Prohlášení o ochraně osobních údajů

Skupina Lenze je potěšena Vaším zájmem o naše výrobky a naši firmu. Je pro nás zvláště důležité, abychom zajistili maximální možnou ochranu Vašich osobních údajů. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů Vás proto chceme seznámit s naším úsilím o ochranu Vašeho soukromí.

Ochrana Vašeho soukromí je rozhodující, a to zejména pro budoucí internetové obchodní modely a modely poskytování služeb. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů chceme zdůraznit naše úsilí o ochranu Vašeho soukromí. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně a naše systémy provozujeme v souladu s příslušnými pravidly a zákony o ochraně údajů a bezpečnosti dat. Pokud do zpracování Vašich údajů zapojujeme externí společnosti, dbáme na to, aby také naši partneři dodržovali předpisy o ochraně osobních údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje povahu, rozsah a účel zpracování osobních údajů ve skupině Lenze. Vychází z terminologie používané evropskými směrnicemi pro přijetí obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Správcem odpovědným za zpracování osobních údajů v souvislosti s naším webem je:

Lenze SE
Hans-Lenze-Straße 1
31855 Aerzen, Německo

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je k zastižení e-mailem na adrese dataprivacy(at)lenze.com
a poštou na adrese Hans-Lenze-Straße 1, 31855 Aerzen, Německo.

Pro skupinu Lenze je zvláště důležité, aby zajistila maximální možnou ochranu Vašich osobních údajů. Proto naše webové aktivity ve všech zemích, ve kterých máme webové stránky, provozujeme v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a bezpečnosti dat.

Níže se dozvíte, jaké informace případně shromažďujeme a jak s nimi nakládáme.

Definice

Osobní údaje

Osobní údaje označují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále „subjekt údajů“). Za identifikovatelnou se považuje taková fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména přiřazením k identifikátoru, jako je jméno, k identifikačnímu číslu, k online identifikátoru nebo adrese apod.

Subjekt údajů

Subjekt údajů označuje jakoukoliv identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

Zpracování

Zpracování označuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení, zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Souhlas

Souhlas označuje jakýkoliv svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování jeho osobních údajů.

Zpracování údajů v systémech firmy Lenze

Řízení vztahů se zákazníky a potenciálními zákazníky

Osobní údaje, které nám poskytnete při navazování kontaktu jako zákazník nebo potenciální zákazník (např. osobně, na veletrzích, v průzkumech nebo telefonicky), se používají k udržování kontaktů, informování o výrobcích nebo firmě, pozvánkám na akce atd.

Zpracování údajů je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a f) GDPR.

Zákazníkova žádost o nabídku a vyřízení zákazníkovy zakázky

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete v rámci žádosti o nabídku, vyřizování zakázky, vyřizování licence, konfigurace atd., se používají ke zpracování příslušných obchodních transakcí s Vámi.

Zpracování údajů je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR.

Správa dodavatelů a vyřizování dodavatelských objednávek

Osobní údaje, které nám poskytnete v rámci vyřizování poptávek, objednávek atd., se používají ke zpracování příslušných obchodních transakcí s Vámi.

Zpracování údajů je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR.

Kamerové systémy

Chtěli bychom Vás informovat, že části našich budov nebo nemovitostí jsou monitorovány kamerovými systémy.

Na informačních značkách na místě Vás informujeme o

 • odpovědné společnosti ze skupiny Lenze a kontaktní osobě přímo na místě, která Vám může v případě potřeby poskytnout další informace o používané technologii atd.
 • Používané kamerové systémy slouží k prosazování našeho domovního práva a k ochraně našich předmětů právní ochrany.
 • Ve výjimečných případech používáme kamerové systémy k dokumentaci projektů nebo stavebních činností. V takových případech Vás na odchylné způsoby nebo časy ukládání konkrétně upozorňujeme.

Zpracování údajů je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Webové stránky

Pro skupinu Lenze je zvláště důležité, aby zajistila maximální možnou ochranu Vašich osobních údajů. Proto naše webové aktivity ve všech zemích, ve kterých máme webové stránky, provozujeme v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a bezpečnosti dat.

Níže se dozvíte, jaké informace případně shromažďujeme a jak s nimi nakládáme.

Osobní údaje

Bez Vašeho souhlasu prostřednictvím našich webových stránek neshromažďujeme žádné osobní údaje. Sami rozhodujete, zda nám, např. v rámci registrace nebo dotazníku, tyto údaje sdělíte či nikoli. Vaše osobní údaje např. používáme, když zodpovídáme Vaše dotazy, zpracováváme Vaši zakázku nebo Vám poskytujeme přístup ke specifickým informacím nebo nabídkám. V rámci rozvíjení vztahů se zákazníky dále může mít smysl Vaše osobní údaje ukládat, zpracovávat a např. je předat společnosti v zemi, kterou jste uvedli v kontaktním formuláři.

IP adresy ukládáme po dobu max. 14 dnů. Toto ukládání se provádí kvůli bezpečnosti dat k zajištění stability a bezpečnosti provozu našeho systému.

Samozřejmě respektujeme, když nám nechcete přenechat své osobní údaje k podpoře našich vztahů se zákazníky – především pro přímý marketing nebo výzkum trhu. Vaše osobní údaje nikomu nepostoupíme.

Když údaje zadáváte do formulářů, činíte tak dobrovolně. Souhlas se shromažďováním, ukládáním a zpracováním Vašich osobních údajů lze odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů do okamžiku odvolání.

Newsletter

Vaše osobní údaje shromážděné během přihlašování k odběru newsletteru, zejména uvedené oblasti zájmů, používáme k tomu, abychom Vám poskytovali individuálně přizpůsobené nabídky výrobků a služeb. Když nám sdělíte své jméno, můžeme Vás individuálně oslovovat a snadno spravovat Vaše údaje. Údaje o Vaší adrese, zejména poštovní směrovací číslo, nám umožní poskytovat Vám regionálně přizpůsobené nabídky.

Kromě toho se neustále snažíme naši nabídku vylepšovat. To zahrnuje vyhodnocení zaslaného newsletteru, např. zda je sdělená e-mailová adresa dostupná, které newslettery jsou otevřeny, na které odkazy v newsletteru je kliknuto a zda byla vygenerována zpětná vazba ((automatická) odpověď, chybové hlášení apod.).

Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně firmou Lenze a společnostmi přidruženými k firmě Lenze v rámci koncernu. Údaje nebudou předány jiným, cizím společnostem.

Před použitím služby newsletteru souhlasíte s použitím Vaší e-mailové adresy a dalších tam vyžádaných údajů. Tyto údaje slouží k doporučování jednotlivých výrobků a služeb a k průběžnému zlepšování služby newsletteru.

Daný souhlas (používání e-mailové adresy, používání osobních údajů) je možné kdykoliv odvolat. Můžete k tomu použít stránku pro odhlášení. Informace k odhlášení najdete také v zápatí každého newsletteru.

Zpracování údajů je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Virtual Meetings/ Webinars / Live Webcasts

Registration for webinars or live webcasts is done via contact forms that we have implemented as part of our HubSpot integration. Invitations to virtual meetings are sent directly by Lenze employees in the form of e-mails, for example. We use systems hosted by Microsoft in a European data center to deliver the webinars or live webcasts. Data of participants will be processed and stored on the systems of the third-party provider.

This includes registration and/or contact data and, where possible (or activated)

 • written or spoken contributions
 • shared screen content

of the participants.

We have also concluded an agreement on order processing within the framework of the Service Terms pursuant to Art. 28 DSGVO with Microsoft, which contains EU standard contractual clauses. Further information can be found in the Microsoft data protection information. We kindly ask you to also observe this data protection information.

The legal basis for this data processing is based on Art. 6 Para. 1 lit. a), b) and f) GDPR.

Shromažďování a používání osobních údajů při výběrovém řízení

Vaše údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pouze za účelem obsazení volných pracovních míst ve skupině Lenze. Správcem odpovědným za shromažďování údajů v tomto smyslu je – v případě žádosti o konkrétně vypsanou pozici – uvedená společnost inzerující pracovní místo, jejíž adresu naleznete v daném inzerátu na volné pracovní místo.
Pokud se u skupiny Lenze ucházíte o konkrétně vypsanou pozici, jsou Vaše údaje automaticky předány zodpovědnému pracovníkovi personálního oddělení. Tento souhlas můžete s budoucí účinností kdykoli odvolat e-mailem zaslaným kontaktní osobě uvedené v podkladech výběrového řízení.
Pokud se o pracovní pozici ucházíte z vlastní iniciativy, jsou údaje automaticky předány podle Vašich schopností příslušnému pracovníkovi personálního oddělení. Vaše údaje jsou použity pověřenou osobou pouze za účelem vyhodnocení Vašeho potenciálu.

Toto zpracování údajů je pak prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR.

Výmaz osobních údajů

V rámci žádosti o místo je zajištěno, že po zániku účelu, za jakým jsme Vaše údaje obdrželi, jsou automaticky vymazány z našich systémů. Obecně jsou vytvořeny rutiny zaručující výmaz osobních údajů po zániku účelu jejich shromáždění nebo po uplynutí dané lhůty na jejich uchování.
Vaše údaje coby uchazeče jsou v případě odmítnutí obecně vymazány po 6 měsících.
Je-li Váš profil pro nás obecně zajímavý, rádi jej zahrneme do naší databáze uchazečů. V této souvislosti Vás pak požádáme o souhlas.

Vaše práva

Máte právo získat informace o osobních údajích, které jsou u nás uložené. Kromě toho máte právo na výmaz nebo zablokování nepřípustných údajů nebo opravu nesprávných údajů. K tomu stačí, abyste zaslali e-mail kontaktní osobě uvedené v podkladech výběrového řízení.

Používání souborů cookie

Na našich webových stránkách používáme tzv. soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížeč. Slouží k tomu, aby nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Tzv. soubory cookie relace jsou z pevného disku odstraněny po ukončení relace prohlížeče. Tzv. trvalé soubory cookie v počítači zůstávají a umožňují opětovné rozpoznání Vašeho počítače při Vaší další návštěvě. Prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli o ukládání souborů cookie informováni a o jejich přijetí jednotlivě rozhodovali, nebo můžete přijetí souborů cookie pro konkrétní případy nebo obecně vyloučit. V případě nepřijetí souborů cookie může být omezena funkčnost našich webových stránek.

Toto zpracování údajů se provádí zejména na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro optimalizaci nabídky na našich webových stránkách. Existují převažující právní a ekonomické zájmy na této optimalizaci nabídky a používání našich webových stránek. To vyžaduje používání souborů cookie.

Google Analytics

Používáme Google Analytics, službu společnosti Google Inc. (dále jen "Google") pro webovou analytiku. Google používá soubory cookie. Informace o používání této online nabídky uživateli získané prostřednictvím souboru cookie jsou zpravidla odesílány na server společnosti Google ve Spojených státech amerických, kde se ukládají. Google tyto informace z našeho pověření použije k vyhodnocování používání naší online nabídky uživateli, k sestavování zpráv o aktivitách v rámci této online nabídky a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním této online nabídky a používáním internetu. Ze zpracovávaných údajů mohou být vytvářeny pseudonymní uživatelské profily vycházející z používání.

Tyto webové stránky používají zprávy ze služby Google Analytics o demografických charakteristikách, ve kterých se využívají údaje z reklamy společnosti Google vycházející ze zájmů a údaje o návštěvnících od třetích stran (např. věk, pohlaví a zájmy). Tyto údaje nelze usouvztažnit s žádnou konkrétní osobou a lze je kdykoli zakázat v nastaveních reklam.

Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP adres. To znamená, že společnost Google převede IP adresu uživatelů ještě na území členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru do zkrácené podoby. Pouze ve výjimečných případech bude kompletní IP adresa odeslána na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresu zjištěnou z prohlížeče uživatele nebude společnost Google kombinovat s žádnými dalšími údaji.

Zpracování údajů se provádí na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro optimalizaci nabídky na našich webových stránkách. Existují převažující právní a ekonomické zájmy firmy Lenze na této optimalizaci nabídky a používání našich webových stránek také pro reklamní účely. To vyžaduje používání souborů cookie.

Vznesení námitky vůči shromažďování údajů službou Google Analytics

Uživatelé mohou ukládání souborů cookie zabránit příslušným nastavením v prohlížeči. Uživatelé mohou také zabránit shromažďování údajů generovaných pomocí souborů cookie a souvisejících s jejich používání online nabídky, předávání těchto údajů společnosti Google a zpracovávání těchto údajů společností Google, a sice tak, že si z následujícího odkazu stáhnou a nainstalují plugin do prohlížeče.

Další informace o používání údajů k reklamním účelům společností Google a možnostech nastavení a vznesení námitky najdete na webových stránkách společnosti Google: "Používání údajů společností Google při Vašem používání webových stránek nebo aplikací našich partnerů", "Používání údajů pro reklamní účely", "Správa informací, které Google používá k tomu, aby vám zobrazoval reklamy" a "Rozhodněte o tom, jakou reklamu vám Google bude zobrazovat".

Google Tag Manager

Na těchto webových stránkách se používá Google Tag Manager. Díky Google Tag Manageru je možné spravovat tagy webových stránek prostřednictvím jednoho rozhraní. Samotný nástroj Tag Manager (který tagy implementuje) je doména bez souborů cookie a neshromažďuje osobní údaje. Nástroj spouští jiné tagy, které pak za jistých okolností mohou shromažďovat údaje. Google Tag Manager nemá k těmto údajům přístup. Pokud došlo k deaktivaci na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstane zachována pro všechny sledovací tagy implementované pomocí Google Tag Manageru.

Mapy Google

Naše webové stránky používají prostřednictvím rozhraní API mapovou službu Mapy Google od společnosti Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). V této souvislosti je nutné ukládat Vaši IP adresu. Tím získávané informace jsou obvykle odesílány na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Na tento přenos údajů nemáme žádný vliv. Další informace najdete v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů.

Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Use of HubSpot

We use HubSpot for our online marketing activities. This is an integrated software solution that covers various aspects of our online marketing.

These include:

 • Email marketing (newsletters and automated mailings, for example for providing downloads)
 • Social media publishing & reporting
 • Reporting (e.g. traffic sources, accesses etc.)
 • Contact management (e.g. user segmentation & CRM)
 • Landing pages and contact forms

Our sign-up service allows visitors to our website to learn more about our company, download content, and provide their contact information and other demographic information.

We use your personal data collected in the context of online marketing, in particular the areas of interest indicated, in order to provide you with personalized product and service offers. By providing us with your name, you enable us to address you personally and simplify the management of your data. Your address data, in particular your postcode, enables us to provide you with regionally tailored offers.

Furthermore, we constantly strive to improve our offering. This also includes the evaluation of the newsletters we send, for example whether the communicated email address is actually accessible, which newsletters are opened, which links are clicked within the newsletter, and whether a response ((automatic) reply, error message, etc.) has been generated.

This information and the contents of our website are stored on servers of our software partner HubSpot. They can be used by us to get in contact with visitors to our website and to determine which services of our company are of interest to them.

All the information we collect is subject to this data protection statement. We use all the information collected exclusively to optimise our marketing.

HubSpot is a software company from the USA with a branch office in Berlin.

Contact:

HubSpot 
Unter den Linden 26 
10117 Berlin
+49 30 56796549

More information about Hubspot data protection:

More information about HubSpot cookies:

You can revoke your consent (use of your email address, use of your personal data) at any time. The revocation does not affect the lawfulness of the data processing up to the time of the revocation. Please use the unsubscribe page. You will also find instructions on how to unsubscribe in the footer of every newsletter.

The data processing will be carried out in accordance with Art. 6 (1) lit. a) and Art. 6 (1) lit. f) GDPR.

Používání sítí CDN (Content Delivery Network)

Soubory určené ke stažení z částí Application Knowledge Base a Technická dokumentace na stránkách lenze.com ukládá společnost Amazon Web Services Inc. (dále jen AWS), P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, USA, v počítačovém centru ve Frankfurtu nad Mohanem a celosvětově je poskytuje. Na způsob a rozsah informací, které AWS při používání nabídky stahovaných souborů shromažďuje, zpracovává nebo využívá, nemá společnost Lenze vliv. Další informace získáte v prohlášení společnosti AWS o ochraně osobních údajů.

Poskytování 2D/3D dat CAD

Soubory CAD v oblasti EASY Product Finder na stránkách lenze.com ukládá společnost KiM GmbH, Tritschlerstrasse 1, 66606 St. Wendel, Německo v německém počítačovém centru a celosvětově je poskytuje.

Pro každý vygenerovaný a načtený soubor (např. CAD, PDF nebo pixelové obrázky) a pro každou operaci přímého vložení do systémů CAD (CADClick® „Click2CAD“) firma Lenze ukládá datovou sadu do statistické databáze dostupné na serveru. Tyto statistické údaje jsou dále komprimovány a v anonymizované podobě využívány k optimalizaci služby CAD.

Sociální sítě

Sociální sítě obecně

Také prostřednictvím našich stránek na sociálních sítích (Facebook, YouTube, Twitter, Xing, LinkedIn) Vám na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR nabízíme rozsáhlou osobní podporu a možnost zůstat s námi v kontaktu. Tyto služby sociálních sítí samy shromažďují osobní údaje, např. prostřednictvím Vámi u nich vytvořeného profilu nebo tzv. sociálních pluginů, které jsou implementovány na webových stránkách třetích stran.

Pokud navštívíte určitou stránku našeho webu, která takový plugin obsahuje, Váš prohlížeč naváže přímé připojení se servery příslušných společností. Obsah pluginů je jimi přenášen přímo do Vašeho prohlížeče a integrován do webových stránek.

Nemáme proto žádný vliv na rozsah údajů, které příslušné společnosti pomocí těchto pluginů shromažďují. Proto Vás informujeme podle stavu našich znalostí:

Integrací pluginů získají příslušné společnosti informaci o tom, že jste navštívili odpovídající stránku našeho webu. Pokud jste u některé z výše uvedených společností přihlášeni, mohou tuto návštěvu přiřadit k Vašemu tamnímu účtu. Pokud s pluginy interagujete, odpovídající informace se z Vašeho prohlížeče přenášejí přímo na servery příslušné společnosti a tam se ukládají. Pokud u některé z výše uvedených společností účet nemáte, je i tak možné, že budou moci zjistit a uložit Vaši IP adresu.

Nelze proto vyloučit, že každý návštěvník našich webových stránek bude výše uvedenou společností na základě jeho IP adresy a otevřené URL adresy zaznamenán, a to i tehdy, když na pluginy neklikne a není u dané společnosti přihlášen pomocí uživatelského účtu.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů těmito společnostmi, jakož i Vaše související práva a možnosti nastavení pro ochranu Vašeho soukromí naleznete v příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů:

Facebook

Naše stránky na Facebooku jsou poskytovány společností Facebook a jsou pod redakčním dohledem výše uvedených správců (vlastník stránky, dále jen „my“).

Jméno a adresa správců

Za provoz naší stránky na Facebooku ve smyslu článku 26 GDPR a dalších předpisů o ochraně osobních údajů coby správci společně odpovídají

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour Dublin 2
Irsko
(dále jen „Facebook“)

a

Lenze SE
Německo.

Zpracování osobních údajů společností Facebook

Facebook zpracovává Vaše osobní údaje, když naši stránku na Facebooku navštívíte. Jaké osobní údaje jsou společností Facebook zpracovávána a jaká práva na ochranu osobních údajů vůči společnosti Facebook máte, zjistíte v prohlášení společnosti Facebook o ochraně osobních údajů, na které výše odkazujeme. My jako vlastník stránky nemáme na zpracování údajů společností Facebook žádný vliv.

Prohlášení společnosti Facebook o ochraně osobních údajů

Možnosti nastavení a přístup ke statistickým údajům

Vlastník stránky má na Facebooku následující možnosti nastavení, resp. získává přístup k následujícím údajům:

 • Pro naši stránku nebo pro jednotlivé příspěvky zveřejněné na stránce můžeme na Facebooku nastavit, jaká cílová skupina má být oslovena. Nastavení vychází z obecných parametrů (např. věková kategorie, jazyk, region nebo zájmy), které umožňují náš obsah cílit na konkrétní skupiny. Na základě možností nastavení, které nám Facebook poskytuje, nemůžeme oslovit ani identifikovat jednotlivé osoby.
 • Facebook nám poskytuje přístup ke statistickým analýzám, které podávají informace o používání naší stránky. Analýzy, které jsou pro nás viditelné, nám neumožňují individuálně analyzovat chování jednotlivců při používání. Můžeme si zobrazit pouze agregovaná data (např. počet přístupů, lajků či sledujících, region původu, věkovou kategorii nebo pohlaví), která podávají informace o našem publiku a o používání naší stránky.

Další informace o statistikách poskytovaných společností Facebook.

Vlastník stránky navíc nemůže zpracování údajů společností Facebook ovlivnit. Tyto údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 písm. f) GDPR pro lepší pochopení a optimalizaci používání naší stránky.

Shromažďování a zpracovávání údajů při navázání kontaktu

Když nám přes Facebook pošlete zprávy, dostaneme od Facebooku následující údaje:

 • zadaná zpráva
 • jméno
 • profilový obrázek
 • přílohy
 • hlasové zprávy

Tyto osobní údaje budou použity ke zpracování Vašeho požadavku.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo jiných funkcí Facebooku (např. komentářů), budou uloženy údaje, které poskytnete, Vaše uživatelské jméno a další informace o Vašem chování při používání Facebooku. Ohledně zpracování údajů společností Facebook se můžete informovat v prohlášení společnosti Facebook o ochraně osobních údajů, na které výše odkazujeme. Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli Váš požadavek v rámci koncernu zpracovat. Údaje nejsou předávány třetím stranám, pokud to Váš požadavek nevyžaduje. V případě pochybností Vás na to výslovně upozorníme.

LinkedIn

We use analysis and conversion tracking technologies from LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland ("LinkedIn"). LinkedIn uses cookies and pixels to identify you, the LinkedIn Insight tag collects information about your use of our website (URL, referrer URL, IP address, device and browser characteristics). LinkedIn's technologies allow us to display relevant advertising based on your interests. LinkedIn provides us with aggregated and anonymous reports about ad activity and how you interact with our site.

You may opt-out of LinkedIn's analysis of your user behavior at or by using appropriate browser settings to prevent "Do Not Track".

For more information about LinkedIn's privacy policy, please visit:

The legal basis of data processing is Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. There are predominant legal and economic interests of Lenze in the analysis, optimization and economic operation of our website as well as the needs-based design of advertising measures using social media.

The information collected as part of LinkedIn Conversion Tracking is also processed on systems of LinkedIn Inc. in the USA.

Používání internetového obchodu

Žádost o nabídku a vyřízení objednávky

Vaše osobní údaje shromažďujeme, ukládáme a používáme pro žádosti o nabídky a objednávky pouze v rámci naší firmy a přidružených společností, jakož i ve společnosti pověřené vyřizováním objednávek, a to pouze za účelem provádění a vyřizování objednávek včetně souvisejících platebních transakcí. Údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme třetím stranám, zejména pak ne pro reklamní účely. Při vyřizování objednávek spolupracujeme s různými společnostmi, které jsou zodpovědné například za zpracování plateb a logistiku. Dbáme při tom na to, aby naši partneři dodržovali předpisy o ochraně osobních údajů.

Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR.

Dálkový servis

Bezpečnost

Společnost Lenze provádí opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, zfalšováním, manipulací a neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním.

Ochrana dětí a nezletilých

Osoby mladší 18 let by nám neměly předávat osobní údaje bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. Od dětí a mladistvých osobní údaje nevyžadujeme. Vědomě takové informace neshromažďujeme ani nepředáváme třetím stranám.

Otázky, informace a připomínky k ochraně osobních údajů

V průběhu dalšího vývoje internetu budeme neustále upravovat i naše prohlášení o ochraně osobních údajů. Změny oznámíme včas na této stránce. Proto byste měli tuto stránku pravidelně navštěvovat, a informovat se tak o aktuálním stavu prohlášení o ochraně osobních údajů.

Budete-li mít otázky, např. týkající se zpracování Vašich osobních údajů, podněty nebo komentáře k tématu ochrany osobních údajů, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů firmy Lenze SE v Německu:

Lenze SE
Beauftragter für Datenschutz (pověřenec pro ochranu osobních údajů)
Postfach 10 13 52, 31763 Hameln, Německo
Hans-Lenze-Straße 1, 31855 Aerzen, Německo
+49 515 48 20
+49 515 48 22 800
dataprivacy(at)lenze.com

Kdykoliv můžete požádat o informace o tom, zda o Vás máme uložené osobní údaje a o jaké údaje se jedná.

Pokud jsou o Vás zpracovávány osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a máte vůči správci následující práva:

Právo na informace: Můžete správce požádat o potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají, za jakým účelem a na jak dlouho se tak děje, jakých kategorií údajů se to týká a jakým příjemcům nebo kategoriím příjemců jsou tyto údaje zpřístupněny,

Právo na opravu, doplnění, omezení: Můžete požádat o opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných údajů, které se Vás týkají. Kromě toho máte právo omezit zpracování, a to zejména v případě ze zákona povinné archivace.

Právo na výmaz: Zejména pokud odvoláte svůj souhlas, můžete požádat o výmaz údajů, které se Vás týkají.

Právo na přenositelnost údajů: Máte právo požadovat poskytnutí Vašich osobních údajů ve strojově čitelném formátu.

Právo na vznesení námitky, právo na odvolání souhlasu a právo na stížnost: Obecně můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a odvolat dříve udělený souhlas. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Osobní údaje

Osobní údaje označují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále „subjekt údajů“). Za identifikovatelnou se považuje taková fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména přiřazením k identifikátoru, jako je jméno, k identifikačnímu číslu, k online identifikátoru nebo adrese apod.

Subjekt údajů

Subjekt údajů označuje jakoukoliv identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

Zpracování

Zpracování označuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení, zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Souhlas

Souhlas označuje jakýkoliv svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování jeho osobních údajů.

Poslední změna: 07/2020