüggésbe egy természetes személlyel (mint például kizárólag egy vállalatra vonatkozó adatok) ezzel szemben nem minősülnek személyes információknak.

Ezen adatkezelés jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk 1. bekezdésének a) és b) pontjai.

A TeamViewer használata és regisztrálás

A remote szolgáltatás igénybe vétele csak akkor lehetséges, miután Ön a műszaki útmutatásoknak megfelelően telepítette számítógépén a TeamViewer szoftvert. A TeamViewer használata során Ön szabadon kiválaszthatja hozzáférési adatait, beleértve az Ön felhasználónevét is, amely a kapcsolat létrehozásakor megjelenítésre kerül számunkra. Ezzel összefüggésben nem szükséges személyes adatokat megadni.

A remote kapcsolat létrehozásakor mi semmilyen további információt nem kapunk az Ön számítógépéről és az arra telepített rendszerekről, az Ön felhasználónevének kivételével.

A TeamViewer a Göppingen városbeli, németországi TeamViewer GmbH cég szoftvere, amelyet remote szolgáltatásainkhoz használunk. A TeamViewer GmbH céggel kötöttünk egy adatfeldolgozásról szóló megállapodást, miszerint valamennyi személyes adat gyűjtése, kezelése és használata kizárólag a mi felelősségünkre és a mi utasításaink szerint történik.

Remote szolgáltatások teljesítése

A remote szolgáltatások teljesítésénél látjuk az Ön képernyőjét, az azon rendelkezésre álló valamennyi információval együtt. Ezért javasolt Önnek saját érdekében minden programot és megjelenített adatot bezárni, amelyek nem állnak összefüggésben a remote szolgáltatással. A szerződéses megállapodás értelmében Önnek kell biztosítania, hogy mi a remote szolgáltatás teljesítése során ne kerüljünk kapcsolatba az Ön környezetéből származó személyes adatokkal.

Remote szolgáltatások használatának rögzítése

A remote szolgáltatás igénybe vételét vállalati oldalon rögzítjük, emellett tároljuk a kapcsolattartó személy nevét. Az adatok gyűjtése itt csakis elszámolási célokra történik. A személyes adatokat töröljük, amint megszűnt az adattárolás célja.

Biztonság

A Lenze óvintézkedéseket foganatosít ahhoz, hogy védje az Ön személyes adatait elvesztéssel, megsemmisüléssel, hamisítással és jogosulatlan hozzáféréssel vagy jogosulatlan nyilvánosságra hozatal ellen.

Gyermekek és kiskorúak védelme

18 év alatti személyek a szülők vagy a gondviselők hozzájárulása nélkül nem közölhetnek velünk személyes adatokat. Gyermekek és fiatalok személyes adatait nem kérjük le. Ilyen adatokat tudatosan nem gyűjtünk és nem adunk tovább harmadik felek részére.

Az adatvédelemre vonatkozó kérdések, információk és megjegyzések

Az internet továbbfejlődésével adatvédelmi nyilatkozatunkat is tovább fogjuk fejleszteni. A módosításokat ezen az oldalon kellő időben közölni fogjuk. Ezért javasoltjuk, hogy rendszeresen hívja le ezt az oldalt ahhoz, hogy értesüljön az adatvédelmi nyilatkozat aktuális állásáról.

Amennyiben pl. az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó kérdései, vagy az adatvédelem témájára vonatkozó észrevételei vagy megjegyzései lennének, akkor kérjük, forduljon a Lenze SE németországi adatvédelmi tisztviselőjéhez:

Lenze SE
Adatvédelmi megbízott
Postafiók 10 13 52, D-31763 Hameln
Hans-Lenze-Straße 1, D-31855 Aerzen
+49 5154 82-0
+49 5154 82-2800
dataprivacy@lenze.com

Ön bármikor felvilágosítást kérhet arról, hogy tárolunk-e Önre vonatkozó személyes adatokat, és hogy mely személyes adatokról van szó.

Az Ön személyes adatainak kezelése esetén Ön az általános adatvédelmi rendelet értelmében vett érintett, és az adatkezelővel szemben a következő jogok illetik Önt:

Hozzáférési jog: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és adatkezelés milyen célra és milyen időtartamra van folyamatban, melyek az érintett személyes adatok kategóriái, és kik a címzettek vagy melyek a címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közlik.

A helyesbítéshez, kiegészítéshez, korlátozáshoz való jog: Ön kérheti az Önre vonatkozó helytelen vagy hiányos adatok helyesbítését vagy kiegészítését. Törvényes megőrzési időtartamok esetén emellett Ön jogosult az adatkezelés korlátozását kérni.

Törléshez való jog: Ön különösen hozzájárulása visszavonása esetén kérheti az Önre vonatkozó adatok törlését.

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy kérje az Önt érintő személyes adatok géppel olvasható formátumban történő rendelkezésre bocsátását.

A tiltakozáshoz, a visszavonáshoz valamint a panasz benyújtásához való jog: Ön alapvetően jogosult személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni és egy adott hozzájárulást visszavonni. Ön jogosult egy felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani.

Utolsó módosítás: 2023/05

Contact form