Průmysl 4.0 od roku 1947

Nic nového, nebo …?

V Německu se v souvislosti s Průmyslem 4.0 hovoří také o čtvrté průmyslové revoluci. V jádru jde o to, nasazením moderních informačních a komunikačních technologií navrhnout a realizovat výrobu zboží tak, aby byla flexibilnější, rychlejší a efektivnější.

To jsou přesně ta témata, kterými je práce zaměstnanců firmy Lenze již mnoho let ovlivněna a která cítí jako jistý závazek. Proto nevidíme v Průmyslu 4.0 skutečnou revoluci, ale mnohem více obsahovou sponku pro technologický vývoj, který nám přináší řadu šancí.

Pět tezí, proč věříme, že Průmysl 4.0 je velkou vlnou inovací, se kterými si německé strojírenství zachová svou pozici na světové špičce.

Svět potřebuje moderní automatizaci.

Stále se zvyšující počet obyvatel světa, celosvětově rostoucí individualizace poptávky, nutnost odpovědného zacházení se zdroji a další trendy budou dále podněcovat potřebu automatizace. Pojem Průmyslu 4.0 zastřešuje a sdružuje mnoho možností utváření.

„Průmysl 4.0 s mnoha dílčími aspekty se může podařit jen tehdy, když všichni zúčastnění, tedy koncoví uživatelé, výrobci strojů, dodavatelé technologií a věda potáhnou za jeden provaz.“

Dipl.-Ing. Jan Vestbjerg Koch
Global Head Industry Sales

 

 

Velikost výrobní dávky 1 se stává standardem. Bez vícenákladů nebo snížení kvality.

V tom spočívá výzva. To znamená, že výrobce strojů může být úspěšný a profitovat z pozitivního trendu jen tehdy, když se odpovídajícím způsobem změní.

„Inteligentní technické systémy činí velikost výrobní dávky 1 ekonomicky možnou.“
Ing. Frank Maier
Člen představenstva Lenze SE

 

 

Softwarová kompetentnost ve strojírenství je kritické téma.

Individualizace výrobků a flexibilizace výroby se realizují pomocí modulárního hardwarového a softwarového inženýrství. Kompetence, kterou strojírenství samo v dostatečné míře nedisponuje.

„Vysoce kvalitní a přizpůsobitelný software se stává klíčovým hnacím prvkem pro inovace a produktivitu projektování.“
Dr. Armin Walter
Manažer Lenze Engineering

 

 

Schopnost spolupracovat se stává novou hlavní kompetencí.

Strojírenství se vždy vyznačovalo silnou orientací na zákazníky a převádělo požadavky svých zákazníků na technická řešení. S Průmyslem 4.0 přicházejí – z oblastí mimo tradiční svět strojírenství – dílčí aspekty a možnosti, které nabízejí nové šance. V soutěži vyhraje ten, kdo rychleji a lépe spolupracuje s partnery a více je integruje.

„Našim zákazníkům nabízíme především toto: produktivitu, spolehlivost a bezpečnost v celém životním cyklu strojů.“
Dr. rer. soc. oec. Yorck Schmidt
Člen představenstva Lenze SE

 

 

Úspěšně to zvládneme.

Technologičtí partneři jako Lenze jsou součástí „Innovative Community“ ve strojírenství. S našimi globálně působícími týmy automatizujeme více než 1 000 inovativních koncepcí strojů ročně a společně s našimi zákazníky určujeme nová měřítka pro odvětví.

"Lenze - to jsou lidé, kteří uvedou Průmysl 4,0 do pohybu."
Dipl.-Ing. Christian Wendler
Předseda představenstva Lenze SE

 

 

Dost bylo slov. Chcete-li zažít naše řešení pro výzvy Průmyslu 4.0 naživo, navštivte nás na odborném veletrhu ve své blízkosti: Kalendář veletrhů.

Těšíme se na Vás.