Lenze Apps.

Lenze Apps

Lenze zapewnia Państwu aplikacje przeznaczone do najróżniejszych zadań: Od parametryzacji silników Lenze Smart Motors i przemienników i500 do zbioru formuł dla napędów.

 

 

Lenze Smart Keypad App Icon

Aplikacje dla silników Lenze Smart Motor App

Aplikacja ta umożliwia diagnostykę i parametryzację przemiennika i500. Do komunikacji potrzebny jest na przemienniku moduł WLAN.

Kompatybilne widoki i funkcje:

 • Lista urządzeń (powiązane i symulowane urządzenia)

  • Optyczna identyfikacja urządzenia

 • Lista diagnostyki (przegląd i dziennik zapisów)

  • Kasowanie błędów

 • Lista parametrów (ustawiona strukturalnie i posortowana)

  • Wyszukiwanie parametrów
  • Ustawianie wartości parametrów
  • Zapisywanie zestawów parametrów
  • Odblokowanie przemiennika częstotliwości
  • Zablokowanie przemiennika częstotliwości

 

 

 

 

Lenze Smart Motor App Icon

Aplikacje dla silników Lenze Smart Motor App

Aplikacje te umożliwiają przeprowadzenie parametryzacji silnika Lenze Smart Motor przy pomocy smartfona lub tabletu z systemem NFC.

Silnik Lenze Smart Motor zmniejsza liczbę wariantów napędów o 70 %. Bez styczników i starterów, ze swobodnym ustawianiem obrotów i z wieloma zintegrowanymi funkcjami do napędów.

Dostępne funkcje aplikacji:

 • Odczytywanie i przetwarzanie zestawów parametrów z silnika Lenze Smart Motor
 • Zapisywanie zestawu parametrów w silniku Lenze Smart Motor
 • Wyświetlanie informacji dotyczących urządzenia i danych diagnostycznych
 • Kasowanie zestawu parametrów do ustawień fabrycznych
 • Otwieranie i zapisywanie w plikach

 

 

Lenze Formulae and Tables app

Lenze Smart Formulas App

Dzięki tej aplikacji użytkownik ma szybki i bezpośredni dostęp do formuł niezbędnych do obliczenia parametrów napędu. Zawarty w aplikacji zbiór formuł zapewnia teoretyczne i praktyczne wsparcie inżynierom, studentom i osobom zainteresowanym techniką napędową.