Pomagamy w projektowaniu.

Właściwe narzędzie do każdego zadania.

Narzędzia inżynieryjne EASY

Jeśli planowane jest projektowanie, budowa lub uruchomienie nowej maszyny albo nastawianie lub diagnostyka istniejącej maszyny, bez względu na to, czy chodzi o proste zastosowania, czy też wymagana jest najwyższa precyzja i dynamika, dostępne są odpowiednie narzędzia i można szybciej oraz łatwiej zrealizować swój projekt.

Projektowanie

EASY Product Finder

Wyszukiwarka EASY Product Finder (EPF) jest narzędziem internetowym do wyszukiwania, konfigurowania, przesyłania zapytań ofertowych i zamawiania produktów Lenze. EPF prezentuje wszystkie ważne dla klientów informacje dotyczące palety naszych produktów. W informacjach tych znajdują się np. dane CAD i charakterystyki momentu obrotowego i prędkości obrotowej produktu. Parametry bazowe pozwalają w prosty sposób odzwierciedlić przypadki zastosowania, na podstawie których można sformułować pierwsze pomysły na rozwiązanie do maszyn.

Przejdź do wyszukiwarki EASY Product Finder

Dobór produktów i nie tylko

Wyszukiwarka EASY Product Finder (EPF) pomaga konstruktorom i zaopatrzeniowcom w doborze i zakupie produktów Lenze z działu napędów i automatyzacji. 

 • Przejrzysta prezentacja wszystkich produktów 
 • Szybkie wyszukiwanie właściwych produktów dzięki różnym funkcjom wyszukiwania
 • Na podstawie danych mocy lub określonych właściwości EPF przeszukuje naszą bazę produktów w celu zaprezentowania pasującego wyrobu
 • Centralne zarządzanie z koszyka

Osobisty login zapewnia następujące możliwości:

 • Wyszukiwanie produktów na podstawie numeru materiału
 • Sprawdzanie cen i dostępności
 • Bezpośrednie składanie zamówienia 
 • Wgląd w historię zamówień

Obszerną paletę produktów, np. motoreduktorów, można w łatwy sposób dostosować do własnych potrzeb w związku z konkretną maszyną. Dobór produktów jest rejestrowany w koszyku i można go wydrukować w formie listy zdarzeń. Dzięki temu zapytanie o cenę można przesłać kilkoma kliknięciami. Szybki dostęp do wszystkich niezbędnych informacji.

Parametry bazowe EPF umożliwiają opracowanie pierwszego projektu rozwiązania napędowego składającego się z motoreduktora i przemiennika częstotliwości. Na podstawie podstawowych zastosowań, takich jak jazda/transport, podnoszenie lub obracanie, można w dziecinnie łatwy sposób w kilku krokach wygenerować rozwiązanie napędowe.

Swoboda dostępu z każdego miejsca:
https://Productfinder.Lenze.com

Wyszukiwanie produktów i koszyk

Narzędzie EPF pomaga wyszukiwać właściwe produkty dzięki intuicyjnym funkcjom wyszukiwania.

 • Funkcja szybkiego wyszukiwania umożliwia konkretne wyszukiwanie na podstawie najważniejszych kryteriów
 • Z pomocą funkcji wyszukiwania według haseł można bezpośrednio wprowadzać kryteria wyszukiwania, właściwości produktu oraz oznaczenia typu i łączyć te ustawienia
 • W wyszukiwaniu szczegółowym dodatkowe przydatne kryteria wyszukiwania pomagają zawęzić wynik lub rozpocząć wyszukiwanie z innymi kryteriami
 • Możliwość porównywania proponowanych produktów z listy wyników na podstawie ich właściwości
 • W przypadku produktów dostępnych w licznych wersjach, np. motoreduktory, na podstawie konfiguracji produktu można określić dodatkowe opcje

Koszyk jest centralnym miejscem zapisywania doboru produktów i realizacji dalszych kroków w procesie zaopatrzenia. Koszyki można zapisywać lokalnie, rozdzielać i łączyć podczas wczytywania.

Zapisywanie doboru produktów z:

 • wyszukiwania produktów
 • konfiguracji produktu
 • Parametry bazowe
 • projektu z DSD
 • numeru materiału (logowanie)
 • historii zamówień (logowanie)

Funkcje koszyka do dalszego procesu zaopatrzenia:

 • Sprawdzanie / protokołowanie danych produktów
 • Zmiana konfiguracji produktu
 • Generowanie danych CAD
 • Zapytanie ofertowe
 • Sprawdzanie cen i dostępności (logowanie)
 • Bezpośrednie zamawianie produktów (logowanie)

Parametry bazowe, dane CAD i charakterystyki M-n

Parametry bazowe

Oprócz samego wyszukiwania produktów w wyszukiwarce EASY Product Finder parametry bazowe pozwalają na opracowanie „pierwszego” projektu motoreduktora z przemiennikiem częstotliwości w dziecinnie łatwy sposób.

W oparciu o podstawowe zastosowania, np. jazda / transport, podnoszenie i obracanie, narzędzie w kilku krokach pozwala szybko i wydajnie stworzyć rozwiązanie.

 1. Wybierz zastosowanie.
 2. Wybierz koncepcję napędu.
 3. Wprowadź dane zastosowania.
 4. Wybierz technologię napędu.
 5. Znajdź rozwiązanie napędowe.

Wraz z charakterystykami M-n, danymi CAD i ePLAN. Rozwiązanie można zaprotokołować i bezpośrednio przenieść do koszyka.

Dane CAD

 • Wyszukiwanie i odnajdywanie konkretnych danych CAD
 • Bezpośrednie wyświetlanie po dodaniu produktu do koszyka

Dostępne we wszystkich popularnych formatach 2D i 3D, włączając 3D-PDF.

Wskaźniki M-n

Ustalanie i protokołowanie charakterystyk momentu obrotowego i prędkości obrotowej zespołów złożonych z silnika i przemiennika częstotliwości.

Drive Solution Designer

Projektowanie napędu ukierunkowane na konkretne zastosowanie jest podstawą tworzenia koncepcji maszyny ukierunkowanej na określone zadanie. Narzędzie Drive Solution Designer (DSD) pozwala projektować, optymalizować i dokumentować rozwiązania napędowe. DSD ujmuje osobno efektywność energetyczną dla każdego przypadku zastosowania. W ten sposób narzędzie to odkrywa potencjał oszczędności na etapie tworzenia koncepcji maszyny.

Pobierz

Projektowanie i kontrola rozwiązań napędowych

W koncepcji maszyny postrzeganie systemu w ujęciu mechatronicznym ma ogromne znacznie. Dzięki Drive Solution Designer (DSD) konstruktorzy mogą sprawnie i łatwo ustalić prawidłowe parametry napędu.

Narzędzie DSD wyposażone jest w ugruntowaną i wypróbowaną w praktyce wiedzę dotyczącą zastosowań napędów i elektromechanicznych komponentów napędowych. Ta wiedza jest udostępniana interaktywnie. Zarówno proste, jak i złożone zastosowania są opisywane przez indywidualne dane procesowe i właściwe charakterystyki prędkości.

Mechaniczną i elektryczną strukturę napędu można indywidualnie dostosować do wymagań, które stawia konkretna maszyna. Komponenty napędowe są sprawdzane pod kątem wymagań fizycznych, jak również pod kątem możliwości realizacji tworzonych z nich zespołów.

Wszystkie osoby uczestniczące w procesie projektowania mają wspólny wgląd w proces tworzenia rozwiązania napędowego.

Rozwiązanie napędowe. Chcąc uzyskać optymalne rozwiązanie napędowe, w aplikacji można zaprojektować alternatywy z różnymi koncepcjami rozwiązania, technologiami napędowymi, produktami lub różnymi obciążeniami.

Paszport energetyczny przejrzyście prezentuje bilans energetyczny obliczonego rozwiązania napędowego. Szczegółowy protokół techniczny podsumowuje wyniki projektowania.

Oprogramowanie DSD posiada interfejs do wyszukiwarki EASY Product Finder (EPF), dzięki czemu łączy w sobie zalety EPF z zaletami rozwiązania DSD.

Optymalna wygoda obsługi przekładająca się na szybkie i łatwe projektowanie napędu, prezentacja i kontrola całego systemu napędowego i tworzenie alternatywnych rozwiązań napędowych to cechy charakterystyczne oprogramowania DSD.

Zastosowania i systemy napędowe

Nasze narzędzia inżynieryjne dostępne są do pobrania.

Grupy użytkowników:

 • Konstruktorzy na etapie projektowania
 • Projektanci na etapie rozwoju i uruchomienia
 • Serwisanci podczas kontroli w razie problemów na miejscu

Zastosowania:

 • Liczne zastosowania, np. napędy liniowe i obrotowe, napędy w nawijarkach, napędy kołowe, podnoszące i synchroniczne, przenośniki taśmowe i pompy
 • Parametry procesowe z wiedzą dotyczącą rozwiązań
 • Opis znormalizowanych trybów pracy
 • Dowolnie definiowane przebiegi ruchu w wygodnym edytorze
 • Import charakterystyki obciążenia M-n
 • Listy kontrolne do zapisywania parametrów użytkowych

Sieć, otoczenie:

 • Rodzaje sieci i napięcie sieciowe
 • Sieci AC i układ wieloosiowy DC
 • Warunki otoczenia

Systemy napędowe:

 • Silnik przy przemienniku częstotliwości z różnymi metodami regulacji
 • Oprzyrządowanie mechaniczne (hamulce, enkodery)
 • Z przekładnią lub bez
 • Z dodatkowym elementem napędowym lub bez
 • Systemy jedno- i wieloosiowe
 • Moduły zasilania i zwrotu energii
 • Rezystory hamujące
 • Możliwości łączenia komponentów
 • Integracja w systemie i wiedza na temat produktów
 • Projektowanie silników użytkownika

<strong/>

Kontrole / scenariusze

 • Obciążenia graniczne (elektryczne / mechaniczne)
 • Wykorzystanie, rezerwy, obciążenie sieci
 • Kontrole systemu, np. poprzez obserwację charakterystyki M-n systemu napędowego aż po osłabienie wzbudzenia
 • Możliwości łączenia
 • Straty i efektywność energetyczna
 • Koordynowany przebieg ruchów

Funkcje i właściwości

Przydatne funkcje

 • Paszport energetyczny rozwiązań napędowych
  • Przejrzystość zastosowania i cały system napędowy
  • Zapotrzebowanie na energię, koszty energii, emisje CO2, możliwości optymalizacji, amortyzacja
 • Application-Tuner: Bezpośrednie porównanie rozwiązań w przypadku różnic w warunkach eksploatacji
 • Dokumentacja rozwiązania w formie protokołów z możliwością dostosowania (protokół skrócony i szczegółowy, protokół uruchomienia)

Właściwości

 • Optymalna wygoda obsługi pozwalająca na szybkie, łatwe i profesjonalne projektowanie napędu
 • Opcjonalny wybór opcji produktów
 • Ujęcie i kontrola całego systemu napędowego
 • Tworzenie alternatyw z porównaniem
 • Różne kalkulatory pomocnicze i tabele wartości
 • Dostępność w różnych językach
 • Jednostki metryczne i imperialne
 • Pomoc online z poradami dotyczącymi obsługi i projektowania
 • Liczne łącza internetowe do dalszych źródeł informacji

EASY System Designer

The EASY System Designer (ESD) is a web-based tool for the complete planning of machine solutions, consisting of automation and drive components as well as software. Together with you, we use the new engineering tool to plan your machine and set your ideas in motion for the future.

Highlights:

 • Shorter development times with lower personnel expenses and shorter time-to-decision thanks to easy system dimensioning
 • Certainty to make the right decisions thanks to integrated expertise
 • Continuity in the engineering process thanks to integrated tools & services
 • Effective planning thanks to reusable solutions
 • Lean processes thanks to web-based collaboration

The journey through the digital transformation: With Lenze, you can tackle the challenges of this journey in production as well as in machine development and construction!

Zeit sparen

Simply plan your system efficiently: The quick and easy system design will help you save time finding a solution. As a result, you gain valuable engineering resources, reduce risks and can bring your machine to market faster. And what's best: The early suggested solutions give you certainty you are making the right decisions when planning your automation.

Qualität erhöhen

Whether you are solving standard tasks or making special machines: Take advantage of our expertise. We have included extensive know-how in the Lenze FAST technology modules and are making it available to you. Our standard software modules are already available to design engineers in the machine concept planning phase. This minimises the downstream programming effort and gives you more time to focus on the special features that make your machine interesting.

In addition, you can execute iterations much faster during system planning, because not all the changes always need to be incorporated into other tools. Eliminating manual interfaces reduces the risk of transmission errors.

Durchgängigkeit im Engineeringprozess

The digitised development process makes it possible for you to develop the right automation concept for your individual machine at an early stage of the project.

The standardised and automatically created documentation can be used in later engineering phases and during operation, and the maintenance measures can be used until the end of the life cycle.

Another advantage: Via the connection to the Lenze EASY Product Finder, the selected products can be added to the shopping cart and accelerate the quotation process.

Effektivität in der Planung

You have the machine knowledge and we have the routine: With ESD, we ensure that you create your machine solution according to a tried-and-tested, standardised procedure, thus ensuring more certainty in the planning process.

Kollaboration

Our vision: All those involved in the development process of a machine - on your end and ours - will have a shared view of the planning. When all departments access a shared database, the coordination effort remains low. In addition, result logs can be generated with different machine views, allowing a standardised documentation to be created for each specialist field.

Realizacja

PLC Designer

PLC Designer jest narzędziem do tworzenia programów i uruchamiania produktów z funkcjonalnością PLC opartych na CODESYS V3. Programowanie sterowników logicznych i sterowników ruchu odbywa się zgodnie ze standardem IEC 61131-3. Moduły Motion Control i Coordinated Motion certyfikowane wg PLCopen pozwalają na łatwą realizację również złożonych projektów PLC. Wspomaga je graficzny edytor tarcz krzywkowych, debugger oraz funkcje monitorowania.

Pobierz

Tworzenie programów i uruchamianie

PLC Designer jest narzędziem do tworzenia programów i uruchamiania naszych produktów PLC. Programowanie produktów PLC jest zgodne z normą IEC 61131-3.

PLC Designer oferuje wszystkie funkcje do projektowania rozwiązań opartych na sterownikach. Dodatkowo oferujemy kompleksowe wsparcie podczas realizacji projektów przez klientów ze strony naszych inżynierów ds. zastosowań na każdym etapie projektu.

Oprogramowanie oparte jest na środowisku CODESYS V3 i adresowane do projektantów producentów maszyn. Obszerna biblioteka modułów funkcji z najróżniejszych zakresów zadań jest częścią funkcjonalności narzędzia PLC Designer. PLC Designer może być wykorzystywany wspólnie z narzędziem EASY Starter – ułatwienie podczas uruchamiania.

Funkcjonalność PLC

Funkcjonalność PLC wg IEC 61131-3

 • Lista instrukcji (IL)
 • Język drabinkowy (LD)
 • Schemat bloków funkcyjnych (FDB)
 • Język strukturalny (SL)
 • Graf sekwencji (SFC)
 • Continuous Function Chart (CFC)

Łatwe opanowanie złożonej tematyki

 • Biblioteka znormalizowanych modułów technologicznych FAST
 • Możliwość korzystania z różnych wersji tej samej biblioteki

Pozostałe funkcje

Aplikacje rozproszone

 • Kilka systemów sterowania w jednym projekcie
 • Rozdział funkcji i sprzętu
 • Kilka aplikacji na jednym sprzęcie

 

Okno dialogowe do parametryzowania

Wszystkie okna dialogowe do diagnostyki i parametryzowania

Ponowne użycie

 • Programowanie obiektowe
 • Warunkowe generowanie kodów – ułatwia tworzenie skalowalnych programów dzięki stosowaniu dyrektyw preprocesora


Graficzny edytor krzywych

Łatwe definiowanie również złożonych ruchów.
Wraz z krzywkowymi torami ruchu oraz funkcją importu i eksportu
tabel węzłów

EASY UI Designer

EASY UI Designer to narzędzie do łatwego projektowania nowoczesnych interfejsów użytkownika naszych komputerów przemysłowych serii v800. Oprogramowanie oferuje bogate funkcje i wydajny edytor graficzny do projektowania indywidualnych rozwiązań interfejsowych w produkcji maszyn i urządzeń. Twórz własne szablony spersonalizowanej aplikacji, stawiając użytkownika w centrum – poprzez intuicyjną i przyjazną dla użytkownika obsługę maszyny.

Wizualizacja na poziomie eksperckim

Intuicyjny wygląd interfejsu sprzyja łatwej i bezbłędnej obsłudze złożonych zadań. EASY UI Designer na tym polu oferuje sprawdzone w praktyce innowacje w zakresie projektowania graficznego i nowoczesne wzory interfejsów użytkownika.

Na podstawie przykładów i dołączonych obiektów sterujących można w dziecinnie prosty sposób tworzyć zoptymalizowane, indywidualne koncepcje obsługi dla różnych grup użytkowników. Operator może dostosowywać elementy obsługi podczas pracy.

Dopasowana wizualizacja maszyny i interfejs użytkownika spełniają wymagania związane z obsługą ukierunkowaną na potrzeby użytkownika i zapewniają użytkownikowi optymalne wrażenia podczas korzystania z produktu.

Wydajny edytor graficzny wspomaga projektowanie i ułatwia tworzenie interfejsu dzięki technice „przeciągnij i upuść”.

Z pomocą EASY UI Designer można utworzyć pulpit z możliwością edycji online i predefiniowanymi widżetami oraz obsługą gestów Multi-Touch.

EASY UI Designer oparty jest na otwartej charakterystyce systemowej: rozszerzone elementy obsługi wykraczające poza standardy można również projektować.

Cechy

Cechy:

 • Obsługiwana seria: v800
 • Wizualizacja wektorowa
 • Indywidualny pulpit z możliwością edytowania online i predefiniowanymi widżetami, takimi jak Donut, Gauge, tendencja, wykres słupkowy, wskazanie wartości rzeczywistej
 • Możliwość rozszerzenia zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta poprzez dodanie funkcji Controls, Templates, Styles, Property Filter, Project Types …
 • Szybsza i łatwa obsługa dzięki nowoczesnym technologiom obsługującym gesty Multi-Touch
 • Obszerna biblioteka szablonów
  • Szablony widoków i projektów z możliwością dostosowania
  • Układ z możliwością dostosowania
  • Tworzenie własnych szablonów
 • Rozszerzona obsługa błędów komunikacji, na przykład poprzez informację wizualną z systemów sterowania

Komunikacja w procesie

 • OPC UA
 • Opcjonalnie połączenia z systemami sterowania innych marek
 • Warstwa abstrakcji zmiennych / przełączanie między systemami sterowania

Zmiana języka

 • Wszystkie teksty w unikodzie
 • Teksty z dynamicznymi składnikami (zmiennymi)
 • Zmiana czcionek (Europa/Azja), jednostek, symboli i kolorów
 • Narzędzie do importowania i eksportowania do Excela

Zarządzanie alarmami

 • Tworzenie struktury i definiowanie klas alarmów, grup alarmów, indywidualnych elementów wskaźnikowych z filtrami i sortowaniem
 • Różne rodzaje zatwierdzania
 • Historia ze zmianą języka

Pozostałe funkcje

Zarządzanie recepturami

 • Pojedyncze receptury z wartościami zmiennych
 • Operacje na plikach lub transfer inicjowanym sygnałem (PLC) lub przez operatora
 • Możliwość wymiany receptur w formie pliku
 • Zintegrowana historia
 • Edycja wartości w interfejsie

Rejestrowanie tendencji

 • Rejestrowanie wykresów y-t oraz x-y
 • Bufor cykliczny w pamięci lub jako plik
 • Archiwa sekwencji dla przedziałów czasu (dzień, tydzień …) lub danych partii
 • Wybór krzywych czasu pracy; dowolne skalowanie i powiększenie

Protokołowanie

 • Automatyczne rejestrowanie zdarzeń związanych z systemem, obsługą i użytkownikami
 • Ścieżka audytu wg FDA CFR 21, część 11
 • Protokół użytkowników

Zarządzanie użytkownikami

 • Administracja w czasie pracy
 • Liczne ustawienia haseł i mechanizmu logowania
 • Ochrona przed dostępem wg FDA CFR 21, część 11

Eksploatacja

EASY Starter

EASY Starter dzięki łatwym w obsłudze oknom dialogowym do diagnostyki i parametryzowania pomaga serwisantom w uruchamianiu i konserwacji maszyn klientów. Narzędzie umożliwia opcjonalnie diagnostykę online i wyszukiwanie usterek bez ryzyka wprowadzenia przypadkowej zmiany w aplikacji. EASY Starter oferuje wszystkie funkcje do bezpiecznej eksploatacji maszyn. Korzystając z funkcji podstawowych EASY Starter, można pobierać gotowe aplikacje, aktualizacje oprogramowania sprzętowego urządzenia oraz dostosowywać parametry w interfejsie kontekstowym.

Pobierz

Uruchamianie i konserwacja

Od użytkowników dla użytkowników. EASY Starter zapewnia wsparcie podczas uruchamiania i konserwacji maszyn. Dzięki łatwym w użyciu oknom dialogowym do parametryzowania i diagnostyki oraz przejrzystemu interfejsowi graficznemu każda sytuacja jest pod kontrolą.

Narzędzie EASY Starter zostało opracowane specjalnie z myślą o uruchamianiu i konserwacji produktów Lenze. W tych ramach pozwala ono na diagnostykę online oraz poszukiwanie usterek. W trybie diagnostycznym zmiana parametrów nie jest możliwa, dlatego nie zachodzi ryzyko przypadkowej zmiany aplikacji.

Łatwe w obsłudze menu z kilkoma przyciskami pomaga w dopasowywaniu wszelkich parametrów maszyny.

EASY Starter zawiera wszystkie ważne funkcje, takie jak wczytywanie gotowych aplikacji do urządzenia, aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia oraz dopasowywanie parametrów w interfejsach kontekstowych. EASY Starter udostępnia odpowiedni interfejs użytkownika w zależności od zastosowania.

Intuicyjny interfejs użytkownika

Intuicyjny interfejs użytkownika

 • Dla różnych zastosowań i interfejsów zoptymalizowanych pod kątem użytkownika
 • Przejrzyste menu z kilkoma przyciskami
 • Struktura menu niezależna od urządzenia
 • Łatwe zarządzanie różnymi urządzeniami
 • Przechodzenie kilkoma kliknięciami do właściwego parametru
 • Bezpośrednia pomoc na temat wszystkich parametrów i komunikatów urządzeń

Interfejsy zależne od zastosowania

EASY Starter może pracować w różnych
trybach, zależnie od zastosowania – dzięki temu każdy
użytkownik korzysta z interfejsu indywidualnie do niego dostosowanego
w celu efektywnego wykonywania swoich zadań.

 • EASY Starter
 • EASY Starter/Online only
 • EASY Starter/Online & Read only
 • EASY Application Loader
 • EASY Firmware Loader
 • Silnik Smart Motor

Pozostałe funkcje

EASY Starter

 • Pełen zakres funkcji narzędzia EASY Starter dla wszystkich użytkowników chcących diagnozować i nastawiać maszyny oraz napędy
 • Zarządzanie urządzeniami offline oraz online

EASY Starter Online only

 • Zmiany parametrów bezpośrednio w podłączonym urządzeniu
 • Komunikacja przez wszystkie istniejące serwery OPC Lenze
 • Łatwy wybór ścieżki komunikacji z urządzeniem
 • Możliwość przesyłu do kilku urządzeń

EASY Starter Online & Read only

 • Łatwa diagnostyka urządzeń online – całkowicie bez ryzyka przypadkowej zmiany aplikacji

EASY Application Loader

 • Prosty asystent przeznaczony dla serwisantów producentów maszyn i nabywców końcowych
 • Wczytywanie gotowej aplikacji klienta do urządzeń w kilku krokach
 • Dostępne sterowanie wsadowe do uruchamiania serii urządzeń

EASY Firmware Loader

 • Prosty asystent przeznaczony dla serwisantów producentów maszyn i nabywców końcowych
 • Wczytywanie oprogramowania sprzętowego do urządzeń w kilku krokach
 • Dostępne sterowanie wsadowe do uruchamiania serii urządzeń

Silnik Lenze Smart Motor

 • Dla serwisantów producentów maszyn i nabywców końcowych stosujących silnik Lenze Smart Motor
 • Proste narzędzie komputerowe do parametryzowania silnika Lenze Smart Motor
 • Transmisja do silnika przez adapter NFC USB
  (nie wchodzi w zakres dostawy)

Na W dziale Pobierz pliki dostępne są wszystkie narzędzia inżynieryjne EASY i ich poprzedniki do pobrania.

Licencje na narzędzie inżynieryjne EASY

Właściwa licencja dla każdego użytkownika.

Dowiedz się więcej na temat: Licencje na narzędzie inżynieryjne EASY.