Nasza kadra kierownicza

Zarząd Lenze SE

Kierowanie i zarządzanie firmą Lenze SE jest zadaniem zarządu, którego członków powołuje rada nadzorcza.

Mgr inż. Christian Wendler

Marketing i dystrybucja
(prezes zarządu)

Mgr inż. Jochen Heier

Zarządzanie operacyjne

Mgr inż. Frank Maier

Innowacje

Dr Achim Degner

Kontroling i finanse

Rada Nadzorcza Lenze SE

W skład rady nadzorczej Lenze SE wchodzi sześciu członków. Rada jest organem doradczym zarządu w zakresie kierowania przedsiębiorstwem i kontroluje kierownictwo firmy w ramach określonych prawem, statutem i regulaminem.

Do podstawowych zadań rady nadzorczej należy ścisła współpraca z zarządem dla dobra spółki, dlatego jest ona stale zaangażowana w podejmowanie decyzji o zasadniczym znaczeniu.

Nikolaus Belling

Dirk Brockmann

Przedstawiciel pracowników

Max Finger

Wiceprezes

Dr Michael Paul

Prezes

Ingo Kramer

Heinz Graf

Przedstawiciel pracowników

Nasze sprawozdanie z działalności

Wszystkie informacje dotyczące naszego sprawozdania finansowego można znaleźć już teraz w newsroomie.