Lenze Strategie 2020+ – naše cesta do budoucnosti

Máme jasnou dlouhodobou strategii  založenou na naší vizi a našich hodnotách. To je základ, na kterém můžeme vybudovat úspěšnou budoucnost pro naši firmu.

Naším prvořadým cílem je dlouhodobý úspěch firmy a s ním spojený ziskový růst a finanční zabezpečení. Proto si chceme i do budoucna zachovat nezávislost a podnikatelský manévrovací prostor naší rodinné firmy.

„Nechceme nic menšího než udávat tempo v globální automatizaci výroby a formovat digitální transformaci z předních míst.“

- Christian Wendler, generální ředitel Lenze SE

Naše síla, která nás už během posledních 70 let provedla řadou změn, spočívá v naší schopnosti přizpůsobit se trhům a zákazníkům. Pro další rozvoj naší vedoucí pozice na rychle se měnících trzích a pro úspěch naší firmy je nezbytné posílení ziskových obchodních modelů.

Rozumíme složitým požadavkům našich zákazníků a vytváříme jednoduchá řešení pro jejich úspěch. Uplatňujeme při tom naše silné stránky: náš inovační potenciál, naši přední pozici v technologiích a naše marketingové a technické know-how.

To vyžaduje značnou míru flexibility, která nám umožňuje nabízet našim zákazníkům snadno použitelné výrobky i složité automatizační systémy, od standardních po individuálně přizpůsobené. Nedílnou součástí jsou samozřejmě také naši motivovaní zaměstnanci, kteří jsou ztělesněním toho všeho.

Naše strategie pro budoucnost je založena na třech pilířích.

Naším cílem je ohromovat naše zákazníky ve všech třech pilířích:
inovativními digitálními službami, naším technickým know-how a jednoduchými procesy a systémy tvorby hodnot.

Zaměřením na tyto tři strategické pilíře pokračujeme na cestě, která byla nastolena už před několika lety a která vede k jasné orientaci firmy na určité tržní segmenty.

Tempo pro budoucnost při tom udává naše vize:

„Nejlepší stroje a výroby po celém světě běží s Lenze“

Digitální transformaci chápeme jako jednu z největších příležitostí pro naši firmu, aby se mohla udržitelně připravit na budoucnost, dále růst a aby vedle našeho stávajícího hlavního byznysu, automatizace strojů, mohla vytvářet prostor pro rozvoj nového, na budoucnost orientovaného digitálního byznysu. Proto jsme digitální pilíř pevně zakotvili v naší strategii a stanovili jsme si za cíl pro naše zákazníky a ve spolupráci s nimi aktivně utvářet Průmysl 4.0.

Pět stěžejních odvětví

Zaměřujeme se na pět rychle se rozvíjejících odvětví, protože zde máme největší know-how, máme tu nejlepší tržní příležitosti a stanovili jsme si jasný cíl být mezi pěti nejlepšími poskytovateli. Na stránkách s podrobnostmi o jednotlivých odvětvích Vám podrobně ukážeme, co Vám můžeme nabídnout, jak vypadá spolupráce s námi a co můžeme společně vytvořit.