Wskazówki dotyczące ochrony danych

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w ramach naszej witryny internetowej jest firma

Lenze SE
Hans-Lenze-Straße 1
D-31855 Aerzen

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się e-mailowo pod adresem dataprivacy@lenze.com
lub listownie pod adresem Hans-Lenze-Straße 1, D-31855 Aerzen Niemcy.

Grupa Lenze przykłada szczególną wagę, by zapewnić możliwie największą ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego nasza aktywność internetowa we wszystkich krajach, w których posiadamy witryny internetowe, jest prowadzona zgodne z poszczególnymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Poniżej dowiedzą się Państwo, jakiego rodzaju informacje są przez nas gromadzone i w jaki sposób są one wykorzystywane.


Dane osobowe

Bez Państwa zgody nie gromadzimy żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszych stron internetowych. Tylko Państwo decydują, czy chcą przekazać nam swoje dane osobowe w ramach rejestracji, ankiety itp. Państwa dane osobowe wykorzystujemy np. do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, opracowania Państwa zlecenia lub udzielenia Państwu dostępu do informacji specjalnych lub ofert. Na potrzeby wzmocnienia naszych relacji może okazać się również wskazane, byśmy przechowywali i przetwarzali Państwa dane osobowe oraz np. przekazywali je spółce w kraju, który wskazali Państwo w swoim zapytaniu kontaktowym.

Adresy IP przechowujemy maksymalnie przez 14 dni. Przechowywanie odbywa się ze względu na bezpieczeństwo danych i ma na celu zabezpieczenie stabilności i bezpieczeństwa operacyjnego naszego systemu.

Oczywiście, respektujemy to, że nie chcecie Państwo pozostawić nam swoich danych osobowych, które mają wzmocnić nasze relacje - szczególnie w zakresie marketingu bezpośredniego czy badania rynku. Nie przekażemy Państwa danych osobowych na zewnątrz.

Podanie danych w formularzach jest dobrowolne. Zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych można wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.


Newsletter

Państwa dane osobowe zebrane w ramach procedury zapisywania się do newslettera, a w szczególności informacje dotyczące obszarów zainteresowań, wykorzystujemy, aby móc składać Państwu zindywidualizowane oferty w zakresie produktów i usług. Podanie imienia/nazwiska pozwoli nam zwracać się do Państwa w bardziej spersonalizowanej formie i umożliwi łatwe zarządzanie Państwa danymi; podanie zaś danych adresowych, w szczególności kodu pocztowego, pozwoli nam również na składanie Państwu ofert zindywidualizowanych pod względem danego regionu.

Nieustannie podejmujemy działania mające na celu ulepszanie naszej oferty. Do działań tych należy również analizowanie wysyłanych newsletterów, tzn. sprawdzanie, czy podany adres e-mail jest prawidłowy, które z newsletterów zostały otwarte, które linki w newsletterze zostały kliknięte i czy została wygenerowana odpowiedź (odpowiedź automatyczna, komunikat o błędzie itp.).

Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie przez firmę Lenze oraz przez przedsiębiorstwa powiązane z firmą Lenze w ramach grupy koncernowej. Dane nie są przekazywane do innych przedsiębiorstw obcych.

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi newslettera wyrażają Państwo zgodę na użycie Państwa adresu e-mail oraz innych danych wymagających podania w ramach tej usługi. Dane te są wykorzystywane w celu składania Państwu indywidualnych ofert w zakresie produktów i usług oraz na potrzeby stałego ulepszania naszej usługi newslettera.

Udzielone zgody (na użycie adresu e-mail, wykorzystanie danych osobowych) można w dowolnym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Zgody można wycofać na stronie z opcją wypisania się z newslettera. Informacje dotyczące wypisania się z newslettera znajdują się również w stopce każdego newslettera.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej "RODO").


Pobieranie danych osobowych w procesie rekrutacji

Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby obsadzenia stanowisk wewnątrz grupy Lenze. Administratorem odpowiedzialnym za zbieranie danych w tym rozumieniu - w przypadku ubiegania się o konkretną pozycję wskazaną w drodze konkursu - jest spółka rozpisująca konkurs, której dane adresowe zostały podane przy danym konkursie. Jeśli ubiegają się Państwo o konkretne stanowisko w grupie Lenze wskazane w konkursie, Państwa dane osobowe zostaną automatycznie przekazane do właściwej jednostki rekrutującej. Zgodę tę można wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość poprzez wysłanie wiadomości e-mail do osoby kontaktowej wskazanej w procesie rekrutacji. W przypadku złożenia tzw. podania o pracę z własnej inicjatywy (tj. takiego, które jest wysyłane przy braku aktualnie dostępnej pozycji) dane osobowe są przesyłane automatycznie do potencjalnej jednostki rekrutującej na podstawie wskazanych przez Państwa kompetencji. Ograniczenie celu przetwarzania następuje w każdym przypadku na podstawie oceny Państwa potencjału przez właściwe osoby odpowiedzialne.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w tym przypadku na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.

Usuwanie danych

W ramach prowadzonej rekrutacji zapewniamy, że po ustaniu celu, w jakim dane osobowe zostały zebrane, dane te są automatycznie usuwane z naszych systemów. Posiadamy procedury, które co do zasady gwarantują usunięcie danych po ustaniu celu, w jakim były zebrane, lub po upływie obowiązującego okresu przechowywania tych danych. W przypadku decyzji odmownej Państwa dane rekrutacyjne są z reguły usuwane po upływie 6 miesięcy. Jeśli profil Państwa osoby okaże się dla nas interesujący, będziemy chcieli dołączyć go do listy potencjalnych przyszłych kandydatów. W związku z tym będziemy prosić Państwa o udzielenie stosownej zgody.

Państwa prawa

Macie Państwo prawo otrzymać informację dotyczącą zgromadzonych u nas do celów rekrutacji danych osobowych. Ponadto macie Państwo prawo do usunięcia lub zablokowania niedopuszczalnych danych lub korekty nieprawidłowych danych. W tym celu należy wysłać email do osoby odpowiedzialnej za rekrutację na dane stanowisko.


Korzystanie z plików cookie

Na stronach naszej witryny internetowej stosujemy tzw. pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i przechowywane w jego przeglądarce. Korzystanie z plików cookie ma służyć tworzeniu bezpieczniejszej, wydajniejszej i bardziej przyjaznej dla użytkownika witryny internetowej. Tzw. cookies "sesyjne" są usuwane z dysku twardego użytkownika po wygaśnięciu sesji przeglądarki. Tzw. cookies "stałe" są przechowywane na komputerze użytkownika, dzięki czemu pozwalają rozpoznać komputer użytkownika podczas jego kolejnej wizyty. Mogą Państwo tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby ta informowała o zapisaniu plików cookie, pytała o ich zaakceptowanie lub by zawsze, bądź tylko w konkretnych przypadkach, odrzucała pliki cookie. Jeśli nie zaakceptują Państwo plików cookie, dostęp do niektórych funkcji naszej witryny może zostać ograniczony.

Przetwarzanie tych danych osobowych służy optymalizowaniu naszej witryny i odbywa się przede wszystkim w oparciu o wytyczne § 15 TMG oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Posiadamy nadrzędne prawnie i ekonomicznie uzasadnione interesy w przedmiotowej optymalizacji witryny i w korzystaniu z niej, co wymaga stosowania plików cookie."


Piwik (Matomo) Analytics

Nasza strona web wykorzystuje system analizy stron internetowych Piwik, aby analizować wykorzystanie strony internetowej i móc ją stale ulepszać. W tym celu Piwik za pomocą browsera zapisuje na Państwa komputerze cookies (pliki tekstowe). Zdobyte przez analizę cookies informacje użytkowe, są przenoszone do Piwika i zapisywane do celów analitycznych. Przed zapisaniem, część adresów IP zostaje skasowana, aby zapewnić anonimowość odwiedzającego stronę. Nie przekazujemy na zewnątrz informacji dotyczących wykorzystania strony web.

Przetwarzanie danych osobowych służy optymalizowaniu naszej witryny internetowej i odbywa się w oparciu o przepisy § 15 Ustawy o mediach telekomunikacyjnych (dalej "TMG") oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Firma Lenze posiada nadrzędne prawnie i ekonomicznie uzasadnione interesy w przedmiotowej optymalizacji witryny i w korzystaniu z niej również do celów reklamowych, co wymaga stosowania plików cookies.

Istnieją dwie możliwości uniemożliwienia zapisu i analizy danych z Państwa odwiedzin:

Dostosowanie ustawień browsera

Można zapobiec wykorzystywaniu cookies przez odpowiednie ustawienie swojego programu obsługującego browser. Może jednak zdarzyć się, że nie będzie można wykorzystać ze wszystkich funkcji tej strony web.

Blokowanie możliwości pobierania danych przez Piwik

Można samodzielnie zablokować pobieranie danych przez Piwik przy pomocy funkcji "opt-out". W tym przypadku Państwa browser zapisuje cookie opt-out, który od tego momentu zapobiegnie pobieraniu przez Piwik danych z sesji. Jeśli cookies browsera zostaną skasowane, to skasowany zostanie także cookie opt-out w Piwiku. Należy wówczas ponownie go aktywować.

Status Piwik (Matomo) opt-out


Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, tj. usługi analizowania stron internetowych, dostarczanej przez firmę Google Inc. (dalej "Google"). Firma Google korzysta z plików cookies. Informacje wygenerowane przez pliki cookies, dotyczące korzystania z witryny internetowej przez użytkowników, są najczęściej wysyłane do serwera firmy Google w USA i tam przechowywane. Firma Google będzie korzystać z tych informacji na nasze zlecenie, aby dokonywać analizy korzystania z naszej witryny internetowej przez użytkowników, a także w celu tworzenia raportów dotyczących obecności w niniejszej witrynie oraz świadczenia na naszą rzecz innych usług związanych z ruchem w tej witrynie i korzystaniem z Internetu. Na podstawie przetwarzanych danych mogą być tworzone profile użytkowników przy pomocy pseudonimów.

Ta witryna internetowa korzysta z raportów demograficznych Google Analytics, które zawierają dane pochodzące ze spersonalizowanych reklam firmy Google oraz dane odwiedzających pochodzące od podmiotów trzecich (np. dane dotyczące wieku, płci i obszaru zainteresowań). Informacje te nie służą do identyfikacji danej osoby i mogą zostać zablokowane w dowolnym momencie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień na ekranie.

Z usługi Google Analytics korzystamy wyłącznie przy aktywowanej usłudze anonimizującej adresy IP. Oznacza to, że adresy IP użytkowników są przez firmę Google skracane na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach do serwera firmy Google w USA przesyłany jest pełen adres IP i dopiero tam skracany. Adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Przetwarzanie danych osobowych służy optymalizowaniu naszej witryny internetowej i odbywa się w oparciu o przepisy § 15 Ustawy o mediach telekomunikacyjnych (dalej "TMG") oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Firma Lenze posiada nadrzędne prawnie i ekonomicznie uzasadnione interesy w przedmiotowej optymalizacji witryny i w korzystaniu z niej również do celów reklamowych, co wymaga stosowania plików cookies.

Sprzeciw wobec rejestrowania danych przez usługę Google Analytics

Użytkownicy mogą zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Użytkownicy mogą również zablokować opcję rejestrowania przez firmę Google danych wygenerowanych przez plik cookie dotyczących korzystania przez nich z witryny internetowej oraz zablokować opcję przetwarzania tych danych przez firmę Google. W tym celu należy pobrać i zainstalować w swojej przeglądarce wtyczkę dostępną pod poniższym linkiem.

Bliższe informacje dotyczące korzystania z danych osobowych do celów reklamowych przez firmę Google, możliwych ustawień i blokad są dostępne na stronach internetowych firmy Google: "Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów", "Wykorzystywanie danych do celów reklamowych" , "Kontroluj informacje, które Google używa do wyświetlania reklam" i "Określ, które reklamy ma wyświetlać Google".

Google Tag Manager

W tej witrynie internetowej korzystamy z Google Tag Manager, usługi służącej do zarządzania znacznikami w witrynie za pomocą interfejsu. Narzędzie Google Tag Manager (implementujące znaczniki) samo w sobie jako domena nie zawiera plików cookie i nie rejestruje żadnych danych osobowych. Narzędzie służy do aktywowania innych znaczników, które po swojej stronie mogą rejestrować dane osobowe. Narzędzie Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. W momencie dokonania blokady na płaszczyźnie domeny lub pliku cookie, blokada ta obowiązuje dla wszystkich znaczników śledzących implementowanych przy pomocy narzędzia Google Tag Manager.


Wykorzystanie sieci Content Delivery (CDN)

Dane umieszczone na stronie lenze.com, które pobierane są z zakładek Application Knowledge Base i Dokumentacji Technicznej, zapisane są i rozpowszechniane na całym świecie przez firmę Amazon Web Services Inc. (AWS), P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, w Centrum Obliczeniowym we Frankfurcie nad Menem. Firma Lenze nie ma wpływu na rodzaj i zakres informacji, które AWS pobiera, przetwarza lub wykorzystuje, przy wykorzystywaniu oferty dotyczącej pobierania plików. Po dalsze informacje prosimy skierować się do wskazówek dotyczących ochrony danych AWS.


Udostępnianie danych CAD 2D/3D

Pliki CAD umieszczone w zakładce "EASY Product Finder" na stronie lenze.com są przechowywane w niemieckiej serwerowni i udostępniane na całym świecie przez firmę KiM GmbH, Tritschlerstrasse 1, D-66606 St. Wendel.

Firma Lenze przechowuje na serwerze (w bazie danych statystycznych) rekord dla każdego wygenerowanego i wgranego pliku (np. CAD, PDF, obraz pikselowy) oraz dla każdego procesu bezpośredniego dołączenia do systemów CAD (CADClick® "Click2CAD"). Te dane statystyczne są następnie koncentrowane i wykorzystywane w formie zanonimizowanej na potrzeby optymalizowania usługi CAD.


Link2Lenze

Link2Lenze to platforma internetowa, za pomocą której Państwo, jako użytkownicy, będą uzyskiwać od firmy Lenze kompletne informacje w zakresie rozwiązań, komunikatów i imprez.

Po zarejestrowaniu się na platformie Link2Lenze i utworzeniu profilu (można tego łatwo i wygodnie dokonać przy pomocy swojego konta w portalu LinkedIn) otrzymają Państwo dostęp do szczegółowych informacji dotyczących firmy Lenze. Po zarejestrowaniu się przy pomocy konta LinkedIn portal ten wskaże te informacje osobiste, którymi chcieliby Państwo podzielić się z innymi użytkownikami. Dokonując odpowiednich ustawień na swoim profilu LinkedIn na stronie www.linkedin.com, mogą Państwo bezpośrednio określić, którymi informacjami chcą Państwo podzielić się z innymi.

Aby zapewnić Państwu dostęp do ważnych informacji osobistych, na naszej platformie Link2Lenze zapisujemy wszystkie Państwa kliknięcia łącznie z częstotliwością Państwa odwiedzin i zawartości przeglądanych przez Państwo. Informacje te wykorzystywane są również po to, aby stale modyfikować i ulepszać platformę Link2Lenze i zawarte tam informacje dla naszej grupy docelowej.

Wszystkimi zawartościami, takimi jak wiadomości, rozwiązania i wyniki, można podzielić się ze swoimi znajomymi. Jeśli chcecie Państwo przekazać pewną zawartość, to odpowiedni adres internetowy, który przekierowuje do zawartości w Link2Lenze, zawiera informację, że zawartość została przekazana. Jeśli osoba, której przesłano ten link, również sporządzi swój profil w Link2Lenze, to otrzymacie Państwo nagrodę. Możemy Państwa o tym jedynie poinformować, że zawartość została skutecznie przekazana, lecz nagroda nie jest związana z określonym nowym użytkownikiem. Informacja ta zostanie wykorzystana dla stałej poprawy działania platformy Link2Lenze.

W oparciu o uzyskane od Państwa informacje, udostępnione nam zarówno za pośrednictwem LinkedIn jak i platformy Link2Lenze, chcielibyśmy skontaktować się z Państwem. Lenze SE to międzynarodowe przedsiębiorstwo i chcielibyśmy zapewnić ten kontakt z najbliższym Państwu przedstawicielstwem Lenze. W tym celu wszystkie informacje, które zgromadzimy na Link2Lenze, łącznie z danymi kontaktowymi i zainteresowaniami, wprowadzamy do naszego systemu Company Customer Relations Management System (CRM), którego zawartość jest zgodna z zasadami prawnymi w ramach całej grupy Lenze. Specjalista ds. sprzedaży odpowiedzialny za Państwa region ma dostęp do tych informacji w naszym systemie CRM i w związku z tym może się z Państwem skontaktować. Naszych specjalistów ds. sprzedaży można również znaleźć przez LinkedIn.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Opuszczenie Link2Lenze: Odwołanie zgody

W przypadku chęci opuszczenia platformy Link2Lenze prosimy przesłać wiadomość na adres link2lenze@lenze.com, w której należy podać swoje imię i nazwisko w takiej wersji, jaka figuruje w Państwa profilu na portalu LinkedIn, oraz poinformować, że chcą Państwo opuścić Link2Lenze. Ta informacja jest nam potrzebna do zidentyfikowania Państwa profilu w serwisie LinkedIn. W konsekwencji usuniemy wszystkie informacje osobiste, które były powiązane z Państwa profilem na platformie Link2Lenze, co zostanie potwierdzone w wysłanej do Państwa wiadomości e-mail. Firma Lenze SE może zachować całkowicie anonimowe informacje, np. statystki użytkowania, które nie mogą być łączone z Państwa osobą.

W każdej chwili mogą Państwo wrócić na Link2Lenze. Prosimy zwrócić uwagę, że po powrocie na Link2Lenze sporządzony zostanie całkiem nowy profil, którego nie można powiązać z wcześniejszym profilem.

W każdej chwili mogą Państwo również wnioskować o usunięcie Państwa danych osobistych z naszego systemu Customer Relations Management System (CRM). Prosimy zwrócić się w tej sprawie do naszej osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych (patrz dane kontaktowe na końcu tej strony).


Korzystanie ze sklepu internetowego

Zapytania ofertowe, realizacja zamówień

Państwa dane osobowe zawarte w zapytaniach ofertowych i zamówieniach zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy jedynie w ramach naszej firmy i spółek powiązanych oraz firmy realizującej zamówienia na nasze zlecenie wyłącznie w celu przeprowadzania i realizacji procesów związanych z zamówieniem, w tym również powiązanych z nim usług płatniczych. Dane nie zostaną przekazane stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, szczególnie nie w celach reklamowych. Na potrzeby realizacji zamówień współpracujemy z różnymi firmami, które są odpowiedzialne za realizację płatności, usługi logistyczne itp. Dbamy przy tym o to, by również nasi partnerzy postępowali zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b) RODO.Bezpieczeństwo

Firma Lenze podejmuje działania, które mają na celu zabezpieczenie Państwa danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, podrobieniem, manipulowaniem i nieuprawnionym dostępem lub bezprawnym upublicznianiem.


Ochrona dzieci i osób nieletnich

Osobom w wieku poniżej 18 lat bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych nie wolno przekazywać do nas żadnych danych. Od dzieci i młodzieży nie wymagamy żadnych danych osobowych. Świadomie nie gromadzimy takich danych i nie przekazujemy ich na zewnątrz.


Pytania, informacje i uwagi dotyczące ochrony danych osobowych

W związku ze stałym rozwojem Internetu, na bieżąco dostosowujemy również nasze zasady dotyczące ochrony danych osobowych. O zmianach poinformujemy za pomocą tej strony odpowiednio wcześniej. Dlatego należy regularnie zapoznawać się z zawartością niniejszej strony, aby poznać aktualny stan zasad dotyczących ochrony danych osobowych.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobistych, sugestie lub komentarze dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy zwrócić się w tej sprawie do naszej osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych w Lenze SE w Niemczech:

Lenze SE
Beauftragter für Datenschutz
Postbox 10 13 52, D-31763 Hameln
Hans-Lenze-Straße 1, D-31855 Aerzen Niemcy
+49 5154 82-0
+49 5154 82-2800
dataprivacy@lenze.com

Mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać przedstawienia informacji na temat tego, czy i jakie dane osobowe dotyczące Państwa osoby są przez nas przechowywane. Jeśli okaże się, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, wówczas są Państwo "osobą, której dane dotyczą" w rozumieniu przepisów RODO i w związku z tym przysługują Państwu następujące prawa względem administratora:

Prawo dostępu do zebranych danych osobowych: Mogą Państwo zażądać od administratora potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa osoby, w jakim celu i przez jaki okres będzie się to odbywać, jakie kategorie danych podlegają przetwarzaniu oraz którym odbiorcom lub kategoriom odbiorców dane te są ujawnianie.

Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych lub do ograniczenia ich przetwarzania: Mogą Państwo zażądać sprostowania lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych dotyczących Państwa osoby. Mają Państwo ponadto prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w przypadku ustawowego obowiązku przechowywania danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych osobowych: Mogą Państwo zażądać usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa osoby, w szczególności w przypadku wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

Prawo do przenoszenia danych osobowych: Mają Państwo prawo zażądać udostępnienia danych osobowych dotyczących Państwa osoby w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Prawo do sprzeciwu, prawo do wycofania zgody i prawo wniesienia skargi: Mają Państwo co do zasady prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa osoby i prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Last update: 05/2018