A funkcionális biztonág egyszerűen integrálható

Biztonságtechnika: az ember és a berendezés védelme

A Lenze-nél a biztonsági technológia kérdését a központosított / decentralizált biztonsággal kezeljük. A kezelő és a karbantartó személyzet veszélyei a berendezések mozgó részeiből is származnak. Létfontosságú, hogy mindenkor megvédje az alkalmazottakat ezektől a kockázatoktól - ennek leghatékonyabb módja az, ha közvetlenül a frekvenciaváltóban beavatkozunk a berendezés azon pontján, ahol a veszélyes mozgás bekövetkezik.

Tanusított

Mivel a hajtásba integrált biztonsági funkciók már rendelkeznek EC-típusjóváhagyással, a teljes berendezés elfogadása (pl. A TÜV vagy a munkáltatói felelősségbiztosítási szövetség részéről) egyszerűbb. A biztonsági modulok az EN ISO 13849-1, EN IEC 61508 és EN IEC 62061 szerint tanúsítottak, és a legmagasabb PL e teljesítményszintet érik el.

Közvetlen csatlakozás

A központosított / decentralizált biztonság integrálása érdekében a berendezés biztonsági láncába biztonságosan végrehajtott bemenetek állnak rendelkezésre a biztonsági érzékelő technológiához. A csatlakozás egy magasabb szintű PLC-hez - amely mind a szabványos, mind a biztonsági logikát feldolgozza - buszrendszereken keresztül történik, amelyek egyidejűleg biztonságos és nem biztonságos adatokat is továbbíthatnak egy fizikai buszrendszeren - pl. PROFIsafe vagy FSoE.

Egyszerűsített tervezés

Támogatjuk a biztonsági követelmények megvalósításában az opcióként integrálható biztonsági technológiával. Minden funkció az IEC 61508, SIL 3 szerint lett kifejlesztve, és megfelel az EN ISO 13849-1 PL e, valamint az EN IEC 62061 SIL 3 követelményeinek. Ez egyszerűsíti az egész berendezés elfogadását.

Biztonságtechnikai topológia

A frekvenciaváltó funkcionális biztonsága azt jelenti, hogy a biztonsági topológiák nagyon alacsony vezetékezési erőfeszítésekkel valósíthatók meg. A PLC Designer végig használható mérnöki eszköze lehetővé teszi a biztonsági szempontok nagyon kényelmes integrálását a berendezés önálló alkalmazásába. Nincs szükség a rendszer megváltoztatására, mivel szabványokat (PLCopen) használnak. A rendszer programozása, beállítása és működtetése konzisztens módon létrehozható az eszközzel. Az üzemeltetés és a diagnózis közvetlenül vagy buszrendszeren keresztül történik.

Biztonságtechnikai topológiák EtherCAT

Magas színvonalú megoldás egy biztonsági topológia az EtherCAT-on keresztül az FSoE kiterjesztéssel (Funkcionális biztonság az EtherCAT felett). Ez a megoldás egy nagyon modern és nagy teljesítményű buszrendszer. Az EtherCAT használatával az inverterek meglehetősen egyszerűen vezérelhetők és további perifériás alkatrészek csatlakoztathatók.

Harmadik féltől származó eszközök

Számos alkalmazásban nemcsak a meghajtókat kell beépíteni a biztonsági topológiába, hanem más alkatrészeket is, úgynevezett "harmadik féltől származó komponenseket". Az EtherCAT / FSoE használatakor a Lenze következetesen betartotta a kapcsolódó szabványokat. Ez azt jelenti, hogy az integráció problémamentesen lehetséges. Ezek az alkatrészek a rendszer megszakítása nélkül integrálhatók, és hozzájárulnak a berendezés biztonsági funkcióinak megvalósításához.

Irányelvek és szabványok

A gépekről szóló irányelv alkalmazását az Európai Unió minden országában jogszabály írja elő. Az irányelv nem tartalmaz műszaki részletekre vonatkozó előírásokat, hanem a gépekkel szemben támasztott lényeges követelményeket határozza meg, mint például az elérendő eredményeket vagy az elhárítandó veszélyeket. Azonban nem határozza meg, hogy hogyan kell konkrétan megoldani a műszaki kérdéseket.

A gépekről szóló irányelv (2006/42/EK) többek között a következőkre érvényes:

  • Gépek
  • Biztonsági alkatrészek
  • Részben kész gépek (részgépek)

A gép befejezése után maga a gyártó tanúsítja, hogy figyelembe vett valamennyi lényeges követelményt, és a gép eszerint megfelelő: a CE-jelölés elhelyezése és a megfelelőségi nyilatkozat kiállítása útján.

A harmonizált szabványok segítséget nyújtanak a lényeges követelmények teljesítéséhez. Amennyiben a harmonizált szabvány a géphez kapcsolódó valamennyi kockázatot lefedi, akkor feltehető, hogy a gép megfelelő. Ekkor a megfelelőség vélelméről beszélünk.

5 lépésben a biztonságos géphez

A gépekről szóló irányelv többek között a következőket foglalja magába:

  • Kockázatértékelés végrehajtása: Ezzel megállapítja a hatályos biztonság- és egészségvédelmi követelményeket.
  • A gép tervezése és gyártása a kockázatértékelés eredményeinek figyelembe vétele mellett.

A kockázatértékelés után tudja, hogy a kockázatok csökkentésére mely intézkedéseket szükséges foganatosítani.

Amennyiben a tervezés folyamán nem lehetséges ezeknek az intézkedéseknek az átültetése, akkor ezeket a vezérléstechnikába kell integrálni, és ezt írásban, a biztonsági funkciók specifikációjában kell rögzíteni.

Vezérlés alkalmazása esetén a teljesítményszint (Performance Level – PL) határozza meg a kockázatok csökkentésére irányuló intézkedésekkel szembeni követelményeket. A biztonsági funkciók átültetése után a reálisan elért teljesítményszintet vizsgálják, amelynek legalább olyan magasnak vagy magasabbnak kell lennie, mint az előzőleg elvileg megállapított szint.

1. Kockázatelemzés és kockázatértékelés

A biztonságos gép felé vezető első lépés a gép határainak megállapítása, kiváltképpen a rendeltetésszerű használat meghatározása. Ide tartoznak például az alkalmazási területek, az üzemmódok, az élettartam vagy az ember és a gép közötti csatlakozófelület.

Ezen megállapítások alapján lehetséges a veszélyek meghatározása és minden egyes veszély kockázatának ezt követő értékelése. Ha ezek azt az eredményt hozzák, hogy további intézkedések nélkül túl nagy lenne a kockázat, akkor a kockázatot elfogadható mértékre kell csökkenteni.

A foganatosított intézkedések célja, hogy elhárítsák vagy egy elválaszthatatlan, biztonságos szerkezet segítségével csökkentsék a veszélyt. Amennyiben ezek az intézkedések nem vezetnek a kockázat kielégítő mértékű csökkentéséhez, akkor műszaki biztonsági intézkedésekhez és – utolsó intézkedésként – a dokumentációhoz kell folyamodni.

2. Biztonsági koncepció

Amennyiben a műszaki védőintézkedések vezérlés alkalmazását teszik szükségessé, akkor a vezérlés által végzett biztonsági funkciókat pontosan le kell írni. Ezután a biztonsági funkciók mindegyike tekintetében, a DIN EN ISO 13849-1 szabvány grafikonja alapján megállapítják a szükséges teljesítményszintet (Performace Level – PL).

A vezérlés és a biztonsági funkcióban közreműködő valamennyi komponens kiválasztása után a megvalósítás és a verifikálás során ellenőrzésre kerül a megállapított teljesítményszint betartása.

3. A hitelesítés tervezése

A vezérlés és a komponensek kiválasztása után Ön tervezi a hitelesítést.

Ennek során többek között a következőket kell meghatároznia:

  • Hogyan történik a dokumentumok azonosítása és verziózása?
  • Milyen környezeti feltételek mellett kerül sor a hitelesítésre?
  • Mely vizsgálatokat és mérési eljárásokat kell alkalmazni?
  • Mely szabványokat kell alkalmazni (pl. vezérlések esetén DIN EN ISO 13849-2)?
  • Kik a felelős személyek?
4. Megvalósítás és verifikálás

Ezután a tervezett intézkedések megvalósítása következik, pl. a biztonsági vezérlés programozása és a biztonságos hajtás paraméterezéséről.

A verifikálás keretében ellenőrizni kell, hogy helyesen megvalósították-e a tervezett intézkedéseket. Amennyiben ez megtörtént, akkor erről van egy igazolás, hogy az implementált biztonsági funkció teljesítményszintje nagyobb vagy azonos, mint a biztonsági koncepcióban meghatározott teljesítményszint.

5. Hitelesítés

A hitelesítés a meghatározott tervezés szerint történik. Amennyiben a gép nem felel meg a vizsgálatoknak, akkor utómegmunkálás szükséges.

A hitelesítés során végzett valamennyi tevékenységet dokumentálni kell. A sikeres hitelesítés a hitelesítésről szóló beszámolóval kerül lezárásra.

Contact form