TOGETHER – Sprawozdanie z działalności Lenze 2018/2019

Wprowadzenie od Zarządu

Szanowni Państwo!

Świat znajduje się w trakcie przemian. Cyfrowa transformacja wpływa na wszystkie obszary życia, przynosi ze sobą nowe modele biznesowe i formy pracy. Jednocześnie pogarszające się warunki polityki handlowej – wywołane konfliktami handlowymi, lokalnymi kryzysami i rosnącym protekcjonizmem – tworzą na całym świecie utrzymujące się niestabilne środowisko i niepewność.

Aby w tym równie dynamicznym i obfitującym w szanse otoczeniu utrzymać długoterminowy sukces jako przedsiębiorstwo, stawiamy na dalekowzroczność, a przede wszystkim na partnerską współpracę: myślimy i działamy długofalowo, perspektywicznie i wspólnie jako duży zespół – czy to w połączeniu z naszymi klientami i partnerami na świecie, czy też wewnątrz przedsiębiorstwa. Dlatego nasze tegoroczne sprawozdanie z działalności nosi tytuł TOGETHER.

Aerzen, listopad 2019

Christian Wendler (prezes zarządu), dr Achim Degner, Frank Maier, Jochen Heier (do 30.04.2020 r.)

Wskazówka

Animowane sprawozdania z działalności są wyświetlane na podstawie Yumpu Player tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na stosowanie „plików cookie ukierunkowanych”.
Ustawienia cookie można w każdej chwili dostosować w punkcie Ochrona danych#Stosowanie plików cookie.

Wskazówka

Animowane sprawozdania z działalności są wyświetlane na podstawie Yumpu Player tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na stosowanie „plików cookie ukierunkowanych”.
Ustawienia cookie można w każdej chwili dostosować w punkcie Ochrona danych#Stosowanie plików cookie.

Nasze komunikaty prasowe

Informacje prasowe na temat działalności Lenze znajdują się w naszych Wiadomościach.