Best career prospects at Lenze.

Z własnej inicjatywy. Praca w firmie Lenze.

Szukamy ludzi kreatywnych, odważnych i pragnących zrozumieć coś więcej. To zapewnia postęp w naszej firmie i tylko w ten sposób możemy zapewnić sprawną pracę maszyn u naszych klientów.

W celu złożenia aplikacji o pracę z własnej inicjatywy prosimy przysłać list motywacyjny, życiorys w postaci tabelarycznej, świadectwa oraz zwykłe dokumenty dołączane do aplikacji (w postaci elektronicznej lub papierowej) na następujący adres:

Human Resources Contact