Ochrana životního prostředí v našich výrobcích a v naší výrobě

Kvalita našich výrobků a našich výrobních procesů je pro nás jako průmyslový podnik ve středu pozornosti. Stejně důležité pro nás je, abychom našimi výrobky převzali odpovědnost za životní prostředí. Neustále snižujeme spotřebu energie, odpad, emise a znečištění vodstev. Environmentální politika firmy Lenze samozřejmě zahrnuje také dodržování předpisů o životním prostředí.

V rámci našeho systému environmentálního a energetického managementu provádíme inventarizaci, zkoumáme příležitosti a rizika a zohledňujeme stále důležitější otázku energie. Příkladem je provádění evropské směrnice o energetické účinnosti 2012/27, které promítáme i na jiné výrobní závody mimo Evropskou unii. Každý rok přinášíme ekologické programy a konkrétní environmentální cíle, které zahrnují energetickou účinnost po celém světě. Prostřednictvím každoročních interních environmentálních auditů posuzujeme dodržování vlastních standardů a dodržování environmentální politiky firmy Lenze. Náš systém environmentálního a energetického managementu je pravidelně revidován a uznáván po celém světě. Šest z našich osmi závodů je už certifikováno podle mezinárodní environmentální normy ISO 14001.

Při vývoji našich výrobků dbáme na to, aby byly co nejefektivnější z hlediska energie a využívání zdrojů. Nejen proto, že zákonné předpisy dnes vyžadují ekologický design pro elektrické pohonné systémy, ale také proto, že tím šetříme materiál, vyrábíme levněji a umožňujeme našim zákazníkům snižovat spotřebu energie a náklady. Například se nám podařilo výrazně snížit tloušťku stěny u převodovek. Výrobky jako šnekové převodovky, která už nesplňují moderní nároky na účinnost, byly z našeho sortimentu vyřazeny. Ve výrobcích implementujeme příslušné předpisy o znečišťujících látkách (např. REACH a RoHS). V elektronických součástkách a výrobních procesech upouštíme od olovnatých pájek a při lakování se nám podařilo používáním tzv. high-solid laků výrazně snížit spotřebu rozpouštědel a teploty sušení. Naše převodovky jsou dnes zákazníkům standardně dodávány bez nátěru. To významně přispívá k ochraně zdrojů v daných lokalitách. Kromě toho také zvyšujeme povědomí našich zákazníků o ochraně životního prostředí.

Také díky inteligentnímu dimenzování pohonů přispíváme k dosažení cílů ochrany klimatu dohodnutých v Paříži. Správný výběr pohonného systému totiž umožňuje vysoké úspory. Náš návrhový software Drive Solution Designer obsahuje integrovaný energetický průkaz, který spotřebu energie a možnosti úspory srozumitelně vyjadřuje. Lze tak také zjistit, po jaké době se investice do pohonného řešení vrátí.

Společně pro ochranu životního prostředí: práce ve výborech

Jsme rádi, že můžeme své znalosti a zkušenosti v oblasti ochrany životního prostředí předávat dál. Proto je firma Lenze zapojena do různých externích expertních výborů a iniciativ. V síti pro energetickou účinnost asociace Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) pracujeme na normách pro dimenzování pohonů a na současném tématu EU „Circular Economy Package“ sdružení Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI). Kromě toho jsme členem Aliance pro udržitelný rozvoj Dolního Saska a průmyslové iniciativy KlimaExpo Severní Porýní-Vestfálsko. Byli jsme oceněni za výsledky společného projektu s Vysokou školou Ostwestfalen-Lippe a Fraunhofer Institutem IOSB-INA. V jeho rámci jsme vyvinuli a otestovali energeticky úsporné technologie pohonu a řízení pro logistická centra.

Povědomí o účinnosti z ekologického hlediska

Stanovili jsme si za cíl snížit do roku 2020 naše náklady na energii o 20 %. Implementace je součástí ofenzivy Lenze-Energieeffizienzoffensive (LEO). Mnoho projektů přispívá k tomu, abychom se našemu cíli přiblížili.

Lenze se například účastní iniciativy IHK Ostwestfalen-Lippe, díky níž naši stážisté získávají průpravu v tématech energetické účinnosti a efektivního využívání zdrojů. Energetičtí skauti hledají – po speciálním zaškolení – ve firmě možné úspory energie a poté pomáhají s jejich realizací.

Během každoročního Dne budoucnosti navštěvují žáci z regionu centrálu Lenze v Hamelnu a mimo jiné se dozvídají, jak se rozebírají stará elektronická zařízení. To zvyšuje povědomí o důležitých tématech, jako je udržitelné využívání zdrojů a předcházení elektronickému odpadu.

Rovněž naše zaměstnance pravidelně informujeme o ochraně životního prostředí a úsporách energie. Například v rámci LEAN managementu máme tzv.  ekologické tabule s relevantními zprávami o ochraně životního prostředí v příslušném oddělení. Také intranet a zaměstnanecký časopis transmission pravidelně informují o tématech ochrany životního prostředí.

Ochrana druhů: včelstva v areálu firmy

V květnu 2018 jsme naším včelím projektem dosáhli nové úrovně ochrany životního prostředí. Na pracovišti v Hamelnu byla v areálu firmy umístěna tři včelstva, každé s přibližně 50 000 včelami. Lenze tak svůj environmentální program rozšiřuje o ochranu druhů. Zároveň včely odvádějí službu pro ekologickou rovnováhu. Tím, že opylují divoce rostoucí rostliny, přispívají k jejich zachování. Opatření je pouze prvním krokem, protože do budoucna mají vznikat stále udržitelnější infrastruktury a firemní procesy, které budou odrážet německé strategie udržitelnosti a „Sustainable Development Goals“ OSN. Projekt včelstev se postupně rozšíří na další pobočky v různých zemích.

Kontaktní formulář