SPOLEČNĚ - Výroční zpráva firmy Lenze 2018/2019

Slova představenstva na úvod

Vážené dámy, vážení pánové,

svět se mění. Digitální transformace ovlivňuje všechny oblasti života, přináší s sebou nové obchodní modely a formy práce. Zároveň způsobují zhoršující se obchodně politické rámcové podmínky - vyvolané obchodními konflikty, místními krizemi a zvyšujícím se protekcionismem - celosvětově přetrvávající nestabilní prostředí a nejistotu.

Abychom zůstali jako společnost dlouhodobě úspěšní v tomto dynamickém a i na šance bohatém prostředí, sázíme na prozíravost a především na partnerskou spolupráci: Myslíme a jednáme dlouhodobě, s orientací na budoucnost a společně jako velký tým - ať už ve spojení s našimi globálními zákazníky a partnery nebo v rámci společnosti. Nadpis naší letošní výroční zprávy proto zní - SPOLEČNĚ.

Cíle obratu v náročném tržním prostředí opět překročeny a investice na rekordní úrovni

Firma Lenze dokázala v obchodním roce 2018/2019 opět zaznamenat nový rekord v obratu, a to i přes celkově se zhoršující ekonomické prostředí. Náš koncernový obrat vzrostl o 6,3 % na 787,6 mil. EUR a přesáhl dokonce mírně původní očekávání. Firma Lenze zůstává i nadále ekonomicky stabilní: Náš vysoký podíl vlastního kapitálu zajišťuje nezávislost naší rodinné společnosti a umožňuje nám, abychom po celou dobu zůstali podnikatelsky akceschopní. Tato solidní finanční základna je také základním předpokladem pro další urychlení posunu změn v naší branži a pro to, abychom mohli investovat jak do mezinárodního rozšíření našeho podnikání, tak i do inovativních řešení a výrobků.

V německém Extertalu tak například prostřednictvím naší inteligentní továrny (Smart Factory), Mechatronického kompetenčního kampusu (MCC), realizujeme referenční projekt v oblasti mechatroniky, který ukazuje, jak bude vypadat výroba v budoucnosti. Ale i v jiných důležitých globálních výrobních pobočkách, jako je Čína nebo Polsko, jsme investovali do modernizace a rozšíření výroby. Tím důsledně posilujeme naši vedoucí pozici experta na globální automatizaci výroby.

Pod heslem „Intuitivní automatizace“ jsme se v uplynulém obchodním roce úspěšně prezentovali na zhruba 80 veletrzích po celém světě. Kromě toho jsme v roce 2018/2019 znovu významně investovali do rozvoje a rozšiřování znalostí a dovedností našich zaměstnanců, protože ti tvoří základ pro další udržitelný růst a jsou pilířem našeho úspěchu - nyní i v budoucnosti.

Investice vytyčeného růstového kurzu se ve fiskálním roce 2018//2019 projevily rovněž i ve vývoji zisku. V porovnání s předchozím rokem společnost Lenze vykázala výrazně nižší operativní výsledek před úroky a zdaněním (EBIT) ve výši 52,4 milionu EUR, což bylo navíc zatíženo jednorázovými efekty.

Aktuální fiskální rok 2019/2020 nebude pro Lenze o nic méně náročný. Z důvodu dalšího zhoršení ekonomiky tak zůstává celkový ekonomický výhled zdrženlivý. Proto se spoléháme na komplexní opatření ke zlepšení naší ziskovosti ve všech regionech a funkcích, a tím předvídatelně nastavujeme výhybky pro zajištění větší odolnosti naší společnosti a její posílení směrem zevnitř. Důležité strategické investice jsme úmyslně zahájili v rekordních letech naší společnosti za velmi stabilních rámcových podmínek. To nám umožnilo dále upevnit naši dobrou výchozí pozici. Pomůže nám to i nadále vytvářet trvale udržitelný růst v nestabilním prostředí a energicky pokračovat v našem strategickém kurzu.

Konzultanti a kompas: Úspěšně doprovázíme zákazníky v průběhu digitální transformaci jejich podnikání.

Pokračující digitalizace představuje pro firmu Lenze skvělou příležitost a je proto pevně zakotvena v naší Strategii 2020+. Má významný vliv na všechny aspekty našeho podnikání a na naše zákazníky. Abychom aktivně pomohli formovat tento megatrend, investovali jsme výrazně do výzkumu a vývoje. Kromě toho jsme spojili naši digitální kompetenci a znalosti našich dceřiných společností „encoway“ a „logicline“ v Brémách a založili novou obchodní jednotku „Lenze.Digital“. Své digitální podnikání tím posouváme na vyšší úroveň. Můžeme tak nyní s ještě větší energií pro naše zákazníky vyvíjet inovativní digitální služby a řešení napříč kompletního životnostního cyklu komponentů, strojů a zařízení.

Budoucnost výroby patří inteligentní továrně (Smart Factory) a inteligentnímu propojení lidí, strojů a průmyslových procesů s využitím nejnovějších informačních a komunikačních technologií. Jedním z našich hlavních cílů je účelné využití a podpora takto vytvořených nových možností na všech úrovních. Na příkladu našich cestu vytyčujících konceptů Průmyslu 4.0 ukazujeme, jak podporujeme strojírenství při digitální transformaci. Naše softwarové a projekční nástroje již dnes umožňují provádět kompletní proces vývoje od systémového návrhu až po integraci stroje ve virtuálním, intuitivním světě - v tzv. „Digitálním dvojčeti“.

Díky kratším vývojovým cyklům s nižšími náklady na personál a rychlejšímu uvedením na trh se našim zákazníkům otevírají obrovské šance. V krátkosti: Naše kompetence v oblasti digitálního inženýrství jsou našimi zákazníky vyžadovány jako nikdy předtím a jako důležitá součást naší další firemní orientace.

#OneLenze: Silná základna pro posun přeměn branží vpřed

Dámy a pánové, žijeme v bouřlivých časech a firma Lenze bude i nadále aktivní, flexibilní a především prozíravá při jejich formování. Čísla a fakta i v uplynulém fiskálním roce ukázala, že naše strategie funguje, i když se výzvy, zejména v důsledku nejistého ekonomického a politického prostředí a současně postupující digitalizace, nijak nezmenšují. Nicméně nemůžeme a nechceme odpočívat na výkonech, poskytovaných v minulosti. Dnes platí úplný opak, vynaložením všech interních sil urychlit postupující digitalizací a podpořit naše zákazníky a partnery na jejich cestě do budoucnosti.

Jsme pevně přesvědčení, že firma Lenze v tomto úkolu uspěje. Grantem úspěchu je přibližně 3 900 Lenziánů na celém světě, kteří každý den pracují s velkým know-how a nasazením pro společnost a naše zákazníky. Především díky nim jsme dosáhli významného pokroku v klíčových tématech budoucnosti, a můžeme proto pozitivně hledět do budoucnosti.

Za to bychom chtěli jako manažerský tým poděkovat všem našim spolupracovnicím a spolupracovníkům. Zvláštní poděkování na tomto místě patří našim zákazníkům a partnerům za důvěru a podporu, kterou nám v uplynulém fiskálním roce prokázali.

Aerzen, listopad 2019

Christian Wendler (předseda představenstva), Dr. Achim Degner, Frank Maier, Jochen Heier (do 30.04.2020)

Upozornění

Animovaná výroční zpráva na bázi přehrávače Yumpu se zobrazí pouze v případě, že jste souhlasili s používáním „cílených souborů cookie“.
Nastavení Vašich cookie můžete kdykoli upravit zde Ochrana dat#Použití cookies.

Upozornění

Animovaná výroční zpráva na bázi přehrávače Yumpu se zobrazí pouze v případě, že jste souhlasili s používáním „cílených souborů cookie“.
Nastavení Vašich cookie můžete kdykoli upravit zde Ochrana dat#Použití cookies.

Naše ukazatele


Naše tiskové zprávy

Tiskové zprávy o výkonech firmy Lenze najdete v našich Novinkách.