Nasza kadra kierownicza

Zarząd Lenze SE

Kierowanie i zarządzanie firmą Lenze SE jest zadaniem zarządu, którego członków powołuje rada nadzorcza.

Mgr inż. Christian Wendler

Marketing i dystrybucja
(prezes zarządu)

Mgr inż. Jochen Heier

Zarządzanie operacyjne

Mgr inż. Frank Maier

Innowacje

Dr Achim Degner

Kontroling i finanse

Rada Nadzorcza Lenze SE

W skład rady nadzorczej Lenze SE wchodzi sześciu członków. Rada jest organem doradczym zarządu w zakresie kierowania przedsiębiorstwem i kontroluje kierownictwo firmy w ramach określonych prawem, statutem i regulaminem.

Do podstawowych zadań rady nadzorczej należy ścisła współpraca z zarządem dla dobra spółki, dlatego jest ona stale zaangażowana w podejmowanie decyzji o zasadniczym znaczeniu.

Nikolaus Belling

Dirk Brockmann

Przedstawiciel pracowników

Max Finger

Zastępca prezesa

Dr Michael Paul

Prezes

Ingo Kramer

Heinz Graf

employee representative

Our Financial Report

You can find all information about our annual report in the newsroom section.