Silne i wydajne także przy braku miejsca w warunkach zagrożenia wybuchowego i pożarowego

Motoreduktory trójfazowe w kategoriach ATEX 2GD i 3GD (pyły i gazy).

Zalety dla użytkownika:

 • Przekładnia niskoprofilowa, przekładnia stożkowo-walcowa, przekładnia walcowa, przekładnia stożkowa i przekładnia ślimakowo-walcowa
 • Dostępne z silnikami trójfazowymi w EExe, strefa 22 lub w EEx(d)e

Lenze Polska - Siedziba

Wsparcie produktu

Dokumentacja: planowanie projektu

 • Catalogue Gxx gearboxes
  Date
  13.01.2020
 • Catalogue Gxx geared AC motors MDxMA ATEX compliant
  Date
  13.01.2020

Dokumentacja: świadectwa i deklaracje

 • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2009-125-EC_2011-65-EU MHxxx geared motors
  Date
  05.06.2020
 • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MCA MQA geared motors
  Date
  22.06.2020
 • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MCS geared motors
  Date
  22.06.2020
 • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MDFMA MDEMA MDSMA MDERA geared motors
  Date
  22.06.2020
 • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU MFFMA MFEMA MFSMA geared motors
  Date
  22.06.2020
 • Declaration EC Conformity 2014-35-EU_2014-30-EU_2011-65-EU SDSGS SDSGA SDFGA SDERA geared motors
  Date
  22.06.2020

Lenze Polska - Siedziba

Product lifecycle 3

Current status

0: available
1: to be discontinued
2: discontinued
3: spare part
4: spare part (last call)