Váš stroj rozhoduje:

přizpůsobená řešení pro skladovou logistiku

Pojízdné regály: více prostoru na minimální ploše

 • Plynulý rozběh a brzdění s nastavitelnými rampami chrání materiál a přepravované materiály a snižuje nároky na údržbu
 • Flexibilní koncepce instalace díky decentralizované a centralizované pohonné technice
 • Vysoce účinná pohonná technika s několikanásobnou přetížitelností
 • Nižší spotřeba energie díky úsporám při volnoběhu, při částečném zatížení a pomocí funkce úspory energie „VFC eco“
 • Vysoká spolehlivost díky 70 letům zkušeností s dopravní technikou

Pásové, válečkové a řetězové dopravníky: efektivita na běžícím pásu

 • Jednoduché a efektivní decentralizované pohonné řešení pro variabilní a vysoké rychlosti dopravníku v horizontální dopravní technice
 • Vysoká spolehlivost díky 70 letům zkušeností s dopravní technikou
 • Nižší spotřeba energie díky úsporám při volnoběhu, při částečném zatížení a pomocí funkce úspory energie „VFC eco“
 • Plynulý rozběh a brzdění s nastavitelnými rampami chrání materiál a přepravované materiály a snižuje nároky na údržbu
 • Minimální náklady na instalaci a kabeláž díky decentralizované koncepci pohonu
 • Kompaktní pohonné řešení pro konstantní rychlosti, a to i při velké zátěži

Rohový měnič směru pohybu: úspěšně změnit směr

 • Kompaktní pohonné řešení pro konstantní rychlosti, a to i při velké zátěži
 • Plynulý rozběh a brzdění s nastavitelnými rampami chrání materiál a přepravované materiály a snižuje nároky na údržbu
 • Minimální náklady na instalaci a kabeláž díky decentralizované koncepci pohonu
 • Vysoká spolehlivost díky 70 letům zkušeností s dopravní technikou
 • Nižší spotřeba energie díky úsporám při volnoběhu, při částečném zatížení a pomocí funkce úspory energie „VFC eco“

Zdvihací stanice: pro nejvyšší požadavky

 • Vysoká spolehlivost při překonávání vysokých výšek díky řízení brzd s nízkým opotřebením
 • Udržování zátěže v klidovém stavu motorem zaručuje, že brzda nepoklesne, a tím chrání materiál
 • Rychlá a snadná výměna při nutnosti údržby díky konektorové technice
 • Nižší spotřeba energie díky rekuperaci při velmi velkých výškách

Karuselové sklady: optimální využití skladového prostoru

 • Vysoká disponibilita skladu díky efektivním automatizačním řešením s osvědčenou technikou
 • Vysoká spolehlivost díky 70 letům zkušeností s pohonnou technikou
 • Vysoce účinná pohonná technika s několikanásobnou přetížitelností a nižší spotřeba energie díky převodovkám s vysokou účinností
 • Nižší spotřeba energie díky úsporám při volnoběhu, při částečném zatížení a pomocí funkce úspory energie „VFC eco“

Regálový zakladač: vysoce automatizovaný skladník

 • Kompletní balíček řešení pro moderní regálové zakladače příští generace
 • Jednoduché uvedení do provozu díky předpřipraveným technologickým funkcím
 • Více dostupné skladové kapacity omezením nárazníkových zón
 • Vysoká disponibilita díky desítkám let zkušeností s regálovými zakladači
 • Nižší spotřeba energie díky propojení stejnosměrných meziobvodů mezi pohonem pojezdu a zdvihu
 • Rekuperační jednotky pro optimální energetické bilance