Decyduje Państwa maszyna:

rozwiązania do logistyki magazynowej na miarę potrzeb

Regały przejezdne: więcej miejsca na najmniejszej powierzchni

 • Łagodny rozruch i wyhamowanie z zastosowaniem ustawianych ramp chronią materiał i transportowany ładunek oraz ograniczają nakłady na konserwację
 • Elastyczne koncepcje instalacji dzięki zdecentralizowanej i scentralizowanej technice napędowej
 • Wysoce efektywna technologia napędowa z kilkukrotną przeciążalnością
 • Niższe zużycie energii dzięki oszczędnościom na biegu jałowym i pracy z częściowym obciążeniem oraz zastosowaniu funkcji oszczędzania energii „VFC eco”.
 • Wysoka niezawodność dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu w dziedzinie techniki transportowej

Przenośniki taśmowe, rolkowe i łańcuchowe: efektywność przy pracującej taśmie

 • Proste i efektywne zdecentralizowane rozwiązania napędowe do zmiennych i dużych prędkości transportu w poziomych przenośnikach
 • Wysoka niezawodność dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu w dziedzinie techniki transportowej
 • Niższe zużycie energii dzięki oszczędnościom na biegu jałowym i pracy z częściowym obciążeniem oraz zastosowaniu funkcji oszczędzania energii „VFC eco”.
 • Łagodny rozruch i wyhamowanie z zastosowaniem ustawianych ramp chronią materiał i transportowany ładunek oraz ograniczają nakłady na konserwację
 • Minimalne nakłady związane z instalacją i okablowaniem dzięki zdecentralizowanej koncepcji napędowej
 • Kompaktowe rozwiązanie napędowe do stałych prędkości, również w przypadku ciężkich ładunków

Przesuwniki poprzeczne: skuteczna zmiana kierunku

 • Kompaktowe rozwiązanie napędowe do stałych prędkości, również w przypadku ciężkich ładunków
 • Łagodny rozruch i wyhamowanie z zastosowaniem ustawianych ramp chronią materiał i transportowany ładunek oraz ograniczają nakłady na konserwację
 • Minimalne nakłady związane z instalacją i okablowaniem dzięki zdecentralizowanej koncepcji napędowej
 • Wysoka niezawodność dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu w dziedzinie techniki transportowej
 • Niższe zużycie energii dzięki oszczędnościom na biegu jałowym i pracy z częściowym obciążeniem oraz zastosowaniu funkcji oszczędzania energii „VFC eco”.

Stacja podnosząca: do najwyższych wymagań

 • Wysoka niezawodność pokonywania dużych wysokości dzięki sterowaniu hamowaniem ograniczającemu zużycie
 • Przytrzymywanie ładunku podczas postoju przez silnik gwarantuje, że hamulec nie opadnie – w ten sposób chroniony jest materiał
 • Szybka i łatwa wymiana w koniecznym przypadku dzięki technologii wtykowej
 • Niższe zużycie energii dzięki odzyskowi przy bardzo dużych wysokościach

Regały karuzelowe: optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej

 • Wysoka dostępność magazynów dzięki efektywnym rozwiązaniom automatyzacyjnym ze sprawdzoną technologią
 • Wysoka niezawodność dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu w dziedzinie techniki napędowej
 • Wysoce efektywna technologia napędowa z kilkukrotną przeciążalnością oraz niższe zużycie energii dzięki przekładni o wysokiej sprawności
 • Niższe zużycie energii dzięki oszczędnościom na biegu jałowym i pracy z częściowym obciążeniem oraz zastosowaniu funkcji oszczędzania energii „VFC eco”.

Układnica magazynowa: magazynier o wysokim stopniu automatyzacji

 • Kompletny pakiet rozwiązań do przyszłościowych układnic magazynowych następnej generacji
 • Łatwe uruchomienie dzięki prefabrykowanym funkcjom technologicznym
 • Więcej przestrzeni magazynowej dzięki ograniczeniu stref buforowych
 • Wysoka dyspozycyjność dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu w zakresie układnic magazynowych
 • Niższe zużycie energii dzięki wspólnemu obwodowi pośredniemu DC napędu jezdnego i podnoszącego
 • Moduły odzyskiwania energii zapewniające optymalne bilanse energetyczne