Medžiagų kainos priemoka

Bendra informacija apie servo sinchroninių variklių medžiagų kainos priemoką

Sinchroninių servo variklių gamyboje naudojami magnetai, kurių sudėtyje yra retųjų žemės elementų neodimio ir disprozio. Dėl bendro jų trūkumo pasaulinėje rinkoje, šių žaliavų kainos labai išaugo nuo 2010 metų pabaigos, kas lėmė magnetų, o tuo pačiu ir sinchroninių servo variklių kainas. Siekiant kompensuoti šį ryškų išlaidų padidėjimą, buvo įvesta medžiagų kainos priemoka (MKP).

Šis MKP nėra naujas mokestis, o tiesiog atspindi papildomas magnetų pirkimo išlaidas. Šiuo metu nėra įmanoma prognozuoti pasaulinių kainų raidos. Tačiau mes turime numatyti, kad šių žaliavų ištekliai gali tapti dar retesni ir jų kainos gali augti.

Material price development rare earths

Medžiagų kainos priemokos apskaičiavimas

MKP sudaroma pagal Asian Metal kainas www.asianmetal.com Neodimio ir Disprozio žaliavoms.

MKP yra apskaičiuojama atsižvelgiant į magnetuose esantį retųjų žemės elementų svorį, kaip skirtumas tarp dabartinės ir bazinės 2011 kovo mėnesio kainos. Pagrindinis veiksnys, įtakojantis medžiagų kainos priemoką, yra galiojanti vertė sąskaitos išrašymo dieną, darant prielaidą, kad atitinkamos sąskaitos yra išrašomos ne vėlau kaip 5 dienos po pristatymo. Priešingu atveju, naudojama vertė galiojanti pristatymo dieną.

MKP skaičiavimo formulė:

MKP dydis varikliui yra neodimio svoris variklyje kg x (Neodimio kaina kotiruojama atskaitos dieną - bazinė neodimio vertė 2011 kovą) + disprozio svoris variklyje kg x (Disprozio kaina kotiruojama atskaitos dieną - bazinė disprozio vertė 2011 kovą)
(Pagrindinius skaičius pateikia Asian Metal. Atskaitos diena yra data, kurios vertės naudojamos MKP skaičiavimui.)