Lenze. Environment and Energy efficiency.

Długotrwała praca: My przejmujemy odpowiedzialność. Za przyszłość.

Zielone, nawet czarno na białym: ochrona klimatu z certyfikacją środowiska naturalnego.

W taki sam sposób, jak skutecznie wprawiamy w ruch maszyny naszych klientów, zapewniamy również produkcję naszych wyrobów, jak najbardziej dbając jednocześnie o środowisko naturalne. Ponieważ zapewnienie trwałości i efektywności naszych produktów to dla nas oczywistość i stanowią one integralną część naszej filozofii. Zaczynając od naszych wewnętrznych środków zabezpieczających i własną paletą produktów osiągamy konkretne efekty, które powodują istotne zmniejszenie emisji czynników zagrażających środowisku człowieka. Dlatego też nasz system zarządzania ochroną środowiska otrzymał certyfikat ISO 14001.

Lepsze wykorzystanie energii jest równoznaczne ze zmniejszeniem obciążenia środowiska. My chcemy Państwu wskazać drogi, w jaki sposób inteligentne systemy napędowe i sterujące pomagają lepiej wykorzystać energię. Zobowiązujemy się do ciągłego odpowiedzialnego działania z myślą o przyszłych pokoleniach.

Rozsądne ekologicznie, pełnowartościowe ekonomicznie. Lenze BlueGreen Solutions.

Prawie połowa wytwarzanej energii elektrycznej zużywana jest obecnie przez przemysł. Niezwykle wysoki udział - prawie dwie trzecie całkowitego zużycia - przypada na napędy elektryczne. Dlatego można dostrzec tutaj olbrzymi potencjał dla poszukiwania dróg prowadzących do podwyższania sprawności urządzeń. Dzięki zastosowaniu inteligentnych koncepcji można niezwykle łatwo uzyskać obniżenie zużycia energii o 20 %. Z długotrwałym efektem: Ponieważ lepsze wykorzystanie energii oznacza także jednocześnie mniejsze obciążenie środowiska, zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych i ograniczenie kosztów – i to przy utrzymaniu takiej samej wydajności produkcji.

Oszczędzanie energii to jedno z największych wyzwań, które chętnie podejmujemy. Chętnie wskażemy Państwu drogi, które prowadzą do oszczędnego wykorzystania energii przez wykorzystanie inteligentnych napędów i automatyzacji: dzięki naszym Lenze BlueGreen Solutions.

Inteligentne wykorzystanie energii elektrycznej