Strategia Lenze 2020+ – nasza droga do przyszłości

Mamy jasną, długoterminową strategię opartą na  naszej wizji i naszych wartościach. Jest to podstawa, na której pragniemy budować pomyślną przyszłość naszego przedsiębiorstwa.

Naszym najważniejszym celem jest długoterminowy sukces naszego przedsiębiorstwa i związany z nim rentowny wzrost oraz bezpieczeństwo finansowe. W ten sposób również w przyszłości chcemy utrzymać niezależność i swobodę działań przedsiębiorczych naszej rodzinnej firmy.

„Chcemy co najmniej nadawać tempo w światowej automatyzacji fabryk i być na czele rozwoju cyfrowej transformacji”.

– Christian Wendler, dyrektor zarządzający Lenze SE

Nasza mocna strona, która w minionych 70 latach umożliwiła nam wprowadzenie wielu zmian, polega na umiejętności nastawiania się na potrzeby rynków i klientów. Chcąc dalej rozszerzać naszą pozycję lidera na dynamicznie zmieniających się rynkach, wzmocnienie dochodowych modeli biznesowych ma istotne znaczenie dla sukcesu naszego przedsiębiorstwa.

Rozumiemy złożone wymagania naszych klientów i tworzymy proste rozwiązania z myślą o ich sukcesie. I tutaj sprawdzają się nasze mocne strony: innowacyjność, przywództwo technologiczne, kompetencje w zakresie dystrybucji i inżynierii.

Do tego niezbędna jest duża elastyczność, dzięki której możemy oferować naszym klientom zarówno łatwe w użyciu produkty, jak i złożone systemy automatyzacji – od standardowych po indywidualne wykonania. I naturalnie nasi zaangażowani pracownicy, bez których to wszystko nie byłoby możliwe.

Nasza strategia w przyszłości oparta jest na trzech filarach:

Naszym celem jest wzbudzać entuzjazm naszych klientów we wszystkich trzech obszarach:
dzięki innowacyjnym usługom cyfrowym, naszym kompetencjom w zakresie inżynierii oraz prostym procesom i systemom tworzenia wartości.

Skupienie się na trzech polach strategicznych jest przejawem kontynuacji drogi obranej już przed kilkom laty, zmierzające do wyraźnego ukierunkowania przedsiębiorstwa w segmentach rynkowych.

Tempo zmian w przyszłości nadaje tutaj nasza wizja:

„Na całym świecie Lenze ma swój wkład w najlepsze maszyny i procesy produkcji”.

Transformację cyfrową pojmujemy jako jedną z większych szans na długofalowe wyprofilowanie naszego przedsiębiorstwa z myślą o przyszłości, dalszy wzrost i tworzenie przestrzeni do rozwoju nowych przyszłościowych obszarów działalności cyfrowej – oprócz naszej dotychczasowej kluczowej działalności, którą jest automatyzacja maszyn. Dlatego pion cyfrowy na stałe zakorzeniliśmy w naszej strategii i za cel postawiliśmy sobie proaktywne kształtowanie Przemysłu 4.0 dla i z udziałem naszych klientów.

Pięć kluczowych gałęzi przemysłu

Koncentrujemy się na pięciu rozwijających się gałęziach przemysłu, ponieważ w tym zakresie dysponujemy największym know-how, tutaj mamy najlepsze szanse rynkowe i tutaj postawiliśmy sobie jasny cel, że chcemy należeć do pięciu najlepszych dostawców w każdej z tych gałęzi. Na stronach szczegółowych omawiających poszczególne gałęzie przemysłu prezentujemy naszą ofertę, charakter współpracy z nami oraz możliwości wspólnego tworzenia wartości.