Dyrektywa
Ecodesign - dla
zielonej Europy

Mamy odpowiedzi na Państwa pytania dotyczące nowego rozporządzenia w sprawie efektywności energetycznej.

Dyrektywa Ecodesign - znana również jako dyrektywa ErP, bądź Ekoprojektu - nakłada nowe minimalne poziomy efektywności dla silników elektrycznych i ogranicza poprzednie wyjątki. Jeśli w Europie sprzedaje się maszyny z silnikami elektrycznymi, muszą one spełniać wyższe wymagania w zakresie efektywności energetycznej od 1 lipca 2021. Stanowi to okazję do optymalizacji bilansu energetycznego Państwa maszyny.

Jesteśmy gotowi i czekamy, aby jak najbardziej ułatwić Państwu wdrożenie. 

Lista kontrolna. - Co robić?

Zapoznaj się z naszą listą kontrolną dotyczącą Dyrektywy Ecodesign: Jak sprawić, aby maszyny były przyszłościowe i energooszczędne.

Skorzystaj z naszej listy kontrolnej, aby dowiedzieć się, czy Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej ma wpływ na Ciebie. Aby dowiedzieć się, jakie wymagania obowiązują w skali międzynarodowej, skorzystaj z arkuszy informacyjnych dotyczących poszczególnych krajów.

 

Poproś o bezpłatną listę kontrolną

Obejrzyjcie film!

Uzyskaj szybki i zwięzły przegląd tego, na czym polega Dyrektywa Ecodesign i co ta regulacja ma wspólnego z Państwem. Dowiedzą się Państwo również, kiedy należy podjąć działania w odniesieniu do używanych silników elektrycznych i jak możemy w tym Państwa wesprzeć.

Czy istnieją konkretne pytania, na które należy odpowiedzieć, na przykład dotyczące klas wydajności takich jak IE3?

Kliknij tutaj, aby uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy Ci zidentyfikować uszkodzone silniki elektryczne.

Zamów listę kontrolną teraz

Sprawdź krok po kroku, które z Twoich silników elektrycznych są objęte zakresem Dyrektywy Ecodesign i jak przejść na przyszłościowe rozwiązanie.

Inne kraje, inne wymogi w zakresie efektywności energetycznej: Przegląd

Together we develop an energy-efficient, competitive solution for you

Based on the new m500 motor platform

With the new m500 motor platform, we offer you a future-proof drive solution for your machine that can be used worldwide. The m550-H (IE2 up to 0.55kW) and m550-P (IE3 from 0.75 to 22 kW) series offer solutions for a wide range of requirements and are optimized for use as geared motors with the g500 gearboxes and the i500 inverter series.

They also meet the legal requirements of the world's most important regions such as the USA, Europe and Asia.

Choose from a wide range of options to find the right drive to best solve the tasks of your machine. The compact geared motors are an advantage, as they can be easily integrated into your machine.

Interested?

Learn more about the new, future-proof motor generation.

m550-H/P product page

Najczęściej zadawane pytania: Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Dyrektywy Ecodesign

Czy używane przeze mnie silniki elektryczne są objęte Dyrektywą Ecodesign?

Których silników elektrycznych dotyczy to szczególnie?

Silniki indukcyjne bez szczotek węglowych, komutatorów, pierścieni ślizgowych lub elektrycznych połączeń wirnika przeznaczone do pracy przy napięciu sinusoidalnym, które również

 • mają dwa, cztery, sześć lub osiem biegunów;
 • mają częstotliwość znamionową 50 Hz, 60 Hz,
 • lub 50/60 Hz; mają napięcie znamionowe powyżej 50 V i do 1 000 V;
 • mają nominalną moc wyjściową od 0,12 kW do 1.000 kW włącznie;
 • są przeznaczone do pracy ciągłej; oraz
 • są przeznaczone do pracy w publicznej sieci energetycznej.

Jakie wyjątki dopuszcza Dyrektywa Ecodesign?

Silniki elektryczne nie pracujące w trybie ciągłym są wyłączone z Dyrektywy. Dotyczy to trybów pracy S3 i S6 o czasie pracy mniejszym niż 80%. Zdefiniowano również dalsze wyjątki:

 • Silniki elektryczne w pełni zintegrowane z produktem - na przykład pompa lub wentylator. Silnik elektryczny musi mieć wspólne części składowe z napędzanym urządzeniem i nie może działać, jeżeli są one rozdzielone.
 • Silniki elektryczne ze zintegrowaną regulacją prędkości obrotowej - tzw. napędy kompaktowe, których sprawność energetyczna nie może być kontrolowana niezależnie od regulacji prędkości obrotowej.
 • Dalsze szczególne wyjątki, które obowiązują niezależnie od producenta, jak np. praca w określonych warunkach otoczenia powyżej 60 °C, można znaleźć tutaj. Zostały one opisane i opublikowane we współpracy z niemieckim stowarzyszeniem producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jaki wpływ ma Dyrektywa Ecodesign na części zamienne?

Do dnia 1 lipca 2029 silniki elektryczne niezgodne z wymogami mogą być stosowane jako zamienniki silników, które zostały włączone do maszyny i wprowadzone do obrotu do dnia 1 lipca 2022. Zamierzony cel musi być jasno określony.

Co oznacza Dyrektywa Ecodesign dla serwomotorów?

Dyrektywa Ecodesign nie ma wpływu na serwomotory. Są one zazwyczaj zaprojektowane w taki sposób, że mogą być zasilane tylko z przemiennika częstotliwości, a nie z sieci energetycznej.

W jaki sposób należy oznakować silniki elektryczne objęte Dyrektywą Ecodesign?

Deklaracja CE i logo CE potwierdzają zgodność z normami i przepisami obowiązującymi w UE, w tym zgodność z Dyrektywą Ecodesign. Ponadto Dyrektywa Ecodesign wymaga między innymi, zamieszczenia na silniku elektrycznym następujących informacji:

 • Efektywności przy pełnym obciążeniu
 • Klasy efektywności
 • Roku produkcji

Jaka jest główna zmiana w porównaniu z poprzednim zakresem Dyrektywy Ecodesign?

Chociaż nowa Dyrektywa Ecodesign na razie nie obejmuje części zamiennych, główne wyjątki przestaną obowiązywać z dniem 1 lipca 2021, czyli:

 • Silniki elektryczne z hamulcami zostaną w przyszłości objęte zakresem Dyrektywy.
 • W przyszłości Dyrektywa Ecodesign będzie miała również wpływ na silniki elektryczne, które są zasilane z przemiennika częstotliwości. Nie dotyczy to przypadku, gdy silnik elektryczny może być eksploatowany tylko na przemienniku częstotliwości lub gdy nie pracuje w trybie ciągłym.
 • W przyszłości silniki elektryczne, które nie będą pracowały w trybie ciągłym, będą zwolnione z tego obowiązku tylko wtedy, gdy zostaną zaprojektowane dla trybów pracy S3 lub S6 o czasie pracy mniejszym niż 80%.

Ponadto, po raz pierwszy silniki elektryczne o mocy znamionowej poniżej 0,75 kW są również objęte Dyrektywą Ecodesign i muszą spełniać minimalne poziomy sprawności zgodnie z IE2.

Bez względu na to, co chcesz wiedzieć o Dyrektywie Ecodesign i jej wdrożeniu, jest to miejsce, w którym uzyskasz właściwe odpowiedzi na swoje pytania.

Jakie ogólne informacje powinienem wiedzieć o Dyrektywie Ecodesign?

Co to jest Dyrektywa Ecodesign?

Dyrektywa Ekoprojektu stanowi ramy prawne ustanowione przez Unię Europejską (UE). W związku z tym wymaga od producentów urządzeń związanych z energią zwiększenia efektywności energetycznej swoich produktów przy jednoczesnym zmniejszeniu ich wpływu na środowisko. Dotyczy to zarówno towarów konsumpcyjnych, takich jak pralki, ale również produktów przemysłowych, takich jak silniki elektryczne.

Szczegółowe wymogi dotyczące efektywności energetycznej dla niektórych kategorii produktów są opisane przez UE w wykonawczych aktach prawnych. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 640/2009 jest rozporządzeniem wykonawczym, które ustanawia szczegółowe minimalne poziomy sprawności dla silników elektrycznych.

Dla uproszczenia, będziemy używać „Dyrektywy Ecodesign" jako terminu ogólnego, nawet w odniesieniu do rozporządzenia wykonawczego dla silników elektrycznych.

Kiedy Dyrektywa Ecodesign wejdzie w życie?

Silniki elektryczne muszą spełniać wymogi Dyrektywy Ecodesign już od roku 2011. Po zaostrzeniu środków w latach 2015 i 2017, wymogi mają stać się jeszcze bardziej rygorystyczne od dnia 1 lipca 2021, wraz z wprowadzeniem nowego rozporządzenia Komisji 2019/1781.

Wo gilt die Ökodesign Richtlinie?

Jako ramy prawne UE, Dyrektywa Ecodesign obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich UE. Ma ona również zastosowanie w następujących krajach:

 • Norwegia
 • Islandia
 • Lichtenstein
 • Szwajcaria

Czym różni się Dyrektywa Ecodesign od normy IEC 60034-30?

Norma IEC dzieli silniki elektryczne na klasy w zależności od ich sprawności i identyfikuje je za pomocą kodów IE. Dzięki temu sprawność silników elektrycznych jest porównywalna w skali międzynarodowej. Obecnie definiuje się następujące cztery klasy sprawności:

 • IE1 - sprawność standardowa
 • IE2 -sprawność wysoka
 • IE3 - sprawność premium
 • IE4 - sprawność super premium

Jednak norma IEC nie wymaga minimalnych poziomów sprawności. Są one określone w przepisach regionalnych, takich jak rozporządzenie wykonawcze do Dyrektywy Ecodesign i mogą różnić się w zależności od regionu.

Jakie wymagania będą musiały być w szczególności spełnione w przyszłości?

Od 1 lipca 2021 silniki elektryczne nowo wprowadzane na rynek będą musiały spełniać następujące klasy efektywności energetycznej:

 • Znamionowa moc wyjściowa 0,12 kW i mniej niż 0,75 kW:IE2
 • Znamionowa moc wyjściowa co najmniej 0,75 kW i nie więcej niż 1.000 kW: IE3

Dodatkowo, nowo wprowadzane na rynek silniki elektryczne od 1 lipca 2023 będą musiały spełniać następujące klasy efektywności energetycznej:

 • Moc znamionowa co najmniej 75 kW i nie więcej niż 200 kW: IE4

Co oznacza „wprowadzenie na rynek”?

Żadne nowe silniki elektryczne, które nie spełniają najnowszych wymagań, nie mogą być wprowadzane na rynek w obszarze zastosowania po upływie podanych terminów granicznych. „Wprowadzenie na rynek” oznacza udostępnienie nowego produktu po raz pierwszy na rynku obejmującym Europejski Obszar Gospodarczy. Podmiotem odpowiedzialnym za wprowadzenie produktu na rynek może być producent lub importer.

Produkty, które są wywożone i nie pozostają na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie są uznawane za „wprowadzone na rynek”. Produkty te mogą zatem nadal być sprzedawane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale nie mogą być oznaczone logo CE. Sprzedawca musi poinformować klienta, że produkt nie nadaje się do eksploatacji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Co dzieje się z niezgodnymi silnikami elektrycznymi po dacie końcowej?

Jeśli silniki elektryczne zostały po raz pierwszy wprowadzone na rynek w Europejskim Obszarze Gospodarczym przed datą końcową np. importowane, mogą być nadal sprzedawane lub oddawane do użytku po dacie końcowej.

W jaki sposób należy oznakować silniki elektryczne objęte Dyrektywą Ecodesign?

Deklaracja CE i logo CE potwierdzają zgodność z normami i przepisami obowiązującymi w UE, w tym zgodność z Dyrektywą Ecodesign. Ponadto Dyrektywa Ecodesign wymaga, między innymi zamieszczenia na silniku elektrycznym następujących informacji:

 • Wydajności przy pełnym obciążeniu
 • Klasy wydajności
 • Roku produkcji

Unable to find your question listed here?

We will be happy to answer it individually.