Co je nařízení ES pro zboží dvojího užití?

Prostřednictvím nařízení ES pro zboží dvojího užití (nařízení (ES) č. 428/2009) Evropské společenství reguluje kontrolu vývozu zboží (včetně programů na zpracování dat a technologií), které má dvojí užití (dual use).

Pojem „dvojí užití“ se v nařízení vztahuje na zboží, které lze použít pro civilní i vojenské účely.

Příloha I nařízení ES pro zboží dvojího užití obsahuje seznam zboží uvádějící konkrétně dotčené zboží, které nemůže být vyvezeno do jiné země bez předchozího povolení.

Co se mění a co to znamená pro vývoz frekvenčních měničů?

Technické vlastnosti rozhodující pro vývoz frekvenčních měničů (Lenze je označuje také jako invertory) lze najít v bodě 3A225 přílohy I výše uvedeného nařízení. V důsledku změny tam specifikovaných technických vlastností dochází k rozšíření kontrol vývozu invertorů. V důsledku toho vyžadují vývozní povolení také invertory, které mohly být dosud vyváženy bez povolení.

Jak zjistím, zda vývoz invertoru vyžaduje povolení?

Pokud vývoz invertoru Lenze vyžaduje povolení, firma Lenze to ve všech příslušných obchodních dokumentech (nabídkách, potvrzeních zakázek, dodacích listech atd.) vyznačí následující poznámkou:

„výrobek vyžadující vývozní povolení v případě vývozu do zemí mimo EU – č. na vývozním seznamu: 3A225 (nařízení ES pro zboží dvojího užití)“

Bude dostupnost invertorů Lenze v důsledku změny nařízení omezena?

Ne. V případě, že firma Lenze vyváží dotčené výrobky do zemí mimo EU, firma Lenze zajistí, aby bylo požadované vývozní povolení k dispozici, a tím zajistí dostupnost výrobků. Nedojde tak k žádné významné změně současné dostupnosti invertorů.

Vztahuje se požadavek na povolení také na invertory instalované v jiném výrobku/stroji?

Ne, u převážné většiny aplikací tomu tak není.

Otázka, zda invertor(y) tvoří Hlavní prvek Aplikace, hraje v této souvislosti klíčovou roli. Při posuzování, zda invertor(y) tvoří hlavní prvek, je třeba vzít v úvahu množství, hodnotu a použité technologické know-how, jakož i další specifické podmínky. Společnost BAFA pro tyto účely popsala několik ilustrativních příkladů v Poučení pro export frekvenčních měničů.

Ve všech případech je každý vývozce povinen sám ověřit, zda je vývozní povolení vyžadováno.

Jaké mají invertory Lenze číslo v celním sazebníku?

Číslo v celním sazebníku pro invertory Lenze je 85044090

Co musím udělat, když chci invertor Lenze vyvézt do jiné země?

 1. Dodávky na území Evropského společenství:
  Dodávky na území EU nevyžadují vývozní povolení. Ve všech příslušných obchodních dokumentech však musí být uvedeno upozornění na nutnost vývozního povolení pro případ vývozu výrobku do zemí mimo EU.
 2. V závislosti na konečném cíli vývozu lze částečně použít obecná vývozní povolení (např. EU 001).
  Přesná ustanovení závisejí na tom, ze které země EU chcete invertor exportovat, protože národní implementace nařízení ES pro zboží dvojího užití se může lišit.
  Informujte se u odpovědných úřadů.

Které měniče Lenze vyžadují vývozní povolení?

Řada výrobkůVyžaduje vývozní povolení?
Měniče > Montáž na motor nebo na stěnu
Frekvenční měnič 8400 protec Ne
Frekvenční měnič 8400 motec Ne
Frekvenční měnič SMV IP65 ne
   
Měniče > Montáž do rozvaděče
Servoměnič i950 Ne
Servoměnič i700 Ne*
Frekvenční měnič i550 Ne
Frekvenční měnič i510 Ne
Servoměnič 9400 HighLine Ano
Frekvenční měnič 8400 TopLine Ne*
Frekvenční měnič 8400 HighLine Ne*
Frekvenční měnič 8400 StateLine Ne*
Frekvenční měnič 8400 BaseLine Ne
Frekvenční měnič SMV IP31 Ne
   
Motory
Lenze Smart Motor Ne
 
Předchozí výrobky > Měniče
Servoměnič ECS Ano
Servoměnič 9300 Ano
Frekvenční měnič 9300 vector Ano
Frekvenční měnič 8200 vector Ano
Frekvenční měnič 8200 motec Ano

* Varianty vyžadující vývozní povolení (> 599 Hz) jsou k dispozici na vyžádání

Pokud jste v seznamu svůj výrobek nenalezli, kontaktujte prosím odpovědnou kontaktní osobu ve firmě Lenze.

Můžeme jako zákazník využít vývozní povolení firmy Lenze pro vývoz do třetích zemí?

Ne, vývozní povolení je nepřenosné.

Mám další otázky

Pokud máte k tomuto tématu další otázky, ráda Vám pomůže odpovědná kontaktní osoba ve firmě Lenze.

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Produktová podpora

Dokumentace: Plánování projektu

 • EPLAN P8 macros EPLAN library 8200 motec frequency inverters
  Date
  28.06.2019
 • EPLAN P8 macros EPLAN library 8200 vector frequency inverters
  Date
  28.06.2019
 • EPLAN P8 macros EPLAN library 8400 frequency inverters
  Date
  27.11.2020
 • EPLAN P8 macros EPLAN library 8400 motec frequency inverters
  Date
  27.11.2020
 • EPLAN P8 macros EPLAN library 8400 protec frequency inverters
  Date
  28.06.2019
 • EPLAN P8 macros EPLAN library 9300 vector frequency inverters
  Date
  28.06.2019

 • Catalogue Gxx geared AC motors with 8200 motec
  Date
  15.01.2020
 • Catalogue Inverter Drives 9300 8200 smd
  Date
  11.12.2017
 • Catalogue Catalogue Frequency Inverters Motor Wall Mounting
  Date
  28.11.2019

 • Projektierunghandbuch Substitution Guide_MC NEMA 1_i510 i550 protec NEMA 1
  Date
  10.09.2020
 • Projektierunghandbuch Substitution Guide_MC NEMA 4 4x 12_i550 protec IP66 IP54
  Date
  10.09.2020

Dokumentace: Obsluha a oživení

 • Operating instructions 611-613
  Date
  18.11.2016
 • Betriebsanleitung 621-624
  Date
  18.11.2016
 • Betriebsanleitung 621E-624E 2x
  Date
  18.11.2016
 • Operating instructions 631-639
  Date
  18.11.2016
 • Operating instructions 641E-644E 1x-2x
  Date
  18.11.2016
 • Betriebsanleitung 6808E-6818E 1x-1x
  Date
  18.11.2016
 • Operating instructions 6808E-6818E 1x-1x short description
  Date
  18.11.2016
 • Betriebsanleitung 6911-6921
  Date
  26.01.2017
 • Betriebsanleitung 732-735
  Date
  18.11.2016
 • Betriebsanleitung 742-746
  Date
  18.11.2016
 • Betriebsanleitung 752-756
  Date
  18.11.2016
 • Operating instructions 761-767
  Date
  26.01.2017
 • Operating instructions 7811-7818
  Date
  26.01.2017
 • Betriebsanleitung 7911-7920
  Date
  18.11.2016
 • Operating instructions 8101A-8106A 1x-6x
  Date
  18.11.2016
 • Operating instructions 8101E-8106E 4x-1x
  Date
  18.11.2016
 • Betriebsanleitung 8101E-8106E 5x-2x
  Date
  18.11.2016
 • Operating instructions 8101E-8106E 6x-2x
  Date
  18.11.2016
 • Operating instructions 8201-8204 Inverter
  Date
  18.11.2016
 • Betriebsanleitung 8201-8214 IP54 Inverter
  Date
  19.11.2016
 • Operating instructions 8211-8218 Inverter
  Date
  18.11.2016
 • Betriebsanleitung 8211-8218 V020 Inverter
  Date
  03.03.2015
 • Operating instructions 8221-8227 8241-8246
  Date
  03.03.2015
 • Operating instructions 8221-8227 8241-8246 Inverter
  Date
  18.11.2016
 • Operating instructions 8221-8227 8241-8246 V020
  Date
  03.03.2015
 • Operating instructions 8221-8227 8241-8246 V020 Inverter
  Date
  18.11.2016
 • Betriebsanleitung 8221-8227 8241-8246 V120
  Date
  03.03.2015
 • Betriebsanleitung 8221-8227 8241-8246 V120 Inverter
  Date
  18.11.2016
 • Operating instructions Inverter Drives 8230
  Date
  18.11.2016
 • Betriebsanleitung 8274 PTC module
  Date
  17.01.2017
 • Betriebsanleitung 8275 IO module
  Date
  17.01.2017
 • Betriebsanleitung 8276 Monitor module
  Date
  19.11.2016
 • Betriebsanleitung 8277 E3 inverter module
  Date
  19.11.2016
 • Betriebsanleitung 8278 Bipolar input module
  Date
  19.11.2016
 • Operating instructions 8301A-8309A 641A-644A additional functions
  Date
  26.01.2017
 • Operating instructions 8301E-8309E 1x-2x
  Date
  03.03.2015
 • Operating instructions 8601E-8615E 2x-2x
  Date
  26.01.2017
 • Betriebsanleitung 8601E-8615E V003 6x-6x
  Date
  03.03.2015
 • Operating instructions 8601E-8615E V009 6x-6x
  Date
  03.03.2015
 • Operating instructions E82MV 8200motec 0.25-7.5kW manual
  Date
  03.03.2015
 • Operating instructions ESMDL smd frequency inverter 0.37-22kW
  Date
  10.12.2020
 • Operating instructions ESMDX smd frequency inverter 0.25-4kW
  Date
  10.12.2020
 • Operating instructions ESV SMV frequency inverter
  Date
  04.09.2019
 • Operating instructions EZAEDE1001 Memory module copier
  Date
  06.07.2018
 • Betriebsanleitung LECOM LECOM-A-B
  Date
  05.11.2018
 • Operating instructions MH MCH frequency inverter
  Date
  18.11.2019
 • Návod k obsluze Reference Card Inverter i500
  Date
  12.02.2020
 • Operating instructions TF TCF frequency inverter
  Date
  18.11.2019
 • Operating instructions 8601E-8615E 6x-6x
  Date
  03.03.2015
 • Operating instructions ESV SMV Additional IO Module
  Date
  06.07.2018
 • 操作指导 8200-8210_Inverter
  Date
  18.11.2016
 • 操作指导 8220-8240_Inverter
  Date
  18.11.2016

 • Hardware manual E84DGxx 8400 motec
  Date
  19.11.2019
 • Hardware manual E84Dxxxx 8400 protec StateLine-HighLine-EMS
  Date
  30.09.2019

 • Notes for machine operators E82EV 8200 vector 0.25-11kW
  Date
  19.11.2016
 • Notes for machine operators E82EV 8200 vector 15-30kW
  Date
  19.11.2016
 • Notes for machine operators E82EV 8200 vector 45-90kW
  Date
  19.11.2016
 • Notes for machine operators E82MV 8200motec 0.25-7.5kW
  Date
  03.03.2015
 • Notes for machine operators EVF93xx 9300 vector 0.37-11kW
  Date
  19.11.2016
 • Notes for machine operators EVF93xx 9300 vector 110-200kW
  Date
  19.11.2016
 • Notes for machine operators EVF93xx 9300 vector 15-30kW
  Date
  19.11.2016
 • Notes for machine operators EVF93xx 9300 vector 250-400kW
  Date
  19.11.2016
 • Notes for machine operators EVF93xx 9300 vector 45-90kW
  Date
  19.11.2016

 • Communication manual COM ESV CANopen module
  Date
  17.07.2019
 • Communication manual COM ESV SMV DeviceNet module
  Date
  17.07.2019
 • Communication manual COM ESV SMV EtherNet-IP module
  Date
  17.07.2019
 • Communication manual COM ESV SMV PROFIBUS-DP module
  Date
  17.07.2019
 • Kommunikationshandbuch E82ZAFCC-E82ZAFUC-CAN 9300 CANopen-System bus CAN
  Date
  12.06.2019
 • Communication manual E82ZAFIC0xx INTERBUS FIF module
  Date
  12.06.2019
 • Communication manual E82ZAFPC0xx PROFIBUS-DP FIF module
  Date
  12.06.2019
 • Communication manual E82ZAFPC201 PROFIBUS-IO FIF module
  Date
  12.06.2019
 • Communication manual E82ZAFVC0xx DeviceNet FIF module
  Date
  12.06.2019
 • Communication manual E84AYCEC POWERLINK MCI module
  Date
  12.06.2019
 • Communication manual E84AYCEO EtherNet-IP MCI module
  Date
  12.06.2019
 • Communication manual E84AYCER PROFINET MCI module
  Date
  12.06.2019
 • Communication manual E84AYCET EtherCAT MCI module
  Date
  12.06.2019
 • Communication manual E84AYCIB INTERBUS MCI module
  Date
  12.06.2019
 • Communication manual E84AYCPM PROFIBUS MCI module
  Date
  12.06.2019
 • Communication manual E84DGFCA AS-i Communication Unit
  Date
  12.06.2019
 • Communication manual E84DGFCC CANopen Communication Unit
  Date
  12.06.2019
 • Communication manual E84DGFCG EtherNet-IP Communication Unit
  Date
  12.06.2019
 • Communication manual E84DGFCL Ethernet POWERLINK Communcation Unit
  Date
  19.11.2018
 • Communication manual E84DGFCP PROFIBUS Communication Unit
  Date
  12.06.2019
 • Communication manual E84DGFCR PROFINET Communication Unit
  Date
  12.06.2019
 • Communication manual E84DGFCT EtherCAT Communication Unit
  Date
  12.06.2019
 • Communication manual EMF2111IB INTERBUS AIF module
  Date
  17.07.2019
 • Communication manual EMF2113IB INTERBUS AIF module
  Date
  27.08.2019
 • Communication manual EMF2133IB PROFIBUS-DP AIF module
  Date
  17.07.2019
 • Communication manual EMF2175IB DeviceNet-CANopen AIF module
  Date
  17.07.2019
 • Communication manual EMF2178IB CANopen AIF module
  Date
  17.07.2019
 • Communication manual EMF2179IB DeviceNet AIF module
  Date
  17.07.2019
 • Communication manual EMF2180IB_EthernetCAN
  Date
  17.07.2019
 • Communication manual EMF2181IB_ModemCAN
  Date
  17.07.2019
 • Communication manual EMF2191IB POWERLINK AIF module
  Date
  27.08.2019
 • Communication manual EMF2192IB EtherCAT AIF module
  Date
  17.07.2019
 • Communication manual ESMD smd modbus guide
  Date
  18.11.2019
 • Communication manual ESV SMV LECOM RS485 module
  Date
  17.07.2019
 • Communication manual ESV SMV Modbus module
  Date
  06.07.2018
 • Communication manual M1-M3 MC1 MC3 Modbus communication
  Date
  18.11.2019
 • Communication manual MC MC modbus guide
  Date
  18.11.2019
 • Communication manual MH MCH bacnet guide
  Date
  18.11.2019
 • Communication manual MH MCH lonworks guide
  Date
  18.11.2019
 • Communication manual MH MCH metasys N2 guide
  Date
  18.11.2019
 • Communication manual MH MCH modbus guide
  Date
  18.11.2019
 • Communication manual MH MCH siemens P1 guide
  Date
  18.11.2019
 • Communication manual TF TCF modbus guide
  Date
  18.11.2019

 • Mounting instructions E82EV 8200 vector 0.25-2.2kW
  Date
  14.10.2014
 • Mounting instructions E82EV 8200 vector 15-90kW
  Date
  03.03.2015
 • Mounting instructions E82EV 8200 vector 3-11kW
  Date
  29.09.2014
 • Mounting instructions E82MV 8200 motec 0.25-0.37kW
  Date
  13.12.2016
 • Mounting instructions E82MV 8200 motec 0.55-2.2kW
  Date
  09.06.2015
 • Mounting instructions E82MV 8200 motec 3.0-7.5kW
  Date
  24.03.2015
 • Mounting instructions E82MV 8200 motec 3.0-7.5kW V230
  Date
  03.03.2015
 • Mounting instructions E82MV 8200motec 0.25-7.5kW Use in UL-approved systems
  Date
  19.11.2016
 • Mounting instructions E84AYCEC POWERLINK MCI module
  Date
  08.07.2020
 • Mounting instructions E84AYCEO EtherNet-IP MCI module
  Date
  08.07.2020
 • Mounting instructions E84AYCER PROFINET MCI module
  Date
  08.07.2020
 • Mounting instructions E84AYCET EtherCAT MCI module
  Date
  08.07.2020
 • Mounting instructions E84AYCIB INTERBUS MCI module
  Date
  08.07.2020
 • Mounting instructions E84AYCPM PROFIBUS MCI module
  Date
  08.07.2020
 • Mounting instructions E84DGDVBxxx4 8400 motec Drive Unit
  Date
  11.10.2019
 • Montážní návod E84DGFCxxxx 8400 motec Communication Unit
  Date
  11.10.2019
 • Mounting instructions E84DGS2 8400 motec Frame Unit
  Date
  03.06.2021
 • Mounting instructions E84DGS3 8400 motec Frame Unit
  Date
  05.11.2019
 • Mounting instructions E84DGS4 8400 motec Frame Unit
  Date
  27.08.2019
 • Mounting instructions E84DGVN1E-2E-3E 8400 motec Wiring Unit
  Date
  05.11.2019
 • Mounting instructions E84DGVN4E-5E 8400 motec Wiring Unit
  Date
  05.11.2019
 • Mounting instructions E84Dxxxx 8400 protec StateLine-HighLine
  Date
  16.07.2019
 • Mounting instructions E84DZEVBxxxP Plug in modules 8400 motec
  Date
  05.11.2019
 • Mounting instructions E84DZEW Brake resistor 8400 motec
  Date
  26.01.2017
 • Mounting instructions E84DZEWxxxx001 Brake resistor 8400 motec
  Date
  05.11.2019
 • Mounting instructions E84DZMAWE1 Wall adapter 8400 motec
  Date
  12.01.2017
 • Mounting instructions E84DZMAWE2 Wall adapter
  Date
  27.08.2019
 • Mounting instructions ESV SMV additional I-O module
  Date
  06.07.2018
 • Mounting instructions ESV SMV Communication Modules
  Date
  06.07.2018
 • Mounting instructions ESV SMV dynamic braking EZXDB EZXDC
  Date
  21.08.2019
 • Mounting instructions ESV SMV Remote Keypad
  Date
  06.07.2018
 • Mounting instructions ESV SMV remote keypad H0
  Date
  06.07.2018
 • Mounting instructions ESV SMV remote keypad H1
  Date
  06.07.2018
 • Mounting instructions EVF93xx 9300 vector 0.37-90kW
  Date
  19.11.2016
 • Mounting instructions EVF93xx 9300 vector 110-200kW
  Date
  18.11.2016
 • Mounting instructions EVF93xx 9300 vector 250-400kW
  Date
  18.11.2016
 • Mounting instructions EZAEDE1000 Memory module copier
  Date
  06.07.2018
 • Mounting instructions I0FAE2 2.2-5.5kW RFI-Filter
  Date
  09.09.2020
 • Mounting instructions I0FAE3 11-22kW RFI-Filter
  Date
  09.09.2020
 • Mounting instructions I4MAD Diagnostic module
  Date
  05.12.2018
 • Mounting instructions I5MADR i500 External Keypad Kit
  Date
  11.06.2020
 • Mounting instructions I5MADx i500 Diagnostic modules blanking cover
  Date
  11.08.2017
 • Mounting instructions MA I0FAE3 30-45kW RFI-Filter
  Date
  07.01.2020
 • Mounting instructions ESV SMV potentiometer option
  Date
  06.07.2018

 • Reference manual E84DGDVBx 8400 motec
  Date
  04.11.2019
 • Reference manual E84DHxxx 8400 protec HighLine
  Date
  16.07.2019
 • Reference manual E84DSxxx 8400 protec StateLine
  Date
  16.07.2019

 • System manual 8200-8210-8220-8240
  Date
  03.03.2015
 • System manual 8200-8210-8220-8240 Inverter
  Date
  18.11.2016
 • System manual E82EV 8200 vector 0.25-90kW
  Date
  03.03.2015
 • System manual EVF93xx 9300 vector 0.37-400kW Extension
  Date
  19.11.2016
 • System manual EVF93xx 9300 vector 0.37-90kW
  Date
  18.11.2016
 • System manual EVF93xx 9300 vector 110-400kW
  Date
  19.11.2016

Dokumentace: Schválení a certifikáty

 • Certificate Industrial communication DoC Ethernet IP_E84AYCEO_E84DGYCG_E84DGFCG_8400
  Date
  10.08.2020
 • Certificate Industrial communication DoC Ethernet IP_IOFW51AGxx_E84AYCEO_E84DGYCG_E84DGFCG_I510protec_8400
  Date
  10.08.2020
 • Declaration EC Conformity 8200_accessories
  Date
  19.05.2021
 • Declaration EC Conformity 8200_motec
  Date
  19.05.2021
 • Declaration EC Conformity 8400 motec
  Date
  19.05.2021
 • Declaration EC Conformity 8400_protec
  Date
  19.05.2021
 • Declaration EC Conformity 9300_EVx9321-EVx9333
  Date
  21.05.2021
 • Declaration EC Conformity 9300_EVx9335-EVx9383
  Date
  21.05.2021
 • Declaration EC Conformity i500_WLAN_module
  Date
  19.05.2021
 • Declaration EC Conformity Inverter Drives 8400 protec_SO20-SO30
  Date
  24.05.2021
 • Declaration EC Conformity Inverter Drives_8400 protec_SO10
  Date
  25.05.2021
 • Declaration EC Conformity Inverter_Drive_8200 vector
  Date
  25.05.2021
 • Declaration EC Conformity Inverter_Drive_SMD
  Date
  19.05.2021
 • Declaration EC Conformity Inverter_Drive_SMV
  Date
  19.05.2021
 • Declaration EC Conformity Inverter_Drive_SMV_accessories
  Date
  19.05.2021
 • Declaration EC Conformity Inverter_Drive_TMD_TML
  Date
  19.05.2021
 • Declaration EC Conformity Safety_9300 vector
  Date
  25.05.2021
 • Declaration EC Conformity Safety_Inverter Drives 8400 motec SO10
  Date
  11.03.2021
 • Declaration EC Conformity Safety_inverter_8200 vector
  Date
  25.05.2021
 • Erklärung EAC EAC Inverter_B04996-19
  Date
  30.03.2021
 • Erklärung EAC EAC Inverter_B06729-20
  Date
  12.05.2021
 • Erklärung EAC EAC Inverter_В05675-19
  Date
  30.03.2021
 • Declaration Lenze ARRA certificate of compliance
  Date
  11.08.2020
 • Declaration Lenze CCC negative declaration
  Date
  13.05.2021
 • Declaration Lenze Energy Efficiency Certificate Inverter Drives
  Date
  11.08.2020
 • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
  Date
  13.05.2021
 • Declaration Lenze REACH declaration
  Date
  13.05.2021
 • Declaration Lenze WEEE declaration
  Date
  13.05.2021
 • Declaration UL CoC UL-Listed 84Motec Fieldpackage
  Date
  05.03.2021
 • Declaration UL CoC UL-listed E84 Accessories
  Date
  18.01.2020
 • Declaration UL CoC UL-listed E84D 8400 protec
  Date
  05.03.2021
 • Declaration UL CoC UL-listed ESMD_series_drives
  Date
  17.01.2020
 • Declaration UL CoC UL-listed ESV_0.25-7.5kW
  Date
  17.01.2020
 • Declaration UL CoC UL-listed ESV_4-7.5kW
  Date
  17.01.2020
 • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_0.25-7.5kW
  Date
  17.01.2020
 • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_0.37-3kW
  Date
  17.01.2020
 • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_11-22kW
  Date
  17.01.2020
 • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_30-45kW
  Date
  17.01.2020
 • Declaration UL CoC UL-listed ESV_series_drives_4-7.5kW
  Date
  17.01.2020
 • Declaration UL CoC UL-listed i410_i510_i550_0.25-4kW
  Date
  01.03.2021
 • Declaration UL CoC UL-listed i510_i550 3-22kW_400-480V
  Date
  01.03.2021
 • Declaration UL CoC UL-listed i510_i550 4.0-5.5kW_240V
  Date
  01.03.2021
 • Declaration UL CoC UL-listed MC Series drives 0.25-250hp
  Date
  17.01.2020
 • Declaration UL CoC UL-listed MC Series drives 0.25-5hp
  Date
  17.01.2020
 • Declaration UL CoC UL-listed SCM_SMD_series_drives
  Date
  17.01.2020
 • Declaration UL CoC UL-listed SCN_series_drives
  Date
  17.01.2020
 • Declaration UL CoC UL-listed SMD_series_drives
  Date
  17.01.2020
 • Declaration UL CoC UL-listed TCF_TMD_series_drives
  Date
  17.01.2020
 • Declaration UL CoC UL-recognized 8400 motec 0.37-3kW and modules
  Date
  05.03.2021
 • Declaration UL CoC UL-Recognized 84Motec 4-7.5kW
  Date
  17.01.2020
 • Declaration UL CoC UL-recognized 9360 DC supply unit
  Date
  05.03.2021
 • Declaration UL CoC UL-recognized E84D 8400 protec
  Date
  17.01.2020
 • Certificate Industrial communication DoC AS-I_E84DGFCA
  Date
  07.07.2020
 • Certificate Industrial communication DoC IO-Link_i550
  Date
  08.03.2021
 • Zertifikat Sicherheitstechnik Characteristic values 8200 vector_E82xVxxxK4x
  Date
  25.05.2021
 • Zertifikat Sicherheitstechnik Characteristic values 8400 motec_E84DG
  Date
  25.05.2021
 • Zertifikat Sicherheitstechnik Characteristic values 8400 protec_E84Dx
  Date
  25.05.2021
 • Zertifikat Sicherheitstechnik Characteristic values 8400 Safety_E84AV_1B
  Date
  25.05.2021
 • Zertifikat Sicherheitstechnik Characteristic values 8400 Safety_E84AV_2A
  Date
  25.05.2021
 • Zertifikat Sicherheitstechnik Characteristic values 9300 vector servo_EVF93xx EVS93xx
  Date
  25.05.2021
 • Zertifikat Sicherheitstechnik EC Type-Examination 8200 vector_E82xVxxxK4x
  Date
  25.05.2021
 • Certificate Safety engineering EC Type-Examination 8400 motec_E84DG
  Date
  25.05.2021
 • Certificate Safety engineering EC Type-Examination 8400 protec_E84Dx
  Date
  25.05.2021
 • Certificate Safety engineering EC Type-Examination 8400_E84AV
  Date
  25.05.2021
 • Zertifikat Sicherheitstechnik EC Type-Examination 9300 vector 9300 Servo_EVF93xx EVS93xx
  Date
  25.05.2021
 • Certificate Safety engineering EC Type-Examination i550 cabinet_I5MASA0
  Date
  07.02.2020
 • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
  Date
  04.09.2019
 • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
  Date
  04.09.2019
 • Zertifikat UkrSEPRO UkrSepro_Inverter
  Date
  12.10.2017

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo