Lenze Apps.

Lenze Apps

Lenze zapewnia Państwu aplikacje przeznaczone do najróżniejszych zadań: Od parametryzacji silników Lenze Smart Motors i przemienników i500 do zbioru formuł dla napędów.

 

 

Lenze Smart Keypad App Icon

Aplikacje dla silników Lenze Smart Motor App

Aplikacja ta umożliwia diagnostykę i parametryzację przemiennika i500. Do komunikacji potrzebny jest na przemienniku moduł WLAN.

Kompatybilne widoki i funkcje:

 • Lista urządzeń (powiązane i symulowane urządzenia)

  • Optyczna identyfikacja urządzenia

 • Lista diagnostyki (przegląd i dziennik zapisów)

  • Kasowanie błędów

 • Lista parametrów (ustawiona strukturalnie i posortowana)

  • Wyszukiwanie parametrów
  • Ustawianie wartości parametrów
  • Zapisywanie zestawów parametrów
  • Odblokowanie przemiennika częstotliwości
  • Zablokowanie przemiennika częstotliwości

 

 

 

 

SMART Motor App

Aplikacje dla silników Lenze Smart Motor App

Aplikacje te umożliwiają przeprowadzenie parametryzacji silnika Lenze Smart Motor przy pomocy smartfona lub tabletu z systemem NFC.

Silnik Lenze Smart Motor zmniejsza liczbę wariantów napędów o 70 %. Bez styczników i starterów, ze swobodnym ustawianiem obrotów i z wieloma zintegrowanymi funkcjami do napędów.

Dostępne funkcje aplikacji:

 • Odczytywanie i przetwarzanie zestawów parametrów z silnika Lenze Smart Motor
 • Zapisywanie zestawu parametrów w silniku Lenze Smart Motor
 • Wyświetlanie informacji dotyczących urządzenia i danych diagnostycznych
 • Kasowanie zestawu parametrów do ustawień fabrycznych
 • Otwieranie i zapisywanie w plikach

 

 

SMART Formulas App

Lenze Smart Formulas App

Dzięki tej aplikacji użytkownik ma szybki i bezpośredni dostęp do formuł niezbędnych do obliczenia parametrów napędu. Zawarty w aplikacji zbiór formuł zapewnia teoretyczne i praktyczne wsparcie inżynierom, studentom i osobom zainteresowanym techniką napędową.

 

 

SMART Device Status app

SMART Device Status app

This app enables the user to interpret the status of a Lenze i500 inverter using its LED. In addition, the app makes it easier to set or interpret rotary or DIP switches and to analyze error numbers displayed on the inverter's hardware keypad.