Digitální řešení

Společně s námi vyvíjet inovativní řešení pro provoz a servis Vašich strojů a zařízení.

Digitální řešení: Přidaná hodnota s perspektivou pro OEM i koncové uživatele.

Pro uživatele strojů a zařízení představuje sledování provozu ze strany OEM přidanou hodnotou, která bude stále důležitější. Digitální řešení nabízejí výrobcům strojů příležitost pro získání nových prodejních potenciálů a posílení ziskovosti v tradičním obchodě se službami. 

Rozvíjejte společně s námi Vašim individuálním podmínkám přizpůsobenou digitální cestu a definujte proveditelné a realistické kroky pro Vaši digitální nabídku - dnes, zítra a pozítří. Pomocí našeho digitálního portfolia výrobků a řešení Vás podpoříme v každé fázi.

Lenze X4-Remote: Remote Serive und Fernwartung in der Cloud einfach gemacht.

DNES

Získáte transparentnost při sledování svých celosvětově instalovaných základen a snížíte si náklady v oblasti služeb.

Prostřednictvím X4 Remote Vás podporujeme cloudovým řešením pro dálkovou správu, analýzu procesních dat a automatické monitorování stavu.

Nyní bezplatné testování

Snadné vzdálené monitorování služeb a stavu prostřednictvím cloudu.

Pokud jde o digitalizaci, má stavba strojů a zařízení své vlastní jedinečné výzvy. Zákazníci požadují stále flexibilnější stroje současně s jejich vyšší produktivitou.

A přesně zde přichází ke slovu X4 Remote - naše cloudové řešení na klíč pro dálkovou správu, sběr procesních dat a automatické sledování stavu.

V souvislosti s Vašimi stroji a zařízeními vytváříte pomocí X4 Remote inovativní služby s přidanou hodnotou, jejichž základem je cloudová platforma s Vaší obchodní značkou, např.:

  • telefonická a online podpora pro Vaše servisní středisko vycházející z živých dat jakož i vizualizace a analýzy historických údajů ze stroje
  • centrální monitorování stavu strojů a zařízení u koncového zákazníka prostřednictvím Vašeho servisního střediska (Monitorování stavu jako služba)
  • služby pro sledování kvality výroby a celkové účinnosti zařízení (OEE) založené na moderní cloudové platformě

ZÍTRA

Vyvíjejte s námi na míru střižená digitální řešení související s Vašimi obchodními a servisními procesy.

Pomozte tak koncovým zákazníkům při optimalizaci provozu Vámi vyvinutých strojů a zařízení.

více informací

POZÍTŘÍ

Na základě dat, která byla zaznamenávaná v průběhu delšího časového období, můžete odvodit prediktivní datové modely.

Základ pro nové oblasti obchodní činnosti a inovativní obchodní modely.

více informací

Vyzkoušejte nyní zdarma X4 Remote