Silniki trójfazowe

Optymalna praca z zasilaniem sieciowym, sterowaniem lub regulacją.

W zakresie mocy od 0,12 do 45 kW Lenze oferuje silniki trójfazowe przeznaczone do pracy z zasilaniem sieciowym i przemiennikiem częstotliwości. Napędy te różnią się klasą efektywności i można je stosować w różnych wersjach dostosowanych do danego zadania maszyny.

Zalety dla użytkownika:

  • Najwyższe korzyści ekonomiczne dzięki różnym klasom efektywności
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowemu montażowi bezpośrednio do przekładni Lenze
  • System modułowy zorientowany na użytkownika zapewnia uniwersalne zastosowanie do wielu obszernych zadań w maszynach
  • Zwykłe połączenia wtykowe zapewniają szybkie podłączenie także w razie awarii