MCC – jednoduše promýšlet mechatroniku dopředu

Náš tradiční obchodní pilíř, mechatroniku, chceme utvářet tak, aby měl budoucnost, a tím se optimálně připravit na výzvy v mezinárodní konkurenci. Klíčovou roli v tom bude hrát Mechatronic Competence Campus (MCC), který v současné době vzniká na našem pracovišti v Extertalu v Severním Porýní-Vestfálsku. Investicí ve výši přibližně 50 milionů eur do budoucnosti firmy i do budoucí životaschopnosti regionu vytváříme optimální rámcové podmínky pro to, aby našich 800 zaměstnanců v této lokalitě mohlo nadále vyvíjet náročná mechatronická řešení a systémy pro naše zákazníky po celém světě.

Mechatronic Competence Campus (MCC) přehledně.

Položení základního kamene

28. září 2018 byl položen základní kámen stavebního projektu. Slavnostní položení základního kamene se odehrálo v Extertalu, a to mimo jiné za přítomnosti předsedy vlády spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Armina Lascheta, který přednesl úvodní projev.

Před přibližně devadesáti pozvanými hosty z byznysu, vědy a partnerských firem, zapustil premiér společně s Monikou Rehmertovou, starostkou obce Extertal, Babette Herbertovou a Nikolausem Bellingem, podílníky z rodiny Lenzeových, a naším předsedou představenstva Christianem Wendlerem do zdiva časovou kapsli pro nový mechatronický kampus a zazdil ji maltou a špachtlí – jak se u položení základního kamene sluší a patří.

Sledujte výstavbu MCC živě!

Díky webové kameře můžete sledovat postup výstavby Mechatronic Competence Campusu naživo. Na tomto webu si můžete prohlédnout snímky a zobrazit malá časosběrná videa. Věříme, že Vám tím poskytneme zajímavé informace.

Sledujte postup výstavby zde!

Položení základního kamene: Do zdiva je zapuštěna časová kapsle.

Mechatronic Competence Campus (MCC) jako model.

Video z položení základního kamene MCC 2018