TOGETHER – Sprawozdanie z działalności Lenze 2018/2019

Wprowadzenie od Zarządu

Szanowni Państwo!

Świat znajduje się w trakcie przemian. Cyfrowa transformacja wpływa na wszystkie obszary życia, przynosi ze sobą nowe modele biznesowe i formy pracy. Jednocześnie pogarszające się warunki polityki handlowej – wywołane konfliktami handlowymi, lokalnymi kryzysami i rosnącym protekcjonizmem – tworzą na całym świecie utrzymujące się niestabilne środowisko i niepewność.

Aby w tym równie dynamicznym i obfitującym w szanse otoczeniu utrzymać długoterminowy sukces jako przedsiębiorstwo, stawiamy na dalekowzroczność, a przede wszystkim na partnerską współpracę: myślimy i działamy długofalowo, perspektywicznie i wspólnie jako duży zespół – czy to w połączeniu z naszymi klientami i partnerami na świecie, czy też wewnątrz przedsiębiorstwa. Dlatego nasze tegoroczne sprawozdanie z działalności nosi tytuł TOGETHER.

Cele sprzedaży ponownie osiągnięte z nadwyżką w wymagającym otoczeniu rynkowym oraz inwestycje na rekordowym poziomie

W roku gospodarczym 2018/2019, pomimo pogarszającej się ogólnej sytuacji gospodarczej, Lenze ponownie odnotował rekordowy obrót. Obrót koncernu wzrósł o 6,3% do 787,6 mln € i przerósł tym samym nasze pierwotne oczekiwania. Lenze cały czas cieszy się ugruntowaną pozycją ekonomiczną: nasz wysoki wskaźnik kapitału własnego zapewnia nam niezależność jako firmie rodzinnej i pozwala na zachowanie zdolności do prowadzenia działalności przedsiębiorczej w każdej chwili. Ta solidna podstawa finansowa jest również zasadniczym warunkiem dalszego rozwoju naszej branży i możliwości inwestowania na rynku międzynarodowym w rozwój naszej działalności oraz innowacyjnych rozwiązań i produktów.

Na przykład w naszym zakładzie Extertal w Niemczech realizujemy Smart Factory, Mechatronic Competence Campus (MCC), projekt referencyjny w dziedzinie mechatroniki, który pokaże, jak będzie wyglądać produkcja przyszłości. Ale również w ważnych światowych lokalizacjach produkcyjnych, takich jak Chiny i Polska, zainwestowaliśmy w modernizację i rozszerzenie produkcji oraz konsekwentnie rozbudowujemy naszą wiodącą pozycję eksperta w dziedzinie światowej automatyzacji fabryki.

Pod hasłem „Intuicyjna automatyzacja” w minionym roku gospodarczym z powodzeniem zaprezentowaliśmy się na około 80 targach na całym świecie. Dodatkowo w latach 2018/2019 dokonaliśmy również dalszych znaczących inwestycji w rozwój i poszerzanie kompetencji naszych pracowników, ponieważ stanowią oni fundament dalszego zrównoważonego rozwoju i są filarami naszego sukcesu – teraz i w przyszłości.

Inwestycje obranej ścieżki wzrostu znalazły również odzwierciedlenie w kształtowaniu się wyników w roku gospodarczym 2018/2019. W porównaniu z rokiem poprzednim Lenze odnotował znacznie mniejszy zysk operacyjny na poziomie 52,4 mln € przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT), który dodatkowo został obciążony efektami jednorazowymi.

Bieżący rok gospodarczy 2019/2020 jest nie mniej wymagający dla Lenze. Ogólne perspektywy gospodarcze pozostają ograniczone ze względu na utrzymujące się spowolnienie gospodarcze. Dlatego też we wszystkich regionach i funkcjach koncentrujemy się na kompleksowych działaniach w celu poprawy naszej rentowności i tym samym wyznaczamy kierunek na przyszłość, aby uczynić naszą firmę bardziej odporną i wzmocnić ją od wewnątrz. Świadomie inicjowaliśmy ważne inwestycje strategiczne w rekordowych latach działalności naszej firmy, w warunkach wyróżniających się znaczącą stabilnością. Dzięki temu mogliśmy wciąż wzmacniać naszą pozycję wyjściową. Także teraz pomoże nam to generować zrównoważony wzrost w niestabilnym otoczeniu i skutecznie kontynuować naszą strategiczną ścieżkę.

Doradca i kompas: z powodzeniem towarzyszymy naszym klientom podczas cyfrowej transformacji ich biznesu

Postępująca digitalizacja jest dla Lenze ogromną szansą i dlatego stanowi ważny element naszej strategii 2020+. Wywiera ona znaczący wpływ na wszystkie aspekty działalności naszej firmy i naszych klientów. Aby aktywnie kształtować ten megatrend, poczyniliśmy ważne inwestycje w badania i rozwój. Ponadto połączyliśmy naszą cyfrową kompetencję z wiedzą i doświadczeniem naszych spółek zależnych Encoway i Logicline w siedzibie w Bremie i stworzyliśmy nową jednostkę biznesową „Lenze.Digital”. W ten sposób wynosimy naszą działalność w obszarze digitalizacji na nowy poziom i możemy z jeszcze większą wydajnością opracowywać dla naszych klientów innowacyjne cyfrowe usługi oraz rozwiązania przez cały cykl życia komponentów, maszyn i urządzeń.

Przyszłość produkcji należy do Smart Factory i inteligentnego połączenia człowieka, maszyny i procesów przemysłowych za pomocą najnowocześniejszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Jednym z naszych głównych celów jest skuteczne wykorzystywanie i wspieranie powstających w ten sposób możliwości na wszystkich poziomach. Sposób wspierania sektora budowy maszyn podczas cyfrowej transformacji zaprezentujemy w naszych pionierskich koncepcjach Przemysłu 4.0. Nasze narzędzia programistyczne i inżynieryjne umożliwiają nam już dziś realizację kompletnego procesu inżynieryjnego począwszy od designu systemu po integrację maszyn w wirtualnym, intuicyjnym świecie – tak zwanym cyfrowym bliźniaku.

Nasi klienci zyskają tym samym ogromne szanse dzięki krótszym cyklom rozwoju przy niższych nakładach personalnych i szybszemu wprowadzeniu produktu na rynek. Krótko mówiąc: nasza kompetencja w obszarze inżynierii cyfrowej jest pożądana wśród naszych klientów jak nigdy wcześniej i stanowi istotną część dalszego nastawienia naszego przedsiębiorstwa.

#OneLenze: solidna podstawa do dalszego postępu transformacji branży

Szanowni Państwo, żyjemy w dynamicznych czasach. Lenze chce kształtować je także w przyszłości w sposób aktywny, elastyczny i przede wszystkim przewidujący. Liczby i fakty pokazały także w ostatnim roku gospodarczym, że nasza strategia działa, chociaż jednocześnie wyzwania nie maleją głównie z powodu niepewnego otoczenia gospodarczego i politycznego oraz postępującej digitalizacji. Jednak nie możemy i nie chcemy spoczywać na wynikach osiągniętych w przeszłości. Wręcz przeciwnie, właśnie teraz musimy z całych sił kontynuować postępującą digitalizację od wewnątrz i wspierać naszych klientów i partnerów w ich drodze do przyszłości.

Jesteśmy przekonani, że Lenze sprosta temu zadaniu. Gwarancją jest blisko 3900 pracowników Lenze na całym świecie, którzy każdego dnia z wielkim zaangażowaniem i fachową wiedzą pracują dla firmy i naszych klientów. To przede wszystkim dzięki nim dokonaliśmy znacznego postępu w kwestiach kluczowych dla przyszłości i dlatego możemy pozytywnie w nią patrzeć.

Chcielibyśmy jako kadra zarządzająca serdecznie podziękować za to naszym pracownikom. Szczególne podziękowania kierujemy z tego miejsca także w stronę naszych klientów i partnerów za zaufanie i wsparcie, które okazali nam w minionym roku gospodarczym.

Aerzen, listopad 2019

Christian Wendler (prezes zarządu), dr Achim Degner, Frank Maier, Jochen Heier (do 30.04.2020 r.)

Wskazówka

Animowane sprawozdania z działalności są wyświetlane na podstawie Yumpu Player tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na stosowanie „plików cookie ukierunkowanych”.
Ustawienia cookie można w każdej chwili dostosować w punkcie Ochrona danych#Stosowanie plików cookie.

Wskazówka

Animowane sprawozdania z działalności są wyświetlane na podstawie Yumpu Player tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził zgodę na stosowanie „plików cookie ukierunkowanych”.
Ustawienia cookie można w każdej chwili dostosować w punkcie Ochrona danych#Stosowanie plików cookie.

Nasze wskaźniki


Nasze komunikaty prasowe

Informacje prasowe na temat działalności Lenze znajdują się w naszych Wiadomościach.