EASY Explorer

Po prostu znaleźć koncepcję napędu.

Członkostwo w Lenzes Engineering Tool chain to konkretne korzyści!

Na bardzo wczesnym etapie planowania napędu nowe narzędzie EASY Explorer zapewnia szybki przegląd wszystkich możliwych do wykorzystania produktów firmy Lenze. Bez wielkiej znajomości wszystkich produktów i przez wprowadzenie kilku całkiem podstawowych danych EASY Explorer ocenia potrzeby danej aplikacji i proponuje odpowiednie rozwiązanie.

Odbywa się to bardzo szybko i łatwo w trzech krokach:

  1. Wybrać zastosowanie "Jazda/Transport", "Podnoszenie" lub "Obracanie"
  2. Wprowadzenie tylko kilku parametrów
  3. EASY Explorer wyświetla zapotrzebowanie procesu i różne alternatywne rozwiązania.

Dzięki temu można otrzymać pierwszy zarys napędu, który jest od razu umożliwia dostęp do CAD i makro Eplan. Dla dalszego uszczegółowienia napędu można przesłać koncepcję do EASY FinderEASY Product Finder A jeszcze dokładniej będzie to z Drive Solution Designer.

Uruchomienie aplikacji EASY Explorer

EASY Navigator

EASY Navigator

EASY Navigator

EASY Navigator

Zapewnia orientacje

Pozostałe informacje