Materiálový příplatek

Základní informace k materiálovému příplatku pro synchronní servomotory

U synchronních servomotorů se používají magnety obsahující suroviny neodym a dysprosium. Ceny těchto surovin řazených mezi vzácné zeminy se od konce roku 2010 kvůli jejich nedostatku na světových trzích dramaticky zvýšily. Tento vývoj cen způsobil výrazné zvýšení nákladů na magnety, a tím i růst nákladů na výrobu synchronních servomotorů. V reakci na tyto zvýšené náklady jsme zavedli materiálový příplatek.

Tento příplatek kvůli zdražení materiálu neobsahuje žádné další příplatky a odpovídá čistě vícenákladům spojeným s nákupem magnetů. Prognóza ohledně dalšího cenového vývoje není nyní možná. Obáváme se ale, že se budou zásoby vzácných zemin i nadále zmenšovat, a tedy jejich ceny stoupat.

Výpočet materiálového příplatku

Materiálový příplatek je založen na notacích Asian Metal www.asianmetal.com pro suroviny neodym a dysprosium.

Příplatek se vypočítá z hmotnosti vzácných zemin obsažených v magnetech a z rozdílu aktuální ceny suroviny v porovnání se základní hodnotou v březnu 2011. Materiálový příplatek, který budete muset zaplatit, nám určuje cena platná ke dni vystavení faktury, pokud nebyla faktura vystavena později než 5 dnů po dodání, jinak cena ke dni dodání.

Vzorec pro výpočet materiálového příplatku:

Výše příplatku kvůli zdražení materiálu na motor = hmotnost neodymu na motor v kg × (kotace neodymu k rozhodnému dni ‒ základní cena neodymu v březnu 2011) + hmotnost dysprosia na motor v kg × (kotace dysprosia k rozhodnému dni ‒ základní cena dysprosia v březnu 2011)
(Určující kotace jsou již výše zmíněné kotace Asian Metal. „Rozhodný den“ je výše stanovený termín pro výpočet příplatku.)