Ekologicky smysluplná, ekonomicky cenná: Lenze BlueGreen Solutions

Téměř polovinu vyrobené elektrické energie dnes spotřebuje průmysl. Za vysoký podíl na celkové spotřebě – asi dvě třetiny – zodpovídají elektrické pohony. Z tohoto důvodu právě zde existuje nejvyšší potenciál pro zvýšení energetické účinnosti. S inteligentními řešeními lze snadno docílit snížení spotřeby energie o 20 %. S trvalými účinky: lepší využití zahrnuje zároveň menší zatěžování životního prostředí, úsporu surovin a nákladů na energii – a to při zachování stejné úrovně produktivity.

Úspora energie je jednou z největších výzev, které se rádi postavíme. Ukážeme Vám cesty, jak můžete s inteligentní pohonnou a automatizační technikou využívat energii efektivněji: pomocí řešení Lenze BlueGreen Solutions.

Náklady životního cyklu: společně dosáhneme vyšší efektivity

Vždy s ohledem na celkovou rentabilitu

U pohonných systémů dosahují náklady na energii v závislosti na funkci stroje často již po čtyřech letech výše pořizovacích nákladů. I když jsou pořizovací náklady energeticky účinných pohonných systémů často vyšší než u konvenčních pohonů, amortizují se tyto vícenáklady na základě dosažených úspor energie většinou během několika málo let. Celková ekonomičnost pohonného systému tak může být hodnocena jen v rámci posouzení nákladů po dobu životního cyklu (LCC posouzení).

Jako spolehlivý partner Vás při tom doprovázíme od koncepce až po realizaci stroje nebo Vás podporujeme při výběru použitých pohonů. S námi máte vždy přehled o všem, co ovlivňuje spotřebu energie, a můžete snadno optimalizovat náklady na životní cyklus. Tím také energetickou účinnost.

Zvýšení energetické účinnosti: šetření může být tak snadné

Jak může stejnou měrou profitovat Vaše společnost i životní prostředí

Existuje celá řada parametrů, které určují energetickou účinnost pohonů. Stejně tak početné jsou i možnosti pro zvýšení energetické účinnosti. Ne u každého opatření jsou však náklady a výsledek ve vyváženém poměru. Vždy je nejprve nutná podrobná analýza mechanického procesu a jeho energetických nároků, která určí skutečně účinná, a tedy smysluplná opatření. Tímto principem se řídí řešení Lenze BlueGreen Solutions.

Náš výsledek:

 • Nejvyšší potenciál pro zvýšení energetické účinnosti představuje inteligentní zajištění energie (75 %).
 • Následuje použití pohonných komponent s vysokou účinností (15 %).
 • Další potenciál se skrývá ve využití brzdné energie (10 %).

Směrnice pro ekodesign

Nyní se bez námahy přeorientujte na řešení, která budou bezpečná a jistá i v budoucnosti.

více informací

Při zvyšování energetické účinnosti pohonů proto sledujeme tři základní myšlenky:

Inteligentní využívání elektrické energie

Co nejméně ‒ a co nejefektivněji.

Pro efektivní využívání dodané energie ve všech pohonných operacích by mělo být dimenzování perfektní. Mechanický výkon, odevzdávaný elektrickým pohonem, se proto musí vždy řídit skutečnou potřebou dané aplikace. Naše koncepty BlueGreen Solutions přitom zohledňují jak maximální potřebný výkon, tak i výkyvy v provozu.

Naše řešení pro inteligentní využití elektrické energie:

 • přesné dimenzování pohonu nástrojem Drive Solution Designer (DSD)
  • vyhnutí se předimenzování
  • simulace chování pohonu
 • použití měničů k řízení nebo regulaci pohonů
  • energeticky účinné řízení pohybu
  • vyšší účinnost díky optimalizaci pracovního bodu motoru
  • energeticky optimalizované vytížení pohonu

Přeměna energie s vysokou účinností

Účinné od jednotlivých komponent až po celý systém.

Čím vyšší je účinnost pohonu, tím je pohon efektivnější. To platí jak pro jeho jednotlivé komponenty, tak pro celý systém.

Nechcete-li plýtvat energií, musíte se správně rozhodnout již při určování pohonných komponent. Z daného úkolu stroje vyplývají různé možnosti úspory energie.

Lenze BlueGreen Solutions pro Vaše úlohy:

 • měniče
  • nízká vlastní spotřeba energie
  • vysoká účinnost
 • Asynchronní motory
  • v souladu s mezinárodními směrnicemi o účinnosti
  • koncipovány pro použití s měničem
 • Synchronní motory místo asynchronních motorů
  • u typických aplikací s polohováním o 30 % nižší spotřeba energie
  • malý měnič
 • Energeticky účinné převodovky
  • čelní převodovky a kuželové převodovky s vysokou účinností

využití rekuperované brzdné energie

Naše heslo: Energie, která již tady je, by se měla také využít.

V mnoha aplikacích, kde se používají elektrické pohony, je potřeba často zrychlovat, resp. zpomalovat. Při zrychlování či zvedání se elektrická energie mění v energii kinetickou či potenciální, která je při brzdění, resp. spouštění, částečně dodávána zpět.

Tato rekuperovaná energie je dnes často pomocí brzdného odporu přeměňována v teplo, a tak se bez užitku ztrácí. V různých aplikacích se ale vyplatí tuto brzdnou energii znovu využít. To vede rovněž ke zvýšení energetické účinnosti.

Lenze BlueGreen Solutions pro využití brzdné energie:

 • výměna energie mezi pohony s propojenými stejnosměrnými meziobvody měničů
 • rekuperace energie do sítě
  • smysluplné, když je rekuperační výkon větší než 5 kW
  • přes rekuperační modul
 • krátkodobé meziukládání energie v modulu kondenzátorů

Lenze BlueGreen v Drive Solutions

Jednoduše šetřit energii s pohonnou technikou

Všechny pohony lze přiřadit jednomu z našich 12 řešení pohonu. Tímto způsobem lze jednoduše zjistit, jaká opatření k minimalizaci spotřeby energie jsou obvykle účinná, méně účinná nebo zcela nevhodná.

Přehled ke stažení na této stránce představuje podrobný seznam opatření k úspoře energie jednotlivých řešení pohonu.