Ochrona środowiska w naszych produktach i w naszej produkcji

Jakość produktów i procesów produkcji jest osią działalności przedsiębiorstw przemysłowych, a więc również naszą. Równie ważne jest przejmowanie odpowiedzialności za środowisko naturalne z pomocą naszych produktów. Nieustannie ograniczamy zużycie wody, produkcję odpadów, emisje i zanieczyszczanie wód. Naturalnie polityka środowiskowa w firmie Lenze obejmuje również przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a więc zgodność z tymi przepisami.

W ramach naszego systemu zarządzania środowiskiem i energią przeprowadzamy inwentaryzacje, analizujemy szanse i ryzyko oraz uwzględniamy coraz ważniejszy temat, którym jest energia. Wdrożenie europejskiej dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 2012/27 jest tego przykładem i promieniuje na pozostałe zakłady produkcyjne spoza Unii Europejskiej. Co roku opracowujemy programy środowiskowe i konkretne cele środowiskowe, których elementem na całym świecie jest temat efektywności energetycznej. W ramach corocznych wewnętrznych kontroli środowiskowych weryfikujemy przestrzeganie samodzielnie nałożonych na siebie standardów i polityki środowiskowej Lenze. Nasz system zarządzania środowiskiem i energią na całym świecie jest regularnie kontrolowany i certyfikowany: Już sześć z ośmiu naszych zakładów uzyskało certyfikat zgodny z międzynarodową normą środowiskową ISO 14001.

Na etapie rozwoju naszych produktów zwracamy uwagę, aby były one możliwie jak najbardziej efektywne pod kątem zużycia energii i zasobów. Nie tylko dlatego, że przepisy prawne wymagają obecnie ekoprojektu dla elektrycznych systemów napędowych, lecz również z tego powodu, że poprzez oszczędzanie materiału możemy taniej produkować, a klienci obniżają zużycie energii i ponoszą niższe koszty. I tak na przykład udało nam się znacząco zmniejszyć grubość ścianek przekładni. Produkty, takie jak przekładnie ślimakowe, które nie spełniają już nowoczesnych wymagań dotyczących sprawności, wycofaliśmy z oferty. W produktach realizujemy odnośne przepisy dotyczące substancji szkodliwych (na przykład REACH i RoHS). W częściach elektronicznych i procesach produkcji rezygnujemy z lutu zawierającego ołów, w lakierni udało nam się znacznie zmniejszyć zużycie rozpuszczalników i temperaturę suszenia dzięki zastosowaniu lakierów typu HS (ang. high solid). Standardowo nasze przekładnie są dostarczane klientom w stanie niepolakierowanym. Przekłada się to w znaczący sposób na ochronę zasobów przez zakłady. Ponadto uwrażliwiamy naszych klientów w ten sposób na kwestie ochrony środowiska.

Również poprzez inteligentne projektowanie napędów przyczyniamy się do osiągnięcia celów klimatycznych uzgodnionych na konferencji paryskiej. Ponieważ właściwy dobór systemu napędowego gwarantuje duże oszczędności. Nasze oprogramowanie do projektowania Drive Solution Designer posiada zintegrowany paszport energetyczny służący do zrozumiałej prezentacji zużycia energii i możliwości oszczędności. W ten sposób można również ustalić, po jakim czasie inwestycja w rozwiązanie napędowe się zamortyzuje.

Wspólnie na rzecz ochrony środowiska: Praca w gremiach

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i naszym doświadczeniem w zakresie ochrony środowiska. Dlatego Lenze angażuje się w różnych zewnętrznych gremiach specjalistycznych i inicjatywach. W sieci ds. efektywności energetycznej zrzeszenia niemieckich producentów maszyn i urządzeń (VDMA) pracujemy nad normami projektowania napędów i nad aktualnym tematem UE „Circular Economy Package” centralnego zrzeszenia przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego (ZVEI). Oprócz tego jesteśmy członkiem sojuszu zrównoważonego rozwoju Niedersachsen i inicjatywy przemysłowej KlimaExpo Nordrhein-Westfalen. Zostaliśmy wyróżnieni za wyniki wspólnego projektu z uczelnią Hochschule Ostwestfalen-Lippe i instytucją Fraunhofer IOSB-INA: w ramach tego projektu projektowaliśmy i testowaliśmy energooszczędne technologie napędowe i sterowania przeznaczone do centrów logistycznych.

Uwrażliwienie i efektywność ekologiczna

Postawiliśmy sobie za cel obniżenie naszych kosztów energii do 2020 roku o 20%. Realizacja zadania odbywa się w ramach ofensywy efektywności energetycznej Lenze (LEO). Wiele projektów przybliża nas do naszego celu:

I tak na przykład firma Lenze uczestniczy w inicjatywie izby przemysłowo-handlowej IHK Ostwestfalen-Lippe i w jej ramach przygotowuje uczniów zawodu w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania zasobów. Skauci energetyczni –  po specjalnym przeszkoleniu – poszukują w firmie możliwości oszczędzania energii, a następnie pomagają w realizacji tego zadania. 

W odbywającym się co roku dniu przyszłości uczniowie z regionu odwiedzają siedzibę główną Lenze w Hameln i dowiadują się między innymi, jak demontuje się zużyty sprzęt elektroniczny. Takie podejście uwrażliwia młodych ludzi na ważne kwestie, takie jak zrównoważone obchodzenie się z zasobami i unikanie złomu elektronicznego.

Również naszym pracownikom regularnie przekazujemy informacje na temat ochrony środowiska i oszczędzania energii. W ramach szczupłego zarządzania (LEAN) wywieszane są tak zwane tablice środowiskowe z istotnymi wiadomościami  na temat ochrony środowiska w danym dziale. Również w intranecie i gazetce pracowniczej „transmission” regularnie przekazujemy informacje związane z tematami ochrony środowiska.

Ochrona gatunków: rodziny pszczele na terenie firmy

Nowy etap w związku z ochroną środowiska udało nam się osiągnąć w maju 2018 roku dzięki naszemu pszczelemu projektowi. W zakładach w Hameln na terenie firmy osiedlono trzy rodziny pszczele, z których każda liczy około 50 000 osobników. Lenze rozszerza w ten sposób swój program środowiskowy na ochronę gatunków. Pszczoły przyczyniają się jednocześnie do utrzymania równowagi ekologicznej. Zapylając dzikie rośliny, pozwalają je zachować. Ta akcja to dopiero pierwszy krok, ponieważ w przyszłości będzie powstawało coraz więcej zrównoważonej infrastruktury i procesów w przedsiębiorstwie, które odzwierciedlają krajowe strategie zrównoważonego rozwoju, takie jak „Sustainable Development Goals” autorstwa UN. Pszczeli projekt będzie rozszerzany etapami również na inne zakłady w różnych krajach.

Formularz kontaktowy