Veri koruma bildirimi

Web sitemizle bağlantılı olarak veri işlemeden sorumlu kuruluş:

Lenze SE
Hans-Lenze-Straße 1
D-31855 Aerzen

Veri koruma görevlisine elektronik posta ile dataprivacy@lenze.com adresinden
ve posta ile Hans-Lenze-Straße 1, D-31855 Aerzen adresinden ulaşılabilir.

Kişisel verilerinizin mümkün olan en yüksek düzeyde korunmasını sağlamak, Lenze Grubu için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, web sitesi sunmakta olduğumuz bütün ülkelerde, internet faaliyetlerimizi geçerli veri koruma ve veri güvenliği yasaları ile uyumlu bir şekilde yürütmekteyiz. Gerekli durumlarda hangi bilgilerin tarafımızdan toplandığı ve bu bilgilerin nasıl bir işleme tabi tutulduğu aşağıda açıklanmaktadır.


Kişisel verileriniz

Sizin rızanız olmadan, web sitelerimiz aracılığıyla hiçbir kişisel veri toplamıyoruz. Örneğin bir kayıt işlemi, anket veya benzeri bir uygulama çerçevesinde, bu verileri bize açıklamak isteyip istemediğinize sadece siz kendiniz karar verirsiniz. Kişisel verileriniz bizim tarafımızdan örneğin talebinizi cevaplandırmak, siparişinizi işleme koymak veya özel bilgilere ve tekliflere erişiminizi sağlamak için kullanılır. Ayrıca, müşteri ilişkilerini korumak için kişisel verilerinizin kaydedilmesi, işlenmesi ve örneğin iletişim talebinizde belirtmiş olduğunuz ülkedeki şirkete açıklanması da yararlı olabilir.

IP adreslerini en fazla 14 günlük bir süre boyunca depolarız. Depolama işlemi, sistemimizin kararlılığını ve işletim güvenliğini sağlamak için, veri güvenliği nedenleriyle gerçekleştirilmektedir.

Elbette, müşteri ilişkilerimizi desteklemek amacıyla - özellikle doğrudan pazarlama veya piyasa araştırması için - kişisel verilerinizi vermek istemezseniz, bu kararınıza saygı duyarız. Kişisel verileriniz tarafımızdan satılmaz.

Formlara veri girdiğinizde, bu işlem kendi rızanızla gerçekleşir. Verilerinizin toplanması, saklanması ve işlenmesi için verilen iznin iptal edilmesi mümkündür. İptal işlemi, iptalin yapıldığı tarihe kadar gerçekleşen veri işlemenin yasallığını etkilemez.Başvuru sürecinde kişisel verilerin toplanması ve kullanılması

Verileriniz sadece Lenze Grubu içerisinde açık olan pozisyonların doldurulması için toplanır ve işlenir. Bu bağlamda verilerin toplanması için sorumlu kuruluş - somut olarak ilan edilen bir pozisyona başvuru durumunda - adres bilgilerini ilgili ilanda bulabileceğiniz, iş ilanını veren şirkettir.
Lenze Grubu içerisinde somut olarak ilan edilen bir pozisyon için başvuruda bulunduğunuzda, verileriniz otomatik olarak yetkili personel sorumlusuna aktarılır.
Dilediğiniz zaman ilanda belirtilen yetkiliye e-posta ile müracaat ederek, bu izni ileriye dönük geçerli olmak üzere iptal edebilirsiniz.
Eğer proaktif bir başvuruda bulunursanız, yetenekleriniz doğrultusunda verileriniz otomatik olarak bu konuda yetkili olan personel sorumlusuna aktarılır. Her durumda amaç, ilgili sorumlu tarafından sizin istihdam potansiyelinizin değerlendirilmesidir.

Bu durumda veri işleme, Genel Veri Koruma Yönetmeliğiʼnin (DSGVO) 6. Maddesi, 1. Fıkrası, a) Bendi temelinde gerçekleşir.

Verilerin silinmesi

Başvurunuz çerçevesinde, verilerinizi toplamış olduğumuz amaç ortadan kalktıktan sonra, bu verilerin otomatik olarak sistemimizden silinmesi güvence altına alınmıştır. Temel olarak, toplanma amacının ortadan kalkmasından sonra veya esas alınan saklama süresi dolduktan sonra, verilerin silinmesini sağlayan rutin işlemler oluşturulmuştur.
Olumsuz bir karar verilmesi durumunda, başvuru verileriniz temel olarak 6 ay sonra silinir.
Profilinizin bizim için genel anlamda ilginç olması durumunda, bunu memnuniyetle başvuru havuzumuza dahil etmek isteriz. Bu bağlamda, sizden bir izin vermeniz rica edilir.

Haklarınız

Tarafımızdan saklanan kişisel verileriniz hakkında bilgi alma hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca, müsaade edilmeyen verilerin silinmesini ya da kısıtlanmasını ve doğru olmayan verilerin düzeltilmesini talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Bunun için, başvuruda belirtilen yetkiliye bir e-posta gönderebilirsiniz.


Çerezlerin (Cookies) kullanılması

Web sitelerimizde çerezleri (Cookies) kullanıyoruz. Çerezler, bilgisayarınıza yerleştirilen ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Bunlar, teklifi daha kullanıcı dostu, daha etkili ve daha güvenli hale getirmeye hizmet ederler. Oturum çerezleri olarak adlandırılan çerezler, oturum sonlandırıldıktan sonra sabit diskinizden silinir. Kalıcı çerezler olarak adlandırılan çerezler, bilgisayarınızda kalır ve bir sonraki ziyaretinizde bilgisayarınızın tekrar tanınmasını sağlarlar. Tarayıcınızı, çerezlerin yerleştirilmesi hakkında sizi bilgilendirecek şekilde ve bunların kabul edilmesi konusunda bireysel olarak karar verebileceğiniz ya da belirli durumlar için çerezler kabul edilecek veya genel olarak reddedilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezlerin kabul edilmemesi durumunda, web sitemizin işlevselliği kısıtlanabilir.

Bu veri işleme, özellikle Telemedya Yasasıʼnın 15. Maddesi ve Genel Veri Koruma Yönetmeliğiʼnin (DSGVO) 6. Maddesi, 1. Fıkrası, f) Bendi temelinde, web sitesi teklifimizi optimize etmek için gerçekleştirilir. Teklifin bu optimizasyonunda ve web sitesinin kullanılmasında, ağırlıklı olarak yasal ve ekonomik menfaatler bulunmaktadır. Bunun için çerezlerin kullanılması gereklidir."


Piwik (Matomo) Analytics

Web sitemiz, web sitesinin kullanımını analiz etmek ve teklifimizi sürekli iyileştirmek için, web analiz hizmeti olan Piwik'i kullanmaktadır. Piwik, bu işlem için tarayıcı yardımı ile bilgisayarınıza çerezler ((Cookies) metin dosyaları) kayıt eder. Çerezlerin değerlendirilmesi sayesinde elde edilen kullanım bilgileri Piwik'e iletilir ve analiz amaçları için saklanır. Kayıt edilmeden önce, kullanıcıların anonim kalmasını sağlamak için, IP adresinin bir kısmı silinir. Web sitesinin kullanımına ilişkin bilgiler, tarafımızdan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Veri işleme, Telemedya Yasasıʼnın 15. Maddesi ve Genel Veri Koruma Yönetmeliğiʼnin (DSGVO) 6. Maddesi, 1. Fıkrası, f) Bendi temelinde, web sitesi teklifimizi optimize etmek için gerçekleştirilir. Teklifin bu optimizasyonunda ve web sitesinin aynı zamanda reklam amaçlı kullanılmasında Lenzeʼnin ağırlıklı olarak yasal ve ekonomik menfaatleri bulunmaktadır. Bunun için çerezlerin kullanılması gereklidir.

Ziyaretinizle bağlantılı verilerin depolanmasını ve değerlendirilmesini önlemek için, iki olanak vardır:

Sunucu ayarlarının uyarlanması

Tarayıcı yazılımınızda uygun ayarı yaparak, çerezlerin kullanılmasını önleyebilirsiniz. Ancak, bu web sitesinin tüm özelliklerini kullanamayabilirsiniz.

Piwik tarafından veri toplanmasını reddetme

"Opt-out fonksiyonu" (devre dışı bırakma) ile verilerin Piwik tarafından toplanmasını reddedebilirsiniz. Bu durumda tarayıcınız o andan itibaren oturum verilerinin Piwik tarafından toplanmasını önleyen bir Opt-Out Çerezi kaydeder. Tarayıcı çerezlerinizi sildiğiniz takdirde, Piwik Opt-Out Çerezi de silinir. Bu durumda çerezi yeniden etkinleştirmeniz gerekecektir.

Piwik (Matomo) Opt-out durumu


Google Analytics

Google Inc. ("Google") şirketinin bir web analiz hizmeti olan Google Analytics kullanmaktayız. Google, çerezler kullanır. Online teklifin kullanıcılar tarafından kullanımı hakkında çerez tarafından oluşturulan bilgiler, genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Google, bizim için online teklifimizin kullanıcılar tarafından kullanımını değerlendirmek, bu online teklif içerisindeki faaliyetler hakkında raporlar oluşturmak, bu online teklifin kullanımı ve internet kullanımı ile bağlantılı diğer hizmetleri yerine getirmek üzere, bu bilgileri bizim adımıza kullanır. Bu esnada, işlenen verilerden kullanıcıların anonim kullanım profilleri oluşturulabilir.

Bu web sitesi, Google'ın ilgi alanına dayalı reklamlarından elde edilen verilerin yanı sıra üçüncü taraf sağlayıcıların ziyaretçi verilerinin (örn. yaş, cinsiyet ve ilgi alanları) kullanıldığı, demografik özelliklere yönelik Google Analytics raporlarını kullanır. Bu veriler, belirli bir kişiyle bağlantılı değildir ve reklam ayarları üzerinden her zaman devre dışı bırakılabilir.

Google Analytics'i yalnızca etkinleştirilmiş IP anonimleştirme ile kullanmaktayız. Bu, kullanıcıların IP adresinin Google tarafından Avrupa Birliği'ne üye devletlerde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının sözleşme ortağı olan diğer devletlerde kısaltıldığı anlamına gelir. Sadece istisnai durumlarda, tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna gönderilmekte ve orada kısaltılmaktadır. Kullanıcının tarayıcısı tarafından aktarılan IP Adresi, Google tarafından diğer verilerle birleştirilmemektedir.

Veri işleme, Telemedya Yasasıʼnın 15. Maddesi ve Genel Veri Koruma Yönetmeliğiʼnin (DSGVO) 6. Maddesi, 1. Fıkrası, f) Bendi temelinde, web sitesi teklifimizi optimize etmek için gerçekleştirilir. Teklifin bu optimizasyonunda ve web sitesinin aynı zamanda reklam amaçlı kullanılmasında Lenzeʼnin ağırlıklı olarak yasal ve ekonomik menfaatleri bulunmaktadır. Bunun için çerezlerin kullanılması gereklidir.

Google Analytics tarafından veri toplanmasını reddetme

Kullanıcılar, tarayıcı yazılımlarını buna göre ayarlayarak çerezlerin saklanmasını önleyebilirler; kullanıcılar ayrıca yandaki bağlantı üzerinden ulaşabilecekleri Tarayıcı eklentisini indir ve kur eklentisi aracılığıyla çerez tarafından oluşturulan ve online teklifi kullanımlarıyla ilgili verilerin toplanıp, Google'a aktarılmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini engelleyebilirler.

Google tarafından verilerin reklam amaçlı kullanılması, durdurma ve itiraz olanakları hakkında daha fazla bilgiyi Googleʼın web sayfalarında bulabilirsiniz: "İş ortaklarımızın web sitelerinin veya uygulamalarının kullanılması durumunda Google tarafından veri kullanımı", "Reklam amaçlı veri kullanımı", "Google'ın size reklam göstermek için kullandığı bilgileri yönetin" ve "Google tarafından size hangi reklamların gösterileceğini belirleyin".

Google Tag Manager

Bu web sitesinde Google Tag Manager kullanılmaktadır. Google Tag Manager ile web sitesi etiketlerini bir kullanıcı arayüzü üzerinden yönetmek mümkündür. Tag Manager aracının (etiketleri uygulayan) kendisi, çerez içermeyen bir etki alanıdır ve herhangi bir kişisel veri kaydetmez. Bu araç, duruma göre kendileri veri kaydeden başka etiketleri tetikler. Google Tag Manager, bu verilere erişim sağlamaz. Eğer etki alanı veya çerez düzeyinde bir devre dışı bırakma yapılmışsa, bu, Google Tag Manager tarafından uygulanan bütün izleme etiketleri (Tracking Tag) için geçerli kalır.


İçerik Teslim Ağlarının (CDN) Kullanımı

Uygulama Bilgi Bankası'nda indirilebilir formatta bulunan dosyalar ve lenze.com'da bulunan Teknik Dokümantasyon alanları, Amazon Web Services Inc. (AWS) şirketi, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226 tarafından, Frankfurt/Main'deki veri merkezinde saklanır ve dünya çapında sağlanır. Lenze'nin AWS tarafından indirme teklifi ile ilişkili olarak toplanan, işlenen ve kullanılan bilgilerin türü ve kapsamı üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Daha fazla bilgiye AWS veri koruması bildiriminden erişilebilir.


2D/3D CAD verilerinin sağlanması

lenze.com adresindeki EASY Product Finder (Kolay Ürün Bulucu) alanındaki CAD dosyaları, Tritschlerstrasse 1, D-66606 St. Wendel adresinde yerleşik KiM GmbH şirketi tarafından, Almanya'daki bir bilgi işlem merkezinde depolanmakta ve dünya çapında kullanıma sunulmaktadır.

Lenze, oluşturulan ve yüklenen her dosya (örn. CAD, PDF, Piksel görüntüleri) ve CAD sistemlerine (CADClick® "Click2CAD") her doğrudan ekleme işlemi için, sunucudaki bir istatistik veri tabanına bir veri seti kaydeder. Bu istatistiksel veriler daha da sıkıştırılmakta ve CAD hizmetinin optimize edilmesi için anonim olarak kullanılmaktadır.


Link2Lenze

Link2Lenze, kullanıcı olarak Lenze'nin çözümleri, haberleri ve etkinlikleri hakkında kapsamlı bilgiler edebileceğiniz online bir platformdur.

Link2Lenze'de oturum açtığınızda ve LinkedIn hesabınız üzerinden giriş yaparak, kolayca ve rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir profil oluşturduğunuzda, Lenze'nin ayrıntılı şirket bilgilerine erişim sağlarsınız. LinkedIn hesabınızla oturum açtıktan sonra, LinkedIn, başkalarıyla paylaşmak istediğiniz ilgili kişisel bilgilerin bazı kısımlarını gösterir. www.linkedin.com adresindeki LinkedIn profil seçeneklerinizle, hangi bilgilerin başkalarıyla paylaşılacağını doğrudan yönetebilirsiniz.

Sizin için gerçekten önemli olan içerikler hakkında kişiselleştirilmiş bilgileri size sunabilmek için, Link2Lenze Platformumuzdaki tıklamalarınızı kaydetmekteyiz. Bizi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz ve hangi içerikleri görüntülediğinizle ilgili araştırmalar da bunlara dahildir. Bu bilgiler de aynı şekilde Link2Lenze Platformunun ve hedef gruplarımızı bilgilendirmeye yönelik içeriklerin sürekli iyileştirilmesi için kullanılmaktadır.

Haberler, çözümler ve etkinlikler gibi tüm içerikler, kişileriniz ve arkadaşlarınızla paylaşılabilmektedir. Bir içeriği paylaşmak isterseniz, Link2Lenze'deki içeriğin ilgili İnternet adresi, içeriğin paylaşıldığı bilgisini içerecektir. Bağlantıyı göndermiş olduğunuz kişi de aynı şekilde bir Link2Lenze profili oluşturursa, bir ödül alırsınız. Biz size sadece içeriği başarıyla paylaştığınızı bildirebiliriz, ancak ödülünüzü belirli bir yeni kullanıcı ile ilişkilendirmeyiz. Bu bilgi, Link2Lenze Platformunu sürekli olarak iyileştirmek için kullanılır.

Bize hem LinkedIn üzerinden hem de Link2Lenze Platformu üzerinden sağladığınız bilgilere bağlı olarak sizinle memnuniyetle iletişim kurmak istiyoruz. Lenze SE uluslararası bir şirkettir ve biz size bölgenizdeki bir Lenze satış organizasyonuyla iletişim sağlamak istiyoruz. Bu amaçla, iletişim bilgileri ve ilgi alanları dahil olmak üzere, Link2Lenze'de toplanan bilgileri, Lenze Grubu bünyesindeki tüm tüzel birimler için muhafaza edilen Şirket Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemine (CRM) yüklüyoruz. Bölgenizden sorumlu satış uzmanı, CRM sistemimiz üzerinden bu bilgilere erişebilir ve sizinle iletişim kurabilir. Satış uzmanımızı ayrıca LinkedIn üzerinden de takip edebilirsiniz.

Bu veri işlemenin yasal dayanağı, Genel Veri Koruma Yönetmeliğiʼnin (DSGVO) 6. Maddesi, 1. Fıkrası, a) Bendidir.

Link2Lenze'den ayrılma: Onayınızın iptal edilmesi

Link2Lenzeʼdeki katılımınızı sonlandırmaya karar verirseniz, o zaman bize LinkedIn profilinizde gösterilen şekilde isminizi belirterek ve Link2Lenze'den ayrılmak isteğinizi bildirerek, link2lenze@lenze.comadresine bir e-posta gönderin. Bu bilgilere LinkedIn profilinizi belirleyebilmek için ihtiyacımız bulunmaktadır. Bundan sonra Link2Lenze profilinizle ilişkili tüm kişisel bilgileri siler ve bu silme işlemini size e-posta ile onaylarız. Lenze SE, örneğin kullanım istatistikleri gibi, sizinle ilişkilendirilemeyecek tamamen anonim bilgileri muhafaza edebilir.

Link2Lenze'ye her zaman geri dönebilirsiniz. Link2Lenze'ye geri döndüğünüzde, daha önceki profiliniz ile bağlantı kurulamayacak, tamamen yeni bir profil oluşturulacağına dikkatinizi çekeriz.

Aynı şekilde, kişisel verilerinizin Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemimizden (CRM) silinmesini de her zaman talep edebilirsiniz. Bunun için lütfen veri koruma görevlimiz ile (Sayfanın sonundaki iletişim bilgilerine bakınız) iletişim kurun.


Online mağazanın kullanımı

Teklif isteme ve sipariş işleme

Teklif isteme ve siparişler sırasındaki kişisel bilgilerinizi, sadece şirketimiz ve bağlı kuruluşlarının yanı sıra siparişlerin işleme konulması için görevlendirilen şirketlerde, ilgili ödeme işlemleri de dahil olmak üzere, sadece sipariş işlemlerini yürütmek ve işlemek amacıyla toplar, depolar ve kullanırız. Açık izniniz olmadan, bilgilerinizi özellikle reklam amaçlı olarak üçüncü kişilere aktarmayız. Siparişlerin işlenmesi için, örneğin ödeme işlemleri ve lojistik için yetkili olan çeşitli şirketlerle işbirliği yapmaktayız. Bu esnada, iş ortaklarımızın da veri koruma düzenlemelerine uymalarına dikkat etmekteyiz.

Bu veri işlemenin yasal dayanağı, Genel Veri Koruma Yönetmeliğiʼnin (DSGVO) 6. Maddesi, 1. Fıkrası, a) ve b) Bentleridir.Güvenlik

Lenze, kişisel verilerinizi kayıp, tahrip, sahtecilik, manipülasyon ve yetkisiz erişime ya da yetkisiz ifşa etmeye karşı korumak için, gerekli önlemler alır.


Çocukların ve reşit olmayanların korunması

18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin veya velilerinin izni olmadan, bize hiçbir kişisel veri göndermemelidir. Biz, çocuklardan ve gençlerden kişisel veri talep etmeyiz. Bu tür verileri bilerek toplamayız ve üçüncü kişilere iletmeyiz.


Veri koruma hakkında sorular, bilgiler ve açıklamalar

İnternetin daha da geliştirilmesi safhasında, biz de veri koruma bildirimimizi sürekli olarak uyarlayacağız. Yapılan değişiklikleri tam zamanında bu sayfada ilan edeceğiz. Bu nedenle, veri koruma bildiriminin güncel durumu hakkında bilgi edinmek için, bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmelisiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sorularınız, veri koruma konusu ile ilgili öneri veya yorumlarınız olması durumunda, lütfen Almanya'daki Lenze SEʼnin aşağıdaki adresten ulaşabileceğiniz veri koruma görevlisi ile iletişim kurun:

Lenze SE
Beauftragter für Datenschutz
Postbox 10 13 52, D-31763 Hameln
Hans-Lenze-Straße 1, D-31855 Aerzen
+49 5154 82-0
+49 5154 82-2800
dataprivacy@lenze.com

Sizinle ilgili kişisel verilerin tarafımızdan saklanıp saklanmadığı ve bunların ne tür veriler olduğu konusunda bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Eğer sizinle ilgili kişisel veriler işlenmişse, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) bağlamında siz ilgili kişi durumunda olursunuz ve veri sorumlusuna karşı şu haklarınız vardır:

Bilgi edinme hakkı: Sizinle ilgili kişisel verilerin tarafımızdan işlenip işlenmediği, hangi amaçla ve ne kadar süreyle işlendiği, hangi veri kategorilerinin dahil olduğu, bu verilerin hangi alıcılara veya alıcı kategorilerine ifşa edildiği hakkında veri sorumlusundan bir onay talep edebilirsiniz.

Düzeltme, tamamlama, kısıtlama yapılmasını talep etme hakkı: Sizinle ilgili yanlış veya eksik verilerin düzeltilmesini veya tamamlanmasını talep edebilirsiniz. Ayrıca, özellikle yasal saklama yükümlülükleri durumunda, veri işlenmenin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.

Verilerin silinmesini isteme hakkı: Özellikle, izninizi iptal etmeniz durumunda, verilerinizin silinmesini isteme hakkınız vardır.

Veri taşınabilirliği hakkı: Sizinle ilgili kişisel verilerin bilgisayar ortamında okunabilen bir formatta sunulmasını talep etme hakkınız vardır.

İtiraz, iptal ve şikayet hakkı: Temel olarak kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilir ve vermiş olduğunuz izni iptal edebilirsiniz. Bir denetim makamına şikayette bulunma hakkınız vardır.


Last update: 05/2018

Public Relations Contact