Rozsądne ekologicznie, wartościowe ekonomicznie: Lenze BlueGreen Solutions

Prawie połowa wytwarzanej energii elektrycznej zużywana jest obecnie przez przemysł. Niezwykle wysoki udział - prawie dwie trzecie całkowitego zużycia - przypada na napędy elektryczne. Dlatego można dostrzec tutaj olbrzymi potencjał dla poszukiwania dróg prowadzących do podwyższania sprawności urządzeń. Dzięki zastosowaniu inteligentnych koncepcji można niezwykle łatwo uzyskać obniżenie zużycia energii o 20 %. Z długotrwałym efektem: Ponieważ lepsze wykorzystanie energii oznacza także jednocześnie mniejsze obciążenie środowiska, zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych i ograniczenie kosztów – i to przy utrzymaniu takiej samej wydajności produkcji.

Oszczędzanie energii to jedno z największych wyzwań, które chętnie podejmujemy. Wskażemy Państwu drogi, które prowadzą do efektywnego wykorzystania energii przez wykorzystanie inteligentnych napędów i techniki automatyzacji: dzięki naszym rozwiązaniom Lenze BlueGreen Solutions.

Life Cycle Costs (koszty utrzymania przez okres eksploatacji): Wspólne uzyskanie wyższej efektywności

Ogólna opłacalność przez cały czas pod kontrolą

W zależności od zadań realizowanych przez systemy napędowe w maszynach koszty energii osiągają często już po czterech latach koszty zakupu. Chociaż koszty zakupu efektywnych energetycznie systemów napędowych często są wyższe od kosztów konwencjonalnych napędów, jednak dodatkowe koszty, dzięki zaoszczędzonej energii, amortyzują się na ogół w ciągu kilku lat. Tak więc ogólną opłacalność systemu napędowego można ocenić tylko w ramach analizy kosztów utrzymania przez okres eksploatacji.

Jako godny zaufania partner towarzyszymy Państwu na drodze od koncepcji do zbudowania maszyny i wspieramy Państwo przy doborze odpowiedniego napędu. Z nami są Państwo w stanie łatwo zorientować się, co wpływa na zużycie energii przez Państwa maszynę i jak łatwo można zoptymalizować koszty utrzymania. A przy tym oczywiście także sprawność energetyczną.

Podniesienie efektywności energetycznej: tak łatwe może być oszczędzanie

W jaki sposób Państwa przedsiębiorstwo i środowisko naturalne mogą wspólnie czerpać korzyści

Istnieje wiele parametrów określających efektywność energetyczną napędu. Jest równie dużo potencjalnych punktów zaczepienia służących podnoszeniu efektywności energetycznej. Jednak uzyskany rezultat nie zawsze odpowiada poniesionym nakładom. Który środek w konkretnym przypadku będzie najbardziej efektywny, a tym samym – najbardziej przydatny, wykazać może analiza procesu mechanicznego i zużycia energii przez ten proces. Na tej zasadzie opierają się nasze rozwiązania Lenze BlueGreen Solutions.

Nasz wynik:

 • największy potencjał wzrostu efektywności energetycznej leży w inteligentnym gospodarowaniu energią (75%).
 • Zaraz za nim plasuje się stosowanie komponentów napędowych o wysokiej sprawności (15%).
 • Dodatkowy potencjał leży w wykorzystaniu energii hamowania (10%).

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu

Przejdź na przyszłościowe rozwiązania już teraz bez żadnego wysiłku.

Dowiedz się więcej

Aby podwyższyć efektywność energetyczną napędów, stosujemy trzy metody:

Inteligentne wykorzystanie energii elektrycznej

Tak mało, jak to konieczne – tak efektywnie, jak to możliwe.

W celu efektywnego wykorzystania energii we wszystkich operacjach napędowych należy perfekcyjnie dobrać parametry napędów. Oddawana przez napęd elektryczny energia mechaniczna musi być zorientowana na faktyczne potrzeby danego zastosowania. Nasze koncepcje BlueGreen Solutions uwzględniają zarówno maksymalnie potrzebną moc, jak i skoki zapotrzebowania na moc podczas pracy.

Nasze koncepcje inteligentnego wykorzystania energii elektrycznej:

 • Precyzyjne projektowanie napędu przy pomocy Drive Solution Designer (DSD)
  • Unikanie przewymiarowania
  • Symulacja pracy napędu
 • Zastosowanie przemienników częstotliwości do sterowania lub regulacji systemów napędowych
  • Energooszczędne sterowanie ruchem
  • Podwyższona sprawność dzięki optymalizacji punktu pracy silnika
  • Optymalne energetycznie wykorzystanie systemu napędowego

Przekształcanie energii z wysoką sprawnością

Wysoka efektywność energetyczna – od komponentu aż do całego systemu

Im wyższa jest sprawność napędu, tym bardziej jest on efektywny. Dotyczy to zarówno pojedynczych komponentów, jak i całego systemu.

Aby uniknąć strat energii, należy już podczas doboru komponentów napędu podjąć właściwe decyzje. W zależności od zadań maszyny istnieją różne metody oszczędzania energii.

Lenze BlueGreen Solutions do zadań Państwa maszyny:

 • Przemienniki częstotliwości
  • Niskie własne zużycie energii
  • Wysoka sprawność
 • Silniki trójfazowe
  • Zgodnie z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi efektywności
  • Skonstruowane z myślą o współpracy z przemiennikami częstotliwości
 • Silniki synchroniczne zamiast silników asynchronicznych
  • W typowych zastosowaniach związanych z pozycjonowaniem o 30% mniejsze zużycie energii
  • Mały przemiennik częstotliwości
 • Przekładnie efektywne energetycznie
  • Przekładnie walcowe i przekładnie stożkowe o wysokiej sprawności

Wykorzystanie zwracanej energii hamowania

Nasza dewiza: energię, która już jest, należy także wykorzystać.

W wielu zastosowaniach z wykorzystaniem napędów elektrycznych konieczne jest częste przyspieszanie lub hamowanie. Podczas przyspieszania lub podnoszenia energia elektryczna zostaje przekształcona w energię kinetyczną lub potencjalną, którą można częściowo odzyskać podczas hamowania lub opuszczania.

Często ta odzyskiwana energia jest obecnie zamieniana przez opornik hamowania w ciepło, a w ten sposób zostaje ona bezpowrotnie utracona. Jednak w niektórych zastosowaniach opłaca się wykorzystać tę energię hamownia w sensowny sposób. W ten sposób można uzyskać wzrost efektywności energetycznej.

Lenze BlueGreen Solutions do wykorzystania energii hamowania:

 • wymiana energii pomiędzy napędami we wspólnym obwodzie pośrednim DC przemienników częstotliwości
 • Zwrot energii do sieci
  • Przydatne, o ile zwracana moc jest większa niż 5 kW
  • Za pośrednictwem modułu sprzężenia zwrotnego
 • Krótkotrwałe pośrednie gromadzenie energii w module kondensatorowym

Lenze BlueGreen w Drive Solutions

Oszczędzanie energii staje się łatwe dzięki naszej technologii napędowej

Wszystkie napędy można przyporządkować do jednej z dwunastu kategorii naszych rozwiązań napędowych. Dzięki temu łatwo można rozpoznać, które środki mające na celu zmniejszenie zużycia energii są z reguły efektywne, mniej efektywne, a które są całkiem nieprzydatne.

Szczegółowe zestawienie działań i środków prowadzących do oszczędności energii w zależności od rozwiązania napędowego dostępne jest na niniejszej stronie, do pobrania.