Lenze. Environment and Energy efficiency.

Udržitelnost: přebíráme odpovědnost za budoucnost

Černé na bílém pro zelenou: ochrana klimatu s certifikací ochrany životního prostředí.

Stejně tak, jak účinně uvádíme do pohybu stroje svých zákazníků, se staráme také o to, abychom vyráběli maximálně ekologicky. Udržitelnost a efektivita jsou pro nás naprosto samozřejmé a jsou integrální součásti naší filozofie. Již interními opatřeními a vlastním výrobním portfoliem dosahujeme působivých výsledků při výrazném snižování emisí ohrožujících životní prostředí. Náš systém řízení životního prostředí proto také obdržel certifikát podle ISO 14001.

Lepší využívání energie je synonymem nižšího zatěžování životního prostředí. Ukazujeme Vám cesty, jak můžete s inteligentní pohonnou a automatizační technikou efektivněji využívat energii, a zavazujeme Vás k tomu, abyste jednali zodpovědně a podle zásad udržitelnosti s ohledem na budoucí generace.

Ekologicky smysluplná, ekonomicky cenná: Lenze BlueGreen Solutions

Přibližně polovinu vyrobené energie dnes spotřebuje průmysl. Za vysoký podíl na celkové spotřebě – asi dvě třetiny – zodpovídají elektrické pohony. Proto právě zde vidíme největší potenciál pro zvyšování energetické účinnosti. S inteligentními řešeními lze snadno docílit snížení spotřeby energie o 20 %. S trvalými účinky: lepší využití zahrnuje zároveň menší zatěžování životního prostředí, úsporu surovin a nákladů na energii – a to při zachování stejné úrovně produktivity.

Úspora energie je jednou z největších výzev, které se rádi postavíme. Ukážeme Vám cesty, jak můžete s inteligentní pohonnou a automatizační technikou využívat energii efektivněji: pomocí řešení Lenze BlueGreen Solutions.

Elektrische Energie intelligent einsetzen