Jaká je situace? Prohlídka od firmy Lenze

Prověříme Váš stroj jako pod lupou. Svůj stroj znáte přesně. Společně ho den za dnem poznáme ještě lépe a vytvoříme základ pro vhodná opatření.

Tak například odhalujeme potenciál pro úsporu energie, slabiny nebo rizika a objevujeme cenné výkonové rezervy. Jedno je jisté: Váš stroj je u nás v nejlepších rukou.

U nás ve zkušebně provedeme:

  • prohlídku elektronických a elektromechanických pohonných a řídicích prvků při zvláštním zohlednění klíčových komponentů kritických z hlediska funkce
  • kontrolu dimenzování pohonů a jejich energetické účinnosti
  • inventarizaci stávajícího stroje