TOGETHER – Sprawozdanie z działalności Lenze 2018/2019

Wprowadzenie od Zarządu

Szanowni Państwo!

Świat znajduje się w trakcie przemian. Cyfrowa transformacja wpływa na wszystkie obszary życia, przynosi ze sobą nowe modele biznesowe i formy pracy. Jednocześnie pogarszające się warunki polityki handlowej – wywołane konfliktami handlowymi, lokalnymi kryzysami i rosnącym protekcjonizmem – tworzą na całym świecie utrzymujące się niestabilne środowisko i niepewność.

Aby w tym równie dynamicznym i obfitującym w szanse otoczeniu utrzymać długoterminowy sukces jako przedsiębiorstwo, stawiamy na dalekowzroczność, a przede wszystkim na partnerską współpracę: myślimy i działamy długofalowo, perspektywicznie i wspólnie jako duży zespół – czy to w połączeniu z naszymi klientami i partnerami na świecie, czy też wewnątrz przedsiębiorstwa. Dlatego nasze tegoroczne sprawozdanie z działalności nosi tytuł TOGETHER.

Cele sprzedaży ponownie osiągnięte z nadwyżką w wymagającym otoczeniu rynkowym oraz inwestycje na rekordowym poziomie

W roku gospodarczym 2018/2019, pomimo pogarszającej się ogólnej sytuacji gospodarczej, Lenze ponownie odnotował rekordowy obrót. Obrót koncernu wzrósł o 6,3% do 787,6 mln € i przerósł tym samym nasze pierwotne oczekiwania. Lenze cały czas cieszy się ugruntowaną pozycją ekonomiczną: nasz wysoki wskaźnik kapitału własnego zapewnia nam niezależność jako firmie rodzinnej i pozwala na zachowanie zdolności do prowadzenia działalności przedsiębiorczej w każdej chwili. Ta solidna podstawa finansowa jest również zasadniczym warunkiem dalszego rozwoju naszej branży i możliwości inwestowania na rynku międzynarodowym w rozwój naszej działalności oraz innowacyjnych rozwiązań i produktów.

Na przykład w naszym zakładzie Extertal w Niemczech realizujemy Smart Factory, Mechatronic Competence Campus (MCC), projekt referencyjny w dziedzinie mechatroniki, który pokaże, jak będzie wyglądać produkcja przyszłości. Ale również w ważnych światowych lokalizacjach produkcyjnych, takich jak Chiny i Polska, zainwestowaliśmy w modernizację i rozszerzenie produkcji oraz konsekwentnie rozbudowujemy naszą wiodącą pozycję eksperta w dziedzinie światowej automatyzacji fabryki.

Pod hasłem „Intuicyjna automatyzacja” w minionym roku gospodarczym z powodzeniem zaprezentowaliśmy się na około 80 targach na całym świecie. Dodatkowo w latach 2018/2019 dokonaliśmy również dalszych znaczących inwestycji w rozwój i poszerzanie kompetencji naszych pracowników, ponieważ stanowią oni fundament dalszego zrównoważonego rozwoju i są filarami naszego sukcesu – teraz i w przyszłości.

Inwestycje obranej ścieżki wzrostu znalazły również odzwierciedlenie w kształtowaniu się wyników w roku gospodarczym 2018/2019. W porównaniu z rokiem poprzednim Lenze odnotował znacznie mniejszy zysk operacyjny na poziomie 52,4 mln € przed odliczeniem odsetek i podatków (EBIT), który dodatkowo został obciążony efektami jednorazowymi.

Bieżący rok gospodarczy 2019/2020 jest nie mniej wymagający dla Lenze. Ogólne perspektywy gospodarcze pozostają ograniczone ze względu na utrzymujące się spowolnienie gospodarcze. Dlatego też we wszystkich regionach i funkcjach koncentrujemy się na kompleksowych działaniach w celu poprawy naszej rentowności i tym samym wyznaczamy kierunek na przyszłość, aby uczynić naszą firmę bardziej odporną i wzmocnić ją od wewnątrz. Świadomie inicjowaliśmy ważne inwestycje strategiczne w rekordowych latach działalności naszej firmy, w warunkach wyróżniających się znaczącą stabilnością. Dzięki temu mogliśmy wciąż wzmacniać naszą pozycję wyjściową. Także teraz pomoże nam to generować zrównoważony wzrost w niestabilnym otoczeniu i skutecznie kontynuować naszą strategiczną ścieżkę.

Doradca i kompas: z powodzeniem towarzyszymy naszym klientom podczas cyfrowej transformacji ich biznesu

Postępująca digitalizacja jest dla Lenze ogromną szansą i dlatego stanowi ważny element naszej strategii 2020+. Wywiera ona znaczący wpływ na wszystkie aspekty działalności naszej firmy i naszych klientów. Aby aktywnie kształtować ten megatrend, poczyniliśmy ważne inwestycje w badania i rozwój. Ponadto połączyliśmy naszą cyfrową kompetencję z wiedzą i doświadczeniem naszych spółek zależnych Encoway i Logicline w siedzibie w Bremie i stworzyliśmy nową jednostkę biznesową „Lenze.Digital”. W ten sposób wynosimy naszą działalność w obszarze digitalizacji na nowy poziom i możemy z jeszcze większą wydajnością opracowywać dla naszych klientów innowacyjne cyfrowe usługi oraz rozwiązania przez cały cykl życia komponentów, maszyn i urządzeń.

Przyszłość produkcji należy do Smart Factory i inteligentnego połączenia człowieka, maszyny i procesów przemysłowych za pomocą najnowocześniejszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Jednym z naszych głównych celów jest skuteczne wykorzystywanie i wspieranie powstających w ten sposób możliwości na wszystkich poziomach. Sposób wspierania sektora budowy maszyn podczas cyfrowej transformacji zaprezentujemy w naszych pionierskich koncepcjach Przemysłu 4.0. Nasze narzędzia programistyczne i inżynieryjne umożliwiają nam już dziś realizację kompletnego procesu inżynieryjnego począwszy od designu systemu po integrację maszyn w wirtualnym, intuicyjnym świecie – tak zwanym cyfrowym bliźniaku.

Nasi klienci zyskają tym samym ogromne szanse dzięki krótszym cyklom rozwoju przy niższych nakładach personalnych i szybszemu wprowadzeniu produktu na rynek. Krótko mówiąc: nasza kompetencja w obszarze inżynierii cyfrowej jest pożądana wśród naszych klientów jak nigdy wcześniej i stanowi istotną część dalszego nastawienia naszego przedsiębiorstwa.

#OneLenze: solidna podstawa do dalszego postępu transformacji branży

Szanowni Państwo, żyjemy w dynamicznych czasach. Lenze chce kształtować je także w przyszłości w sposób aktywny, elastyczny i przede wszystkim przewidujący. Liczby i fakty pokazały także w ostatnim roku gospodarczym, że nasza strategia działa, chociaż jednocześnie wyzwania nie maleją głównie z powodu niepewnego otoczenia gospodarczego i politycznego oraz postępującej digitalizacji. Jednak nie możemy i nie chcemy spoczywać na wynikach osiągniętych w przeszłości. Wręcz przeciwnie, właśnie teraz musimy z całych sił kontynuować postępującą digitalizację od wewnątrz i wspierać naszych klientów i partnerów w ich drodze do przyszłości.

Jesteśmy przekonani, że Lenze sprosta temu zadaniu. Gwarancją jest blisko 3900 pracowników Lenze na całym świecie, którzy każdego dnia z wielkim zaangażowaniem i fachową wiedzą pracują dla firmy i naszych klientów. To przede wszystkim dzięki nim dokonaliśmy znacznego postępu w kwestiach kluczowych dla przyszłości i dlatego możemy pozytywnie w nią patrzeć.

Chcielibyśmy jako kadra zarządzająca serdecznie podziękować za to naszym pracownikom. Szczególne podziękowania kierujemy z tego miejsca także w stronę naszych klientów i partnerów za zaufanie i wsparcie, które okazali nam w minionym roku gospodarczym.

Aerzen, listopad 2019

Christian Wendler (prezes zarządu), dr Achim Degner, Frank Maier

Notice

The animated annual report based on the Yumpu player is only displayed if you have opted-in the use of "targeting cookies".
You can adjust your cookie settings at any time on the privacy#use of cookies page.

Nasze wskaźniki


Nasze komunikaty prasowe

Informacje prasowe na temat działalności Lenze znajdują się w naszych Wiadomościach.