Az Ipar 4.0 és a digitalizálás témáira vonatkozó, hasznos tudnivalók

Plug & Produce az intelligens gyár számára

Lenze Knowledge #9

Kezdjük az önirányító gyártósorokkal! A jövő rugalmas gyártásban a gépmodulok nem csak automatikus csatlakoznak – ezek a gyártósor részeként kommunikálnak, a gyártási folyamatban együttműködnek és interakciót folytatnak. A Plug & Produce koncepcióval a Lenze a jövőbe vezető utat mutatja. A Plug & Produce egy nyílt, rugalmas és gyártófüggetlen adatátviteli és integrációs koncepció gépek és gyártósorok számára, amely az OPC UA adatátviteli standardra alapul a gép leírására szolgáló adminisztrációs héj („administration shell”) és annak képességei („skills”) alkalmazásával. A Fehér könyv a Plug & Produce koncepcióját írja le – azt, ami már ma is lehetséges, és a sikeres implementáláshoz szükséges további lépéseket.

Fehér könyv letöltése

Gépeken átnyúló adatátvitel

Lenze Knowledge #8

Az OMAC PackML bepillantást nyújt a standardizált adatátviteli modelleken (PackML) alapuló, gépeken átnyúló adatátvitel témájába. Kifejti, hogy mi rejlik a PackML fogalma mögött, továbbá a standard tagolását és felépítését is leírja, emellett mindenek előtt különös hangsúlyt fektet a felhasználó szempontjából fennálló haszon megindokolására. A Procter & Gamble, a Velux és az Arla Foods reális példáin mutatja be azokat az előnyöket, amelyeket a PackML alkalmazása jelent a végső felhasználók számára. A Mettler Toledo és a ProMach csoport példái megvilágítják azt is, hogyan profitálhatnak a gépgyártók is a PackML alkalmazásából. A feltüntetett referenciák és bizonyítékok forgalmazási tevékenység keretében is felhasználhatók.

Fehér könyv letöltése

Ipar 4.0 üzleti modellek

Lenze Knowledge #7

A digitalizálás előrehaladása újra és újra olyan új ajtókat nyit meg az ügyfelek, a folyamatok és az adatok felé, amelyek eddig zárva voltak, vagy legalábbis gazdaságilag nem voltak használhatók. Ki nem álmodik olyan üzleti modellről, amellyel nagy lépésekben meghódíthatja a piacot és maga mögött hagyhatja a csodálkozó versenytársakat.

Azonban ez nem egészen ilyen egyszerű. Nagy adag szerencsére is szükség van ahhoz, hogy bárki is ide eljuthasson ide. Emellett a siker több tényező kombinációjára alapul: az innovációk sikerességének (sikertelenségének) alapvető megértésére, szervezési képességekre és kemény, aprólékos munkára, amely nem a tervezett számok, hanem a tanulásban való előrelépést helyezi előtérbe. Ez a Fehér könyv összekapcsolja a témákat, és visszabillenti a gépgyártók valóságába az „új üzleti modellek” felkapott témáját.

Fehér könyv letöltése

Az Ipar 4.0 az OPC UA technológiát használja

Lenze Knowledge #6

Az Ipar 4.0 valamennyi témája magában foglalja az adatátvitelt, minden – eszközök, modulok és gépek – valamennyi irányban adatátvitelt folytat. És újra és újra megemlítésre kerül az OPC UA.

Azonban mi rejlik mögötte? Honnan származik? És mire jó?

A Fehér könyv megválaszolja ezeket a kérdéseket és magyarázatot ad arra, hogy az OPC UA miért több, mint egy további terepi busz rendszer.

Fehér könyv letöltése

A digitális iker

Lenze Knowledge #5

A gépgyártás állandó idő- és költségnyomás alatt áll: A szállítási határidők betartása, a megállapodott specifikációk szem előtt tartása és módosítások végrehajtása a szoftveren az üzembe helyezés során, míg az ügyfél már az ember nyakán ül. Problémák esetén gyorsan megtörténhet, hogy több próbálkozásra van szükség, amíg a prototípus megfelel az ügyfél kívánságainak. Akkor azonban a kalkulált költségek már csak makulatúrának tekinthetők. Ebből a dilemmából kivezető utat jelent a digitális műszaki tervezés.

Ma a legkülönbözőbb, nagyon specifikus szoftver eszközöket alkalmazzuk a gépek kifejlesztésére, szimulálására, forgalmazására vagy kezelésére. Azonban a rendelkezésre álló megoldások nagy része mind a mai napig csupán elszigetelt megoldásokat jelentenek, sok helyen hiányzik az átfogó, digitális folyamatlánc. A Fehér könyv végigkísér egy robotot a teljes életcikluson, és különböző példák alapján megvilágítja, hogy milyen elképzelés áll a digitális iker mögött, és az milyen hasznot ígér a teljesen különböző jellegű fázisokban.

Fehér könyv letöltése

Felhő alapú számítástechnika a gépgyártásban

Lenze Knowledge #4

 

Szoftver dilemma a gépgyártásban

Lenze Knowledge #3

A digitalizált világ tartósan megváltoztatja a gépgyártás világát. A gépek összetettsége ugyanúgy növekszik, mint a személyre szabás foka, emellett új szolgáltatásokat és üzleti modelleket fejlesztenek ki. A szoftver-ráfordítás ezáltal exponenciálisan növekszik. Ezért megfelelő eszközöket és járható utakat kell találni a programozás hatékonyabbá tételére.

A további szakismeret azonban nem jelent mindenre megoldást. Ahhoz, hogy profitálni lehessen a modern, fejlődő modellekből, a folyamatok megszervezésének is változnia kell az OEM gyártóknál. A Fehér könyv a gyakorlatra összpontosítva ismerteti az adott helyzet különböző vonatkozásai által fellépő problémákat, és választ ad a gépgyártás további fejlődésének kérdésére. A gépek az ügyfelek követelményeihez történő gyorsabb hozzáigazítása ennek során ugyanúgy a fókuszban áll, mint a fejlesztési folyamatok gyors módszerek útján való, hatékonyabb kialakítása, és a következetes minőségirányítás kérdése a szoftverfejlesztésben.

Fehér könyv letöltése

Funkcionális biztonság

Lenze Knowledge #2

A gépek biztonságára vonatkozó előírásokból adódik, hogy a gép gyártójának a gép teljes életciklusán (és valamennyi üzemmódban) keresztül biztosítania kell személyek, a gép és a környezet biztonságát. Ha a menedzsment ezt nem teljesíti, akkor felelősség terheli a következményekért – bizonyos körülmények között még a magánvagyonból is.

Számos kötelezettséget kell teljesíteni. Ezek számtalan különböző jogszabályban és irányelvben vannak lefektetve. A Fehér könyv áttekintést ad az átültetésre vonatkozó követelményekről és tippekről, valamint a betartás elmulasztásának következményeiről. Egy további pont a Safety és Security kölcsönhatásával foglalkozik. Régebben ellentéteknek tartották ezt a két témát, azonban mára szoros testvérekké vált a Safety és a Security, amelyek közös figyelembe vétele és átültetése szükséges. A könyv emellett a funkcionális biztonságból adódó esélyekkel is foglalkozik. Három konkrét példán mutatja be a biztonság közvetlen kifizetődését. Aki mélyebben szeretne a témával foglalkozni, további irodalomra utaló érdekes utalásokat is talál a könyvben, amelyek a szabványok és az irányelvek mellett fontos értelmező irodalmat feltüntet.

Fehér könyv letöltése

A digitális kihívás

Lenze Knowledge #1

Első Fehér könyvünk azokat a lépéseket mutatja be pragmatikus módon, amelyeket Önnek meg kell tennie a digitalizálással való megbirkózás érdekében. Mivel a klasszikus termékfejlesztéstől az innováció-menedzsment felé vezető út a vállalat felépítésének és kultúrájának hozzáigazításait is megköveteli. Az alaptudás és az összefüggések minősítése, az akadályok leküzdésére vonatkozó tippek és a további olvasmányokat célzó javaslatok egészítik ki a könyvet.

A Fehér könyv elsősorban az ügyvezetőket és a vállalati menedzsment felelőseit szólítja meg.

Fehér könyv letöltése

Contact form