Co je nařízení ES pro zboží dvojího užití?

Prostřednictvím nařízení ES pro zboží dvojího užití (nařízení (ES) č. 428/2009) Evropské společenství reguluje kontrolu vývozu zboží (včetně programů na zpracování dat a technologií), které má dvojí užití (dual use).

Pojem „dvojí užití“ se v nařízení vztahuje na zboží, které lze použít pro civilní i vojenské účely.

Příloha I nařízení ES pro zboží dvojího užití obsahuje seznam zboží uvádějící konkrétně dotčené zboží, které nemůže být vyvezeno do jiné země bez předchozího povolení.

Co se mění a co to znamená pro vývoz měničů frekvence?

Technické vlastnosti rozhodující pro vývoz měničů frekvence (Lenze je označuje také jako invertory) lze najít v bodě 3A225 přílohy I výše uvedeného nařízení. V důsledku změny tam specifikovaných technických vlastností dochází k rozšíření kontrol vývozu invertorů. V důsledku toho vyžadují vývozní povolení také invertory, které mohly být dosud vyváženy bez povolení.

Jak zjistím, zda vývoz invertoru vyžaduje povolení?

Pokud vývoz invertoru Lenze vyžaduje povolení, firma Lenze to ve všech příslušných obchodních dokumentech (nabídkách, potvrzeních zakázek, dodacích listech atd.) vyznačí následující poznámkou:

„výrobek vyžadující vývozní povolení v případě vývozu do zemí mimo EU – č. na vývozním seznamu: 3A225 (nařízení ES pro zboží dvojího užití)“

Bude dostupnost invertorů Lenze v důsledku změny nařízení omezena?

Ne. V případě, že firma Lenze vyváží dotčené výrobky do zemí mimo EU, firma Lenze zajistí, aby bylo požadované vývozní povolení k dispozici, a tím zajistí dostupnost výrobků. Nedojde tak k žádné významné změně současné dostupnosti invertorů.

Vztahuje se požadavek na povolení také na invertory instalované v jiném výrobku/stroji?

Ne, u převážné většiny aplikací tomu tak není.

Otázka, zda invertor(y) tvoří hlavní prvek aplikace, hraje v této souvislosti klíčovou roli. Při posuzování, zda invertor(y) tvoří hlavní prvek, je třeba vzít v úvahu množství, hodnotu a použité technologické know-how, jakož i další specifické podmínky. Za tímto účelem německý úřad BAFA v poučení o vývozu měničů frekvence popsal některé názorné příklady.

Ve všech případech je každý vývozce povinen sám ověřit, zda je vývozní povolení vyžadováno.

Jaké mají invertory Lenze číslo v celním sazebníku?

Číslo v celním sazebníku pro invertory Lenze je 85044090

Co musím udělat, když chci invertor Lenze vyvézt do jiné země?

 1. Dodávky na území Evropského společenství:
  Dodávky na území EU nevyžadují vývozní povolení. Ve všech příslušných obchodních dokumentech však musí být uvedeno upozornění na nutnost vývozního povolení pro případ vývozu výrobku do zemí mimo EU.
 2. V závislosti na konečném cíli vývozu lze částečně použít obecná vývozní povolení (např. EU 001).
  Přesná ustanovení závisejí na tom, ze které země EU chcete invertor exportovat, protože národní implementace nařízení ES pro zboží dvojího užití se může lišit.
  Informujte se u odpovědných úřadů.

Které střídače Lenze vyžadují vývozní povolení?

Řada výrobkůvyžaduje vývozní povolení?
Měniče > Montáž na motor nebo na stěnu
Měnič frekvence 8400 protec ne
Měnič frekvence 8400 motec ne
Měnič frekvence SMV IP65 ne
   
Měniče > Montáž do rozvaděče
Servoměnič i950 ne
Servoměnič i700 ne*
Měnič frekvence i550 ne
Měnič frekvence i510 ne
Servoměnič 9400 HighLine ano
Měnič frekvence 8400 TopLine ne*
Měnič frekvence 8400 HighLine ne*
Měnič frekvence 8400 StateLine ne*
Měnič frekvence 8400 BaseLine ne
Měnič frekvence SMV IP31 ne
   
Motory
Lenze Smart Motor ne
 
Předchozí výrobky > Měniče
Servoměnič ECS ano
Servoměnič 9300 ano
Měnič frekvence 9300 vector ano
Měnič frekvence 8200 vector ano
Měnič frekvence 8200 motec ano

* Varianty vyžadující vývozní povolení (> 599 Hz) jsou k dispozici na vyžádání

Pokud jste v seznamu svůj výrobek nenalezli, kontaktujte prosím odpovědnou kontaktní osobu ve firmě Lenze.

Můžeme jako zákazník využít vývozní povolení firmy Lenze pro vývoz do třetích zemí?

Ne, vývozní povolení je nepřenosné.

Mám další otázky

Pokud máte k tomuto tématu další otázky, ráda Vám pomůže odpovědná kontaktní osoba ve firmě Lenze.

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo

Produktová podpora

Dokumentace: Schválení a certifikáty

 • Declaration EAC EAC-Inverter
  Date
  26.10.2019
 • Declaration Lenze Lenze CCC declaration
  Date
  08.07.2020
 • Declaration Lenze Lenze REACH
  Date
  19.08.2019
 • Declaration Lenze PWIS_LABS Declaration
  Date
  13.08.2019
 • Declaration Lenze WEEE declaration
  Date
  23.07.2019
 • Certificate Safety engineering Lenze Sistema Library 08-2019
  Date
  04.09.2019
 • Certificate Safety engineering Lenze VDMA66413 Database 08-2019
  Date
  04.09.2019

Lenze v České Republice - Hlavní sídlo