Wskazówki dotyczące ochrony danych

Grupa Lenze cieszy z zainteresowania Państwa naszymi produktami i naszym przedsiębiorstwem. Zapewnienie najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważne. Z tego względu wraz z niniejszą polityką prywatności chcemy pokazać nasze zaangażowanie w ochronę Państwa sfery prywatnej.

Jej ochrona ma decydujące znaczenie w szczególności w kontekście przyszłościowych, opartych na Internecie modelach biznesowych i usługowych. Wraz z niniejszą polityką prywatności chcemy podkreślić nasze zaangażowanie w ochronę Państwa sfery prywatnej. Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych i obsługujemy nasze systemy w zgodzie z odpowiednimi normami i przepisami prawa w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych. Jeżeli w przetwarzanie Państwa danych angażujemy zewnętrzne przedsiębiorstwa, troszczymy się, aby również nasi partnerzy przestrzegali przepisów dotyczących ochrony danych.

Niniejsza polityka prywatności informuje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w obrębie Grupy Lenze. Opiera się ona na pojęciach użytych przez ustawodawcę europejskiego przy uchwalaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w ramach naszej witryny internetowej jest firma:

Lenze SE
Hans-Lenze-Straße 1
D-31855 Aerzen

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się e-mailowo pod adresem dataprivacy(at)lenze.com
lub listownie pod adresem Hans-Lenze-Straße 1, D-31855 Aerzen Niemcy.

Grupa Lenze przykłada szczególną wagę, by zapewnić możliwie największą ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego nasza aktywność internetowa we wszystkich krajach, w których posiadamy witryny internetowe, prowadzona jest zgodne z poszczególnymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Poniżej dowiedzą się Państwo, jakiego rodzaju informacje są przez nas gromadzone i w jaki sposób są one wykorzystywane.

Definicje pojęć

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy lub adres itp.

Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Są to: gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Przetwarzanie danych w systemach Lenze

Zarządzanie klientami i osobami zainteresowanymi

Dane osobowe udostępniane nam przez klienta lub osobę zainteresowaną w ramach nawiązania kontaktu (np. osobiście, na targach, w ankietach, telefonicznie itp.) są przez nas wykorzystywane dw celu utrzymywania kontaktu, informowania o produktach lub przedsiębiorstwie, zapraszania na wydarzenia itp.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.

Realizacja zapytań ofertowych klientów i zleceń

Państwa dane osobowe udostępniane nam w ramach zapytań ofertowych, realizacji zleceń, realizacji licencji, konfiguracji itp. są wykorzystywane do realizacji odpowiednich transakcji.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

Zarządzanie dostawcami i realizacja zamówień dostawców

Państwa dane osobowe udostępniane nam w ramach realizacji zapytań, zamówień itp. są wykorzystywane do realizacji odpowiednich transakcji z Państwem.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

Dane z monitoringu

Informujemy, że część naszych budynków lub nieruchomości jest monitorowana.

Na ich terenie znajdują się tablice informujące o:

 • odpowiedzialnej spółce Grupy Lenze oraz osobie kontaktowej na miejscu, która w razie potrzeby może udzielić dodatkowych informacji o zastosowanej technologii itp.
 • zastosowaniu systemu monitoringu służącemu realizacji regulaminu firmy celem ochrony naszych dóbr prawnych.
 • zastosowaniu systemów monitoringu w wyjątkowych sytuacjach celem udokumentowania projektów lub działalności budowlanych. W takich przypadkach poinformujemy Państwa szczegółowo o odmiennych metodach lub okresach przechowywania danych.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Obecność w sieci

Grupa Lenze przykłada szczególną wagę, by zapewnić możliwie największą ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego nasza aktywność internetowa we wszystkich krajach, w których posiadamy witryny internetowe, prowadzona jest zgodne z poszczególnymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Poniżej dowiedzą się Państwo, jakiego rodzaju informacje są przez nas gromadzone i w jaki sposób są one wykorzystywane.

Dane osobowe

Bez Państwa zgody nie gromadzimy żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszych stron internetowych. Tylko Państwo decydują, czy chcą przekazać nam swoje dane osobowe w ramach rejestracji, ankiety itp. Państwa dane osobowe wykorzystujemy np. do udzielenia odpowiedzi na wystosowane zapytanie, opracowania zlecenia lub udzielenia Państwu dostępu do informacji specjalnych lub ofert. Na potrzeby wzmocnienia naszych relacji wskazane może okazać się również przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowe oraz np. przekazywanie ich spółce w kraju, który wskazali Państwo w swoim zapytaniu kontaktowym.

Adresy IP przechowujemy maksymalnie przez 14 dni. Przechowywanie odbywa się ze względu na bezpieczeństwo danych i ma na celu zabezpieczenie stabilności i bezpieczeństwa operacyjnego naszego systemu. Adresy IP przechowujemy maksymalnie przez 14 dni. Przechowywanie odbywa się ze względu na bezpieczeństwo danych i ma na celu zabezpieczenie stabilności i bezpieczeństwa operacyjnego naszego systemu.

Oczywiście, respektujemy brak Państwa zgody na pozostawienie nam swoich danych osobowych, które mają wzmocnić nasze relacje – szczególnie w zakresie marketingu bezpośredniego czy badania rynku. Nie przekażemy Państwa danych osobowych na zewnątrz.

Podanie danych w formularzach jest dobrowolne. Zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych można wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Newsletter

Państwa dane osobowe zebrane w ramach procedury zapisywania się do newslettera, a w szczególności informacje dotyczące obszarów zainteresowań, wykorzystujemy, aby móc składać Państwu zindywidualizowane oferty w zakresie produktów i usług. Podanie imienia/nazwiska pozwoli nam zwracać się do Państwa w bardziej spersonalizowanej formie i umożliwi łatwe zarządzanie Państwa danymi; podanie natomiast danych adresowych, w szczególności kodu pocztowego, pozwoli nam również na składanie Państwu ofert zindywidualizowanych pod względem danego regionu.

Nieustannie podejmujemy działania mające na celu ulepszanie naszej oferty. Do działań tych należy również analizowanie wysyłanych newsletterów, tzn. sprawdzanie, czy podany adres e-mail jest prawidłowy, które z newsletterów zostały otwarte, które linki w newsletterze zostały kliknięte i czy została wygenerowana odpowiedź (odpowiedź automatyczna, komunikat o błędzie itp.).

Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie przez firmę Lenze oraz przez przedsiębiorstwa powiązane z firmą Lenze w ramach grupy tworzącej koncern. Dane nie są przekazywane do innych przedsiębiorstw obcych.

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi newslettera wyrażają Państwo zgodę na użycie swojego adresu e-mail oraz innych danych wymagających podania w ramach tej usługi. Dane te są wykorzystywane w celu składania Państwu indywidualnych ofert w zakresie produktów i usług oraz na potrzeby stałego ulepszania naszej usługi newslettera.

Udzielone zgody (na użycie adresu e-mail, wykorzystanie danych osobowych) można w dowolnym momencie cofnąć. Zgody można wycofać na stronie z opcją wypisania się z newslettera. Informacje dotyczące wypisania się z newslettera znajdują się również w stopce każdego newslettera.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Virtual Meetings/ Webinars / Live Webcasts

Registration for webinars or live webcasts is done via contact forms that we have implemented as part of our HubSpot integration. Invitations to virtual meetings are sent directly by Lenze employees in the form of e-mails, for example. We use systems hosted by Microsoft in a European data center to deliver the webinars or live webcasts. Data of participants will be processed and stored on the systems of the third-party provider.

This includes registration and/or contact data and, where possible (or activated)

 • written or spoken contributions
 • shared screen content

of the participants.

Microsoft has subjected itself to the EU-US Privacy Shield, so that according to Art. 45 DSGVO the legal requirements for an adequate level of data protection are given. We have also concluded an agreement on order processing within the framework of the Service Terms pursuant to Art. 28 DSGVO, which contains EU standard contractual clauses. Further information can be found in the Microsoft data protection information. We kindly ask you to also observe this data protection information.

The legal basis for this data processing is based on Art. 6 Para. 1 lit. a), b) and f) GDPR.

Pobieranie danych osobowych w procesie rekrutacji

Państwa dane osobowe wykorzystywane i przetwarzane są wyłącznie w celu rekrutacji na stanowiska pracy w ramach Grupy Lenze. Za przechowanie danych – w przypadku ubiegania się o konkretnie oferowane stanowisko – odpowiedzialna jest wymieniona spółka, której dane adresowe można znaleźć w danym ogłoszeniu.
W przypadku ubiegania się o konkretne stanowisko w ramach Grupy Lenze, Państwa dane są automatycznie przekazywane do odpowiednich osób odpowiedzialnych za rekrutację. Zgodę na wykorzystanie danych można odwołać w każdej chwili poprzez kontakt e-mailowy z odpowiednią osobą odpowiedzialną za rekrutację na dane stanowisko.
W przypadku ubiegania się o pracę z własnej inicjatywy, Państwa dane są automatycznie przekazywane do odpowiednich osób odpowiedzialnych za rekrutację, w zależności od Państwa kompetencji, celem oceny Państwa kwalifikacji i potencjału na dane stanowisko.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w tym przypadku na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.

Usuwanie danych

W ramach Państwa aplikacji o pracę, którą otrzymaliśmy, po zakończeniu procesu rekrutacji Państwa dane są automatycznie usuwane z naszego systemu. Do tego celu służą odpowiednie procedury zapewniające skuteczne usunięcie tych danych po zakończeniu rekrutacji lub po upływie pewnego czasu.
W przypadku negatywnej decyzji Państwa dane usuwane są po 6 miesiącach.
Jeśli Państwa profil będzie dla nas nadal interesujący, chętnie przejmiemy go do banku danych. W związku z tym zwrócimy się do Państwa o wyrażenie na to zgody.

Państwa prawa

Mają Państwo prawo otrzymać informację dotyczącą zgromadzonych u nas do celów rekrutacji danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do usunięcia lub zablokowania niedopuszczalnych danych lub korekty nieprawidłowych danych. W tym celu należy wysłać email do osoby odpowiedzialnej za rekrutację na dane stanowisko.

Korzystanie z plików cookie

Na stronach naszej witryny internetowej stosujemy tzw. pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i przechowywane w jego przeglądarce. Korzystanie z plików cookie ma służyć tworzeniu bezpieczniejszej, wydajniejszej i bardziej przyjaznej dla użytkownika witryny internetowej. Tzw. cookies „sesyjne” są usuwane z dysku twardego użytkownika po wygaśnięciu sesji przeglądarki. Tzw. cookies „stałe” są przechowywane na komputerze użytkownika, dzięki czemu pozwalają rozpoznać komputer użytkownika podczas jego kolejnej wizyty. Mogą Państwo tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby ta informowała o zapisaniu plików cookie, pytała o ich zaakceptowanie lub by zawsze, bądź tylko w konkretnych przypadkach, odrzucała pliki cookie. Jeśli nie zaakceptują Państwo plików cookie, dostęp do niektórych funkcji naszej witryny może zostać ograniczony.

Przetwarzanie tych danych osobowych służy optymalizowaniu naszej witryny i odbywa się przede wszystkim w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Posiadamy nadrzędne prawnie i ekonomicznie uzasadnione interesy w przedmiotowej optymalizacji witryny i w korzystaniu z niej, co wymaga stosowania plików cookie.

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, tj. usługi analizowania stron internetowych, dostarczanej przez firmę Google Inc. (dalej „Google”). Firma Google korzysta z plików cookies. Informacje wygenerowane przez pliki cookies, dotyczące korzystania z witryny internetowej przez użytkowników, są najczęściej wysyłane do serwera firmy Google w USA i tam przechowywane. Firma Google będzie korzystać z tych informacji na nasze zlecenie, aby dokonywać analizy korzystania z naszej witryny internetowej przez użytkowników, a także w celu tworzenia raportów dotyczących obecności w niniejszej witrynie oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z ruchem w tej witrynie i korzystaniem z Internetu. Na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone profile użytkowników przy pomocy pseudonimów.

Ta witryna internetowa korzysta z raportów demograficznych Google Analytics, które zawierają dane pochodzące ze spersonalizowanych reklam firmy Google oraz dane odwiedzających pochodzące od podmiotów trzecich (np. dane dotyczące wieku, płci i obszaru zainteresowań). Informacje te nie służą do identyfikacji danej osoby i mogą zostać zablokowane w dowolnym momencie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień na ekranie.

Z usługi Google Analytics korzystamy wyłącznie przy aktywowanej usłudze anonimizującej adresy IP. Oznacza to, że adresy IP użytkowników są przez firmę Google skracane na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera firmy Google w USA przesyłany jest pełen adres IP i dopiero tam skracany. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Przetwarzanie danych osobowych służy optymalizowaniu naszej witryny internetowej i odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Firma Lenze posiada nadrzędne prawnie i ekonomicznie uzasadnione interesy w przedmiotowej optymalizacji witryny i w korzystaniu z niej również do celów reklamowych, co wymaga stosowania plików cookies.

Sprzeciw wobec rejestrowaniu danych przez usługę Google Analytics

Użytkownicy mogą zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Użytkownicy mogą również zablokować opcję rejestrowania przez firmę Google danych wygenerowanych przez plik cookie dotyczących sposobu korzystania przez nich z witryny internetowej oraz zablokować opcję przetwarzania tych danych przez firmę Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować w swojej przeglądarce wtyczkę dostępną pod poniższym linkiem.

Bliższe informacje dotyczące korzystania z danych osobowych do celów reklamowych przez firmę Google, możliwych ustawień i blokad są dostępne na stronach internetowych firmy Google: "Jak Google używa danych z witryn i aplikacji, które korzystają z naszych usług", "Wykorzystywanie danych do celów reklamowych", "Kontroluj informacje, które Google używa do wyświetlania reklam" i "Określ, które reklamy ma wyświetlać Google".

Menedżer tagów Google

Na tej stronie internetowej wykorzystywany jest menedżer tagów Google. Menedżer tagów Google pozwala na zarządzanie tagami na stronie internetowej za pomocą interfejsu. Samo narzędzie menedżera tagów (wstawiające tagi) jest domeną pozbawioną plików cookie i nie gromadzi żadnych danych osobowych. Narzędzie zapewnia wywoływanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach gromadzą dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeżeli na poziomie domeny lub w obrębie plików cookie dokonano dezaktywacji, dotyczy ona wszystkich tagów śledzących, które zostały wdrożone przez menedżera tagów Google.

Mapy Google

Nasza strona internetowa korzysta za pomocą aplikacji z serwisu mapowego Mapy Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). W związku z tym niezbędne jest zapisanie Państwa adresu IP. Uzyskane w ten sposób informacje zasadniczo są przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Na to przekazywanie danych nie mamy żadnego wpływu. Więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności Google.

Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Use of HubSpot

We use HubSpot for our online marketing activities. This is an integrated software solution that covers various aspects of our online marketing.

These include:

 • Email marketing (newsletters and automated mailings, for example for providing downloads)
 • Social media publishing & reporting
 • Reporting (e.g. traffic sources, accesses etc.)
 • Contact management (e.g. user segmentation & CRM)
 • Landing pages and contact forms

Our sign-up service allows visitors to our website to learn more about our company, download content, and provide their contact information and other demographic information.

We use your personal data collected in the context of online marketing, in particular the areas of interest indicated, in order to provide you with personalized product and service offers. By providing us with your name, you enable us to address you personally and simplify the management of your data. Your address data, in particular your postcode, enables us to provide you with regionally tailored offers.

Furthermore, we constantly strive to improve our offering. This also includes the evaluation of the newsletters we send, for example whether the communicated email address is actually accessible, which newsletters are opened, which links are clicked within the newsletter, and whether a response ((automatic) reply, error message, etc.) has been generated.

This information and the contents of our website are stored on servers of our software partner HubSpot. They can be used by us to get in contact with visitors to our website and to determine which services of our company are of interest to them.

All the information we collect is subject to this data protection statement. We use all the information collected exclusively to optimise our marketing.

HubSpot is a software company from the USA with a branch office in Berlin.

Contact:

HubSpot 
Unter den Linden 26 
10117 Berlin
+49 30 56796549

HubSpot is certified under the terms of the "EU - U.S. Privacy Shield Framework" and is subject to the TRUSTe 's Privacy Seal and the "U.S. - Swiss Safe Harbor" Framework.

You can revoke your consent (use of your email address, use of your personal data) at any time. The revocation does not affect the lawfulness of the data processing up to the time of the revocation. Please use the unsubscribe page. You will also find instructions on how to unsubscribe in the footer of every newsletter.

The data processing will be carried out in accordance with Art. 6 (1) lit. a) and Art. 6 (1) lit. f) GDPR.

Wykorzystanie sieci Content Delivery (CDN)

Dane umieszczone na stronie lenze.com, które pobierane są z zakładek Application Knowledge Base i Dokumentacji Technicznej, zapisane są i rozpowszechniane na całym świecie przez firmę Amazon Web Services Inc. (AWS), P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, w Centrum Obliczeniowym we Frankfurcie nad Menem . Firma Lenze nie ma wpływu na rodzaj i zakres informacji, które AWS pobiera, przetwarza lub wykorzystuje, przy wykorzystywaniu oferty dotyczącej pobierania plików. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy skierować się do wskazówek dotyczących ochrony danych AWS.

Udostępnianie danych CAD 2D/3D

Pliki CAD umieszczone w zakładce "EASY Product Finder" na stronie lenze.com są przechowywane w niemieckiej serwerowni i udostępniane na całym świecie przez firmę KiM GmbH, Tritschlerstrasse 1, D-66606 St. Wendel.

Firma Lenze przechowuje na serwerze (w bazie danych statystycznych) rekord dla każdego wygenerowanego i wgranego pliku (np. CAD, PDF, obraz pikselowy) oraz dla każdego procesu bezpośredniego dołączenia do systemów CAD (CADClick® "Click2CAD"). Te dane statystyczne są następnie koncentrowane i wykorzystywane w formie zanonimizowanej na potrzeby optymalizowania usługi CAD.

Media społecznościowe

Ogólne informacje o mediach społecznościowych

Także za pośrednictwem naszych stron w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Twitter, Xing, LinkedIn) na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO oferujemy Państwu rozległe indywidualne wsparcie oraz możliwość pozostania z nami w kontakcie. Usługi mediów społecznościowych gromadzą dane osobowe również samodzielnie, np. za pośrednictwem założonego tam profilu lub przez tzw. wtyczki społecznościowe, umieszczone na stronach internetowych osób trzecich.

Otwierając stronę naszej witryny internetowej zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami odpowiednich przedsiębiorstw. Zawartość wtyczek jest przekazywana bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która integruje ją ze stroną internetową.

Z tego względu nie mamy żadnego wpływu na zakres danych gromadzonych przez poszczególne przedsiębiorstwa za pomocą tych wtyczek. Dlatego zgodnie z naszym stanem wiedzy przekazujemy Państwu następujące informacje:

Poprzez aktywację wtyczek poszczególne przedsiębiorstwa otrzymują informację, że odwiedzili Państwo określoną stronę naszej witryny internetowej. Jeżeli są Państwo zalogowani w jednym z wyżej wymienionych przedsiębiorstw, mogą one przyporządkować wizytę do założonego tam konta. Jeśli nastąpi interakcja z funkcją wtyczki, odpowiednia informacja zostanie przekazana przez przeglądarkę bezpośrednio do odpowiedniego przedsiębiorstwa i tam zapisana. Nawet jeżeli nie posiadają Państwo konta na portalu jednego z tych przedsiębiorstw, mogą one wykryć i zapisać Państwa adres IP.

Dlatego nie można wykluczyć, że każdy z odwiedzających naszą stronę internetową może zostać wykryty na podstawie swojego adresu IP oraz wyświetlonego adresu URL przez wymienione wyżej przedsiębiorstwa również w przypadku, gdy nie kliknie wtyczek oraz nie jest zalogowany na koncie użytkownika założonym na portalu danego przedsiębiorstwie.

Więcej informacji o celu i zakresie gromadzenia danych, o przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez te przedsiębiorstwa a także o Państwa prawach z tym związanych i możliwości dokonania ustawień w celu ochrony sfery prywatnej można znaleźć w następujących wskazówkach dotyczących ochrony danych:

Facebook

Nasze fanpage'e na Facebooku są udostępniane przez Facebook i znajdują się pod opieką redakcyjną wyżej wymienionego administratora (właściciel fanpage’a, zwany dalej „my”).

Imię i nazwisko oraz adres administratora

Wspólnymi administratorami odpowiedzialnymi za obsługę naszej strony na Facebooku w rozumieniu artykułu 26 RODO oraz pozostałych postanowień dotyczących ochrony danych są

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour Dublin 2
Irlandia
(zwany dalej „Facebook”)

i

Lenze SE
Niemcy.

Przetwarzanie danych osobowych przez Facebook

Facebook przetwarza Państwa dane osobowe, gdy odwiedzają Państwo nasze fanpage’e. W polityce prywatności Facebooka, do której powyżej umieszczono link, mogą się Państwo dowiedzieć, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Facebook oraz jakie prawa ochrony danych przysługują Państwu wobec Facebooka. Ze swej strony, jako właściciel fanpage’a, nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych przez Facebook.

Polityka prywatności Facebooka

Możliwość dokonania ustawień oraz dostęp do danych statystycznych

Facebook umożliwia właścicielowi fanpage'a dokonanie następujących ustawień lub zezwala na dostęp do następujących danych:

 • W zakresie naszego fanpage’a lub udostępnionych na nich wpisów możemy ustalić, dla jakich grup docelowych mają być przeznaczone. Takich ustawień dokonuje się na podstawie ogólnego parametru (np. grupy wiekowej, języka, regionu, zainteresowań), dzięki któremu nasze treści mogą być kierowane do określonych grup. Na podstawie przyznanych nam przez Facebooka uprawnień do dokonywania ustawień nie mamy możliwości kontaktowania się z pojedynczymi osobami ani identyfikowania ich.
 • Facebook udziela dostępu do analiz statystycznych, które dostarczają informacji o korzystaniu z naszego fanpage’a. Widoczne dla nas analizy nie pozwalają nam na dokonywanie indywidualnej analizy sposobu korzystania ze strony przez pojedyncze osoby. Możemy wyświetlać wyłącznie dane w formie zagregowanej (m.in. liczba dostępów, polubienia, obserwujący, kraj pochodzenia, grupa wiekowa, płeć), które dostarczają informacji o naszych odwiedzających oraz o wykorzystaniu naszego fanpage’a.

Pozostałe informacje .

Ponadto właściciel fanpage’a nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez Facebook. Dane te przetwarzane są przez nas w ramach ochrony naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO celem lepszego zrozumienia korzystania z naszego fanpage’a oraz jego optymalizacji.

Gromadzenie oraz przetwarzanie danych podczas nawiązywania kontaktu

Jeżeli przesyłają nam Państwo wiadomości za pośrednictwem Facebooka, otrzymujemy od Facebooka następujące dane:

 • Wprowadzona wiadomość
 • Nazwa
 • Zdjęcie profilowe
 • Załączniki
 • Wiadomości głosowe

Powyższe dane osobowe wykorzystywane są w celu opracowania zapytania.

Gdy kontaktują się Państwo z nami przez e-mail lub inne funkcje Facebooka (np. komentarze), Facebook przechowuje podane przez Państwa dane oraz nazwę użytkownika i inne informacje dotyczące korzystania z Facebooka. Informacje o przetwarzaniu danych przez Facebook mogą Państwo uzyskać w polityce prywatności, do której link umieszczono powyżej. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu opracowania zapytania w obrębie grupy przedsiębiorstw. Ww. dane nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że wymaga tego Państwa zapytanie. W wątpliwych przypadkach poinformujemy Państwa o tym fakcie w sposób jednoznaczny.

LinkedIn

We use analysis and conversion tracking technologies from LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland ("LinkedIn"). LinkedIn uses cookies and pixels to identify you, the LinkedIn Insight tag collects information about your use of our website (URL, referrer URL, IP address, device and browser characteristics). LinkedIn's technologies allow us to display relevant advertising based on your interests. LinkedIn provides us with aggregated and anonymous reports about ad activity and how you interact with our site.

You may opt-out of LinkedIn's analysis of your user behavior at or by using appropriate browser settings to prevent "Do Not Track".

For more information about LinkedIn's privacy policy, please visit:

The legal basis of data processing is Section 15 TMG and Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. There are predominant legal and economic interests of Lenze in the analysis, optimization and economic operation of our website as well as the needs-based design of advertising measures using social media.

The information collected as part of LinkedIn Conversion Tracking is also processed on systems of LinkedIn Inc. in the USA. LinkedIn is certified under the US-EU Privacy Shield Agreement and is committed to complying with European data protection regulations.

Korzystanie ze sklepu internetowego

Zapytania ofertowe i realizacja zamówień

Państwa dane osobowe zawarte w zapytaniach ofertowych i zamówieniach zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy jedynie w ramach naszej firmy i spółek powiązanych oraz firmy realizującej zamówienia na nasze zlecenie wyłącznie w celu przeprowadzania i realizacji procesów związanych z zamówieniem, w tym również powiązanych z nim usług płatniczych. Dane nie zostaną przekazane stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, szczególnie nie w celach reklamowych. Na potrzeby realizacji zamówień współpracujemy z różnymi firmami, które są odpowiedzialne za realizację płatności, usługi logistyczne itp. Dbamy o to, aby również nasi partnerzy postępowali zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.

Bezpieczeństwo

Firma Lenze podejmuje działania, które mają na celu zabezpieczenie Państwa danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem, manipulowaniem i nieuprawnionym dostępem lub bezprawnym upublicznianiem.

Ochrona dzieci i osób nieletnich

Osobom w wieku poniżej 18 lat bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych nie wolno przekazywać nam żadnych danych. Od dzieci i młodzieży nie wymagamy żadnych danych osobowych. Świadomie nie gromadzimy takich danych i nie przekazujemy ich na zewnątrz.

Pytania, informacje i uwagi dotyczące ochrony danych osobowych

W związku ze stałym rozwojem Internetu, na bieżąco dostosowujemy również nasze zasady dotyczące ochrony danych osobowych. O zmianach poinformujemy za pomocą tej strony odpowiednio wcześniej. Dlatego należy regularnie zapoznawać się z zawartością niniejszej strony, aby poznać aktualny stan zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, czy też sugestie lub komentarze dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych firmy Lenze SE w Niemczech:

Lenze SE
Inspektor ochrony danych osobowych
Postfach 10 13 52, D-31763 Hameln
Hans-Lenze-Straße 1, D-31855 Aerzen
 +49 5154 82-0
 +49 5154 82-2800
dataprivacy(at)lenze.com

W dowolnym momencie mogą Państwo zażądać przedstawienia informacji na temat tego, czy i jakie dane osobowe dotyczące Państwa osoby są przez nas przechowywane.

Jeśli okaże się, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, wówczas są Państwo „osobą, której dane dotyczą” w rozumieniu przepisów RODO i w związku z tym przysługują Państwu następujące prawa względem administratora:

Prawo dostępu do zebranych danych osobowych: mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa osoby, w jakim celu i przez jaki okres będzie się to odbywać, jakie kategorie danych podlegają przetwarzaniu oraz którym odbiorcom lub kategoriom odbiorców dane te są ujawnianie.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych lub do ograniczenia ich przetwarzania: mogą Państwo zażądać sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych dotyczących Państwa osoby. Mają Państwo ponadto prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w przypadku ustawowego obowiązku przechowywania danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych osobowych: mogą Państwo zażądać usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa osoby, w szczególności w przypadku wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

Prawo do przenoszenia danych osobowych: mają Państwo prawo zażądać udostępnienia danych osobowych dotyczących Państwa osoby w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do sprzeciwu, prawo do wycofania zgody i prawo wniesienia skargi: mają Państwo co do zasady prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa osoby i prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy lub adres itp.

Osoba, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Są to: gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Ostatnia zmiana: 01/2020