Czego dotyczy rozporządzenie WE dotyczące podwójnego zastosowania?

W oparciu o rozporządzenie WE dotyczące podwójnego zastosowania (rozporządzenie (WE) nr 428/2009) Wspólnota Europejska reguluje kontrolę wywozu produktów, włączając programy do przetwarzania danych i technologie podwójnego zastosowania (Dual-Use).

Pod pojęciem „podwójnego zastosowania” rozporządzenie rozumie produkty, które mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych.

Załącznik I do rozporządzenia WE dotyczącego podwójnego zastosowania zawiera wykaz produktów, w którym wyszczególnione są konkretne produkty, które nie mogą być eksportowane bez uprzedniego zezwolenia do innego kraju.

Jakie zmiany zostały wprowadzone i co to oznacza w odniesieniu do eksportu przemienników częstotliwości?

Decydujące właściwości techniczne w związku z eksportem przemienników częstotliwości (Lenze nazywa je również konwerterami) podane są w punkcie 3A225 załącznika I ww. rozporządzenia. Wskutek zmiany określonych tam właściwości technicznych kontrola wywozu przemienników częstotliwości ulega rozszerzeniu. Dlatego również przemienniki częstotliwości, której do tej pory mogły być eksportowane bez zezwolenia, podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia na wywóz.

Jak sprawdzić, czy eksport przemiennika częstotliwości wymaga zezwolenia?

Jeśli wywóz przemiennika częstotliwości Lenze wymaga zezwolenia, we wszystkich istotnych dokumentach handlowych (oferty, dokumenty zamówienia i dostawy itd.) firma nanosi następującą adnotację:

„produkt wymagający zezwolenia na wywóz do krajów spoza UE – nr AL: 3A225 (rozporządzenie WE dotyczące podwójnego zastosowania)”

Czy znowelizowane rozporządzenie ogranicza dostępność przemienników częstotliwości Lenze?

Nie. W przypadku gdy firma Lenze eksportuje określone produkty do krajów spoza UE, firma Lenze stara się o uzyskanie wymaganego zezwolenia na wywóz, zapewniając w ten sposób dostępność swoich produktów. Dlatego więc nie należy spodziewać się istotnych zmian w obecnej dostępności przemienników częstotliwości.

Czy istnieje obowiązek posiadania zezwolenia również na wywóz przemienników częstotliwości, które są zamontowane w innym produkcie / maszynie?

Nie, w przeważającej większości zastosowań taka sytuacja nie ma miejsca.

Pytanie, czy przemiennik(i) częstotliwościowy(-we) stanowi(ą) element główny odgrywa w tym kontekście kluczową rolę. W ocenie, czy przemiennik(i) częstotliwości stanowi(ą) element główny, uwzględniona musi zostać liczba, wartość oraz użyte know-how technologiczne, jak również inne szczególne warunki. W tym celu urząd federalny BAFA w Instrukcji wywozu przemienników częstotliwości opisał kilka obrazowych przykładów.

We wszystkich przypadkach każdy eksporter jest zobowiązany do samodzielnego sprawdzenia, czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na wywóz.

Jaki numer taryfy celnej mają przemienniki częstotliwości Lenze?

Numer taryfy celnej przemienników częstotliwości Lenze brzmi 85044090

Co muszę zrobić, gdy chcę wyeksportować przemiennik częstotliwości Lenze do innego kraju?

 1. Dostawa na terenie Wspólnoty Europejskiej:
  w zakresie dostaw na terenie UE zezwolenie na eksport nie jest wymagane. Jednak we wszystkich dokumentach handlowych musi znaleźć się adnotacja o obowiązku uzyskania zezwolenia na wywóz produktu w przypadku eksportu do krajów spoza UE.
 2. W zależności od ostatecznego celu przeznaczenia wywozu częściowo można skorzystać z ogólnych zezwoleń na wywóz (np. UE 001).
  Dokładne uregulowania zależą od tego, z którego kraju UE będzie eksportowany przemiennik częstotliwości, ponieważ realizacja rozporządzenia UE dotyczącego podwójnego zastosowania może się różnić w poszczególnych krajach.
  Prosimy zasięgnąć informacji we właściwych urzędach.

Które przemienniki częstotliwości Lenze wymagają zezwolenia na wywóz?

Dział produktówWymagają zezwolenia na wywóz?
Przemiennik częstotliwości > montaż na silniku lub ścianie
Przemiennik częstotliwości 8400 protec Nie
Przemiennik częstotliwości 8400 motec Nie
Przemiennik częstotliwości SMV IP65 Nie
   
Przemiennik częstotliwości > do zabudowy w szafach rozdzielczych
Serwo przemiennik i950 Nie
Serwo przemiennik i700 Nie*
Przemiennik częstotliwości i550 Nie
Przemiennik częstotliwości i510 Nie
Serwo przemiennik 9400 HighLine Tak
Przemiennik częstotliwości 8400 TopLine Nie*
Przemiennik częstotliwości 8400 HighLine Nie*
Przemiennik częstotliwości 8400 StateLine Nie*
Przemiennik częstotliwości 8400 BaseLine Nie
Przemiennik częstotliwości SMV IP31 Nie
   
Silniki
Silnik Lenze Smart Motor Nie
 
Poprzednie produkty > przemienniki częstotliwości
Serwo przemiennik ECS Tak
Serwo przemiennik 9300 Tak
Przemiennik częstotliwości 9300 vector Tak
Przemiennik częstotliwości 8200 vector Tak
Przemiennik częstotliwości 8200 motec Tak

* Wersje wymagające zezwolenia na wywóz (>599 Hz) dostępne na zamówienie

Jeśli produkt, którego Państwo szukają, nie jest wymieniony na liście, prosimy o kontakt z właściwą osobą kontaktową w firmie Lenze.

Czy jako klient możemy skorzystać z zezwolenia firmy Lenze na wywóz w celu eksportu produktów do krajów spoza UE?

Nie, zezwolenie na wywóz nie może być przenoszone.

Mam jeszcze inne pytania

Jeśli mają Państwo inne pytania na ten temat, prosimy o kontakt z właściwą osobą kontaktową w firmie Lenze.

Lenze Polska - Siedziba

Wsparcie produktu

Documentation: Approvals and certificates

 • Declaration EAC EAC-Inverter
  Date
  26.10.2019
 • Declaration Lenze Lenze CCC declaration
  Date
  30.01.2020
 • Declaration Lenze Lenze REACH
  Date
  19.08.2019
 • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
  Date
  13.08.2019
 • Declaration Lenze WEEE declaration
  Date
  23.07.2019
 • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
  Date
  04.09.2019
 • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
  Date
  04.09.2019

Lenze Polska - Siedziba