Náš management

Dipl.-Ing. Christian Wendler

marketing a odbyt (předseda představenstva)

Dr. Achim Degner

controlling a finance

Dipl.-Ing. Frank Maier

inovace

Dozorčí rada Lenze SE

Dozorčí rada firmy Lenze SE má šest členů. Radí představenstvu při řízení firmy a kontroluje jeho vedení v rozsahu stanoveném zákony, stanovami a jednacím řádem.

Hlavním úkolem je úzká spolupráce s představenstvem ku prospěchu firmy, proto se dozorčí rada vždy účastní rozhodování, která mají základní důležitost.

Nikolaus Belling

Dirk Brockmann

zástupce zaměstnanců

Max Finger

místopředseda

Dr. Michael Paul

předseda

Ingo Kramer

Heinz Graf

Výroční zpráva 2017/18

V letošním roce se výroční zpráva firmy Lenze nese v duchu motta „Growing.Stronger.Better.Together“. To je koneckonců podstata probíhající implementace strategie Lenze 2020+, která byla zahájena před rokem a kterou každý den realizuje všech 4000 zaměstnanců po celém světě.

„Growing.Stronger.Better.Together“ je také vyjádřením optimistické nálady ve firmě. Dali jsme si za cíl přispívat k formování budoucnosti automatizace a využívat příležitostí, které nabízí digitalizace, pro nás a především pak pro naše zákazníky. Cestu do budoucnosti udává firemní strategie 2020+ .

A na tuto cestu jsme se úspěšně vydali. To se odráží také v ekonomických ukazatelích. 2017/18 tak byl pro Lenze další rekordní rok. V číslech to znamená zvýšení obratu o 9,2 % na 741,0 mil. eur, nárůst EBIT o 12,3 % na 65,7 mil. eura a podíl vlastního kapitálu 66,5 %.

Lenze tak pokračuje v cestě udržitelného růstu a firma je do budoucna strategicky i finančně velmi dobře situována.