Sledování stavu

Popisy stavu v reálném čase

Sledování stavu

Poskytuje popisy stavu v reálném čase

Když se pohon stane senzorem: Ukážeme Vám, jak můžete velmi snadno realizovat monitorování stavu a získávat rozsáhlé informace o „zdravotním stavu“ Vašich strojů a zařízení bez dalších nákladných senzorů.

Sběr a interpretace dostupných dat je již v současné době solidní cestou pro sledování stavu strojů. Generování smysluplných informací z „holých“ dat vyžaduje hluboké porozumění strojům a procesům. Analýzy založené na strojovém učení (ML) a umělé inteligenci (KI) mohou pomoci rychleji identifikovat anomálie.

V této ukázce uvidíte náš přístup ke sledování stavu:

Please notice

The video is only displayed if you have agreed to the use of "targeting cookies" in the cookie banner. You can adjust your cookie settings at any time in the privacy policy#use of cookies section.

Je základem model nebo data?

Dvě možnosti pro optimální výsledky

Modelový přístup: Zde jsou skutečné naměřené hodnoty porovnávány s těmi, které vyplývají z předpokládaného matematického/fyzikálního popisu stroje. Pokud jsou rozpoznány určité vzory nebo překročeny tolerance, je to interpretováno jako anomálie.

Přístup vycházející z dat. Algoritmus strojového učení se naučí rozpoznat standardní stav systému na základě naměřených dat, například otáček motoru, zrychlení, točivého momentu, polohy a spotřeby energie. Pro identifikaci odchylek jsou skutečné hodnoty porovnávány s tímto naučeným popisem.

Řízení nebo cloud?

Zde jsou data vyhodnocována

Oba dva přístupy k monitorování stavu se liší nejenom koncepčně. I otázka, jak probíhá vyhodnocování dat, je rozdílná. Z modelu vycházející vyhodnocení obvykle probíhá v řídicím systému, protože k tomu není zapotřebí žádný vysoký výpočetní výkon. Naopak, pro vyhodnocení dat přicházejí v úvahu analýzy ML a KI.

Díky svému portfoliu dává firma Lenze OEM uživatelům plnou svobodu výběru. To zahrnuje řadu různě dimenzovaných PLC pro monitorování stavu na základě modelu. Vyhodnocování vycházející z dat může být rovněž prováděno lokálně, pokud je použit výkonný kontrolér c750. Alternativně je cesta do cloudu otevřena prostřednictvím brány x500. V kombinaci s platformou x4 dostávají výrobci strojů cloudové řešení na klíč, které vedle monitorování stavu zahrnuje i dálkovou správu stroje a uživatelsky přívětivou správu aktiv.

Více informací o Digitálních řešeních firmy Lenze.

bez dalších senzorů

jednoduše využijte stávající zdroje

Vrcholem řešení je využití přidané hodnoty informací ze stávajících zdrojů dat - není potřeba používat žádné další senzory. Firma Lenze k tomuto účelu poskytuje předem otestované algoritmy pro různé aplikace a podporuje výrobce strojů při přeměně jejich procesního know-how a znalostí stroje na model zvyšující užitečnost monitorování stavu.