Cyfrowe rozwiązania

Zapraszamy do projektowania razem z nami innowacyjnych rozwiązań w zakresie eksploatacji i serwisu maszyn i urządzeń.

Cyfrowe rozwiązania: wartość dodana z perspektywami dla producenta OEM i użytkownika końcowego.

Dla użytkowników maszyn i urządzeń wsparcie fazy eksploatacji przez OEM stanowi wartość dodaną, która staje się coraz ważniejsza. Rozwiązania cyfrowe oferują sektorowi budowy maszyn możliwość wykorzystania nowych potencjałów sprzedaży i wzmocnienia rentowności w tradycyjnej działalności serwisowej.

Opracuj wspólnie z nami swoją cyfrową podróż na miarę i określ wykonalne i realistyczne kroki dla swojej cyfrowej oferty – dziś, jutro i pojutrze. Oferując cyfrowe portfolio produktów i rozwiązań, wspieramy naszych klientów w każdej fazie.

New call-to-action

DZISIAJ

Zyskaj przejrzystość podczas monitorowania zainstalowanej na całym świecie bazy i zmniejsz wydatki na działalność serwisową.

Za pomocą X4 Remote wspieramy naszych klientów, udostępniając im gotowe rozwiązanie w chmurze do zdalnej konserwacji, analizy danych procesowych i automatycznego monitorowania stanu.

Przetestuj bezpłatnie

Prosty serwis zdalny i monitorowanie warunków w chmurze.

Budowa maszyn i urządzeń stawia swoje własne wyzwania w kontekście cyfryzacji. Klienci wymagają maszyn zapewniających coraz większą elastyczność przy równocześnie wyższej wydajności produkcji.

To właśnie tutaj do akcji wkracza X4 Remote – nasze gotowe rozwiązanie chmury do zdalnej konserwacji, zbierania danych procesowych i automatycznego monitorowania stanu.

X4 Remote pozwala tworzyć innowacyjne usługi dodane dla maszyn i urządzeń w oparciu o platformę chmury pod marką klienta, np.:

  • internetowe i telefoniczne wsparcie centrum serwisowego klienta na podstawie danych rzeczywistych oraz historycznych danych maszyny uzyskanych dzięki wizualizacji i analizie
  • centralne monitorowanie stanu maszyn i urządzeń u klienta końcowego przez centrum serwisowe (Condition Monitoring as a Services)
  • usługi do monitorowania jakości produkcji i ogólnej efektywności wykorzystania urządzeń (OEE) na podstawie nowoczesnej platformy w chmurze

JUTRO

Rozwijaj z nami szyte na miarę cyfrowe rozwiązania związane z Twoimi procesami biznesowymi i serwisowymi.

Pomóż klientom końcowym w optymalizacji eksploatacji opracowanych przez Ciebie maszyn i urządzeń.

Dowiedz się więcej

POJUTRZE

Na podstawie danych rejestrowanych przez dłuższy okres można opracować przewidujące modele danych.

Podstawa dla nowych pól biznesowych i innowacyjnych modeli biznesowych.

Dowiedz się więcej

Przetestuj bezpłatnie X4 Remote