Przemysł 4.0 od 1947

Co nowego?

W Niemczech w związku z pojęciem Przemysłu 4.0 mówi się także o czwartej rewolucji przemysłowej. Zasadniczo chodzi o to, aby wykorzystując nowoczesne technologie komunikacyjne i informatyczne uczynić produkcję szybszą, bardziej elastyczną i wydajną.

To są dokładnie te zagadnienia, za które już od wielu lat specjaliści z Lenze czują się odpowiedzialni. Dlatego w Przemyśle 4.0 nie widzimy prawdziwej rewolucji, lecz znacznie bardziej wewnętrzny nacisk dla zapewnienia ciągłego rozwoju technologii, które nam zapewnią nam nowe szanse.

Pięć tez pokazuje, dlaczego sądzimy, że przemysł 4.0 stanowi przełomowe wydarzenie innowacyjne, które zapewnia małym i średnim producentom maszyn wiodącą rolę na świecie budowy maszyn.

Świat potrzebuje nowoczesnej automatyzacji.

Ciągle rosnąca liczba ludności na świecie, globalny wzrost indywidualnych potrzeb użytkowników, konieczność odpowiedzialnej gospodarki zasobami naturalnymi i inne trendy będą dodatkowo rozbudzać potrzeby w zakresie automatyzacji. Pod egidą Przemysłu 4.0 gromadzi się wiele różnych kreatywnych możliwości.

"Przemysł 4.0 ze swoimi wszystkimi aspektami może odnieść sukces tylko wtedy, gdy każdy zaangażowany w to - czyli ostateczni użytkownicy, inżynierowie budowy maszyn, dostawcy technologii i świat nauki - działają wspólnie."
dr Thomas Cord
Prezes Zarządu Lenze Automation

 

 

Wielkość Partii 1 staje się standardem. Bez dodatkowych kosztów czy kompromisów w jakości.

Tu leży sedno sprawy. Chodzi o to, że inżynierowie budowy maszyn mogą odnieść sukces i wykorzystać pozytywne trendy tylko wtedy, gdy odpowiednio się zaadaptują.

"Inteligentne systemy techniczne zapewniają ekonomiczne podstawy Wielkości Partii 1."
mgr inż. Frank Maier
Prezes Lenze SE

 

 

Wiedza fachowa w zakresie oprogramowania stanowi niezwykle istotny aspekt.

Indywidualizację produktów i elastyczność procesów wytwarzania osiąga się dzięki modułowej budowie sprzętu i oprogramowania. Doświadczenie, którym sam sektor budowy maszyn nie dysponuje w dostatecznej ilości.

"Oprogramowanie o wysokiej jakości i możliwości dostosowywania staną się kluczowymi zagadnieniami w zakresie innowacyjności i wydajności produkcji maszyn."
dr Armin Walter
Prezes Lenze Engineering

 

 

Zdolności kooperacyjne jako nowe najważniejsze kompetencje.

Sektor budowy maszyn charakteryzuje się od zawsze wysokim stopniem zorientowania na potrzeby klienta i zdolnością przekładania potrzeb swoich klientów na rozwiązania techniczne. Przemysł 4.0 zapewnia nowe aspekty i możliwości, które przekraczając dotychczas znany świat przemysłu maszynowego dają całkiem nowe szanse. Ten, kto potrafi szybciej i lepiej współpracować ze swoimi partnerami oraz lepiej się z nimi zintegrować, uzyska niezwykłą przewagę konkurencyjną.

"Koncentrujemy się na zapewnieniu naszym klientom przede wszystkim wysokiej wydajności produkcji, niezawodności produktów i bezpiecznej pracy przez cały czas eksploatacji maszyny."
dr rer. soc. oec. Yorck Schmidt
Prezes Lenze SE

 

 

Stworzymy sukces.

Partnerzy technologiczni jak Lenze stanowią część innowacyjnej społeczności w przemyśle budowy maszyn. Przy pomocy działających na całym świecie zespołów fachowców, automatyzujemy rocznie ponad 1.000 innowacyjnych koncepcji maszynowych i razem z naszymi klientami wyznaczamy nowe wzorce dla tej branży.

"Lenze - to ludzie, którzy wprawiają Przemysł 4.0 w ruch."
mgr inż. Christian Wendler
Prezes Zarządu Lenze SE

 

 

Dosyć słów. Jeśli chcielibyście Państwo zorientować się osobiście, w jaki sposób wdrażamy w życie wyzwania związane z Przemysłem 4.0, zapraszamy na specjalistyczne targi, które odbywają się blisko Państwa: Kalendarz targów i ważnych wydarzeńKalendarz targowy.

Będzie nam miło spotkać się z Państwem.