Co byste měli vědět o Průmyslu 4.0 a digitalizaci

Lenze uvádí novou řadu whitepaperů

Průmysl 4.0, Industrial Internet of Things (IIoT), Big Data – digitální transformace už je v plném proudu. Na mnoha místech se inovace už dávno realizují. Právě teď probíhá zásadní transformace celého odvětví. Není tedy čas ztrácet čas!

Ale jste už na digitální transformaci připraveni? Nebo máte ještě nějaké otazníky, pokud jde o to, jak tyto úkoly zvládnout?

Pak Vám nyní s naší novou řadou whitepaperů nabízíme pomoc, pokyny a podněty, jak dále postupovat.

Plug & Produce for the Smart Factory

Lenze Knowledge #9

Self-managing production lines are here! In the flexible production of the future, machine modules will not only be coupled automatically, they will coordinate themselves as part of a production line, communicate and interact in the production process. With the Plug & Produce concept, Lenze presents the path into this future. Plug & Produce is an open, flexible and manufacturer-independent communication and integration concept for machines and production lines, based on the OPC UA communication standard using the “administration shell” for machine description as well as their capabilities ("skills"). The white paper describes the concept of Plug & Produce, what is already possible today and which steps are necessary for successful implementation.

Download Whitepaper

Cross-machine communication

Lenze Knowledge #8

The whitepaper OMAC PackML provides an insight into the topic of cross-machine communication based on standardized information models (PackML). It explains what lies behind the term PackML and how the standard is structured, but above all it focuses on the benefit argumentation from the user's point of view. Real examples from Procter & Gamble, Velux and Arla Foods show the advantages of using PackML from the end user's point of view. The examples of Mettler Toledo and the ProMach Group illustrate how machine manufacturers also benefit from the use of PackML. The mentioned references and testimonials can be used in daily sales work.

Download Whitepaper

Obchodní modely Průmyslu 4.0

Lenze Knowledge č. 7

S postupující digitalizací se stále znovu otevírají nové dveře k zákazníkům, procesům a datům, které byly dosud zavřené nebo alespoň dosud nebyly ekonomicky životaschopné. Kdo by v této souvislosti nesnil o disruptivním obchodním modelu, s nímž by hravě dobyl trh a zanechal konkurenci v úžasu.

Ale tak snadné to není. Je k tomu potřeba spousty štěstí. Kromě toho je úspěch založen na kombinaci základního porozumění faktorům (ne)úspěchu inovací, organizačních dovedností a usilovné práce na různých drobnostech, která staví do popředí pokrok v učení, a nikoliv dosahování plánovaných čísel. Tento whitepaper staví témata do souvislostí a osvětluje populární téma „nové obchodní modely“ z hlediska strojírenských faktů.

Stáhněte si whitepaper

Průmysl 4.0 mluví o OPC UA

Lenze Knowledge č. 6

Žádné téma Průmyslu 4.0 se neobejde bez komunikace. Všechny věci – zařízení, moduly a stroje – komunikují všemi směry. A stále znovu slýcháme o OPC UA.

Ale co se za tím skrývá? Odkud to pochází? A k čemu je to dobré?

Na tyto otázky odpoví whitepaper a vysvětlí, proč je OPC UA víc než jen další systém průmyslové sběrnice.

Stáhněte si whitepaper

Digitální dvojče

Lenze Knowledge č. 5

Strojírenství je neustále pod časovým a nákladovým tlakem. Dodržet dodací lhůty, držet se dohodnutých specifikací a během uvádění do provozu doupravit software, zatímco zákazník sleduje každý Váš krok. V případě problémů se může snadno stát, že prototyp plně vyhoví přání zákazníka až po několika pokusech. Ale pak už můžete původní kalkulaci nákladů zahodit. Východisko z tohoto dilematu nabízí Digital Engineering.

K vývoji, simulaci, prodeji nebo správě strojů se už dnes používá celá řada vysoce specializovaných softwarových nástrojů. Mnoho dostupných řešení však v současné době představuje izolované přístupy a mnohdy chybí jednotný, digitální procesní řetězec. Whitepaper provází robota celým životním cyklem produktu a používá různé příklady k vysvětlení vize digitálního dvojčete a jeho výhod ve velmi odlišných fázích.

Stáhněte si whitepaper

Cloud computing ve strojírenství

Lenze Knowledge č. 4

O cloud computingu se v rámci digitální transformace hodně mluví – ale co to vlastně je a jak z toho může těžit OEM?

Whitepaper přináší podrobné základní znalosti o cloud computingu a souvisejících modelech služeb. Představuje výhody a ukazuje, jak lze zjednodušit zřízení služby. Dokument se zabývá riziky a úskalími, kterým mohou uživatelé cloudu čelit, pomůže při výběru správného modelu cloudu a představí různé způsoby účtování. Podstatné je pojednání o cloudu ve výrobním procesu orientované na konkrétní aplikace. Praktické příklady ukazují, jak cloud umožňuje konkrétní pokrok na základě analýzy a zpracování dat.

Stáhněte si whitepaper

Softwarové dilema ve strojírenství

Lenze Knowledge č. 3

Digitalizovaný svět přináší trvalou proměnu strojírenství. Složitost strojů i stupeň individualizace rostou a kromě toho se vyvíjejí nové služby a obchodní modely. Náklady na software tak exponenciálně rostou. Proto je třeba najít způsoby a prostředky, které programování zefektivní.

Další odborné know-how samo však spásu nepřinese. Aby bylo možné těžit z moderních metod vývoje, musí se u OEM změnit také organizace procesů. Whitepaper praktickým způsobem vysvětluje, které aspekty současného stavu představují problémy, a odpovídá na otázku, jak se může strojírenství dále vyvíjet. Rychlejší přizpůsobení strojů požadavkům zákazníků stojí v popředí stejně jako efektivnější ztvárnění vývojových procesů pomocí agilních metod a otázka důsledného zajišťování kvality ve vývoji softwaru.

Stáhněte si whitepaper

Funkční bezpečnost

Lenze Knowledge č. 2

Předpisy o bezpečnosti strojních zařízení znamenají, že výrobce stroje musí zaručit bezpečnost lidí, stroje a životního prostředí po celou dobu životnosti stroje (a ve všech provozních režimech). Pokud to management zanedbá, je odpovědný za důsledky – v některých případech ručí i osobním majetkem.

Existuje mnoho povinností, které je třeba splnit. Ty jsou stanoveny v nesčetných zákonech a směrnicích. Whitepaper poskytuje přehled právních požadavků, tipy k implementaci a důsledky případného nedodržení předpisů. Dalším bodem je interakce mezi bezpečností (safety) a zabezpečením (security). Ačkoliv tato dvě témata byla kdysi považována za protiklady, bezpečnost a zabezpečení se staly blízkými sestrami, které je třeba posuzovat a zpracovávat společně. Whitepaper se zabývá také možnostmi vyplývajícími z funkční bezpečnosti. Tři konkrétní příklady ukazují, jak se bezpečnost bezprostředně vyplácí. Kdo se chce této záležitosti věnovat do větší hloubky, ten tu najde také zajímavé odkazy literaturu, které kromě norem a směrnic zahrnují zejména důležité interpretační dokumenty.

Stáhněte si whitepaper

Digitální výzva

Lenze Knowledge č. 1

Náš první whitepaper pragmaticky popisuje kroky, které je třeba učinit pro zvládnutí digitalizace. Protože cesta od klasického vývoje produktů k řízení inovací vyžaduje také přizpůsobení podnikové struktury a kultury. Článek přináší rovněž základní znalosti a klasifikaci souvislostí, tipy k překonání překážek a doporučení pro další četbu.

Whitepaper je primárně určen pro manažery a odpovědné pracovníky ve vedení firem.

Stáhněte si whitepaper