Portret przedsiębiorstwa

Lenze Polska Sp. z o.o. dawniej Rotiw Sp. z o.o. powstała w 1995 roku w Katowicach. Firma jest oficjalnym przedstawicielstwem Lenze na terytorium Polski.

Siedziba główna zlokalizowana jest w nowym budynku (2012). Na 1000 m2 pracują handlowcy wewnętrzni oraz część handlowców regionalnych. Znajduje się tu także dział aplikacyjno-serwisowy, administracyjno-logistyczny oraz sala szkoleniowa.

W Lenze Polska Sp. z o.o. pracuje 38 osób. Większość z nich to inżynierowie napędowcy, którzy tworzą dział sprzedaży - 17 osób. Wspierani są przez profesjonalistów z działu aplikacyjno-serwisowego - 9 osób. Mamy także regionalne biuro w Toruniu, w którym pracują handlowcy, aplikanci oraz serwisant.

Terytorium Polski podlega pod centrum logistyczne w Niemczech, niemniej jednak w Katowicach mamy "podręczny" magazyn 500m2 do obsługi nieplanowych dostaw.

Oferujemy również teoretyczne oraz praktyczne szkolenia z zakresu obsługi i programowania komponentów napędowych Lenze. Zajęcia odbywają się w Katowicach i w Toruniu lub na życzenie klienta we wskazanej lokalizacji.