Přesně to, co pro svůj stroj potřebujete.

Od výroby vlnité lepenky až po potisk a zušlechťování obalového materiálu a etiket.

Pomocí našich inteligentních automatizačních řešení společně rychle najdeme nejlepší řešení pro každou úlohu stroje. Spolehněte se na jednoduché softwarové projektování, použití otevřených standardů, správné dimenzování pohonu a energetický účinná řešení.

Jednoduché softwarové projektování

S naší sadou nástrojů Lenze FAST Application Software Toolbox můžete inteligentní, standardizované softwarové komponenty pro nejrůznější strojní moduly kombinovat v jedné šabloně, a snadno tak vytvořit software svého stroje.

Tím můžete realizovat až 80 % projektování Vašeho pohybového softwaru, což vede k výraznému zkrácení doby vývoje základních funkcí Vašeho stroje.

Otevřené standardy

Automatizační systémy Lenze jsou otevřené. Díky použití standardů platných trhu se dokážeme kdykoliv propojit s výrobci jiných řídicích a pohonných systémů. To umožňuje snadnou integraci do nadřízených liniových struktur. Tato otevřenost je zárukou udržitelnosti do budoucna, a to jak pro výrobce stroje, tak pro koncového uživatele. Udržte svou základní kompetenci ve firmě a zajistěte si konkurenční výhodu.

Použijte správné páky.

Stále vyšší rychlosti materiálu, menší série a individuální požadavky na zušlechťování jsou výzvy, se kterými se výrobci strojů musí stále častěji vypořádávat. Dobré důvody pro to, abychom Vám každodenní práci usnadnili.

Nižší náročnost projektování pomocí efektivních softwarových řešení

  • Ucelený řetězec nástrojů pro projektování během celého životního cyklu
  • Inteligentní Motion Control se standardizovanými technologickými funkcemi