Lenze Training Service

Licence nástrojů pro projektování EASY

Chcete plánovat stroje, vyrábět je nebo je uvádět do provozu? Nastavit nebo diagnostikovat stávající stroj?

Nezáleží na tom, zda se jedná o jednoduché aplikace nebo je požadována nejvyšší přesnost a dynamika. Vyberte si vhodnou licenci:

  • EASY Essentials (bezplatně) – jednoduché plánování: plánování, nastavení a diagnóza Vašeho stroje.
  • EASY Advanced – jednoduchá parametrizace: vytvoření Vašeho nového stroje a jeho uvedení do provozu.
  • EASY Professional – jednoduché programování: vytvoření Vašeho stroje a jeho uvedení do provozu s nejvyšší přesností, dynamikou a bezpečností.

Správná úroveň licence pro Vaše potřeby

  • Single: Jednotlivá licence pro jednu pracovní stanici.
  • Company: Multilicence pro všechny pracovní stanice ve Vaší firmě.
  • Buyout: Multilicence pro všechny pracovní stanice ve Vaší firmě, je povoleno sublicencování zákazníkům v rámci dodávky stroje.

Více informací o našich nástrojích pro projektování EASY.