Poznámka k ochraně dat

Zadáváte-li data do formulářů, činíte tak dobrovolně. Souhlas se získáváním, ukládáním a zpracováváním údajů je odvolatelný. Ochrana osobních údajů, jako jméno, adresa, tel. číslo nebo e-mail, je pro nás velmi důležitá. Pro skupinu Lenze je klíčové, aby zajistila maximálně možnou ochranu Vašich osobních údajů. Proto jsou naše činnosti na webu v zemích, ve kterých provozujeme webové stránky, v souladu s platnými zákony na ochranu údajů a zajištění bezpečnosti dat. Dále se dozvíte, jaké informace příp. shromažďujeme a jak s nimi zacházíme.

Osobní údaje

Bez vašeho souhlasu prostřednictvím našich webových stránek neshromažďujeme žádné osobní údaje. Sami rozhodujete, zda nám, např. v rámci registrace, dotazníku, tyto údaje sdělíte, či nikoli. Vaše osobní údaje např. používáme, když zodpovídáme Vaše dotazy, zpracováváme zakázku nebo Vám poskytujeme přístup ke specifickým informacím nebo nabídkám. Dále může mít smysl ukládat a zpracovávat osobní údaje v rámci péče o zákazníky a rozvíjení vztahů s nimi, např. abychom Vám poskytli informace o společnosti v zemi, kterou jste uvedli ve svém kontaktním formuláři.

IP adresy ukládáme po dobu max. 14 dnů. Toto ukládání se provádí kvůli bezpečnosti dat k zajištění stability a provozní bezpečnosti našeho systému.

Samozřejmě respektujeme, když nám nechcete přenechat své osobní údaje k podpoře našich vztahů se zákazníky – především pro přímý marketing nebo výzkum trhu. Vaše osobní údaje nikomu nepostoupíme.

Získání a používání osobních údajů při výběrovém řízení

Vaše údaje jsou získávány a zpracovávány pouze za účelem obsazení volných pracovních míst ve skupině Lenze. Zodpovědné místo pro získání dat je v tomto smyslu – v případě výběrového řízení na konkrétně vypsané volné pracovní místo – uvedená společnost inzerující pracovní místo. Adresu společnosti naleznete v daném výběrovém řízení.
Pokud se u skupiny Lenze ucházíte o konkrétně vypsanou pozici, jsou Vaše údaje automaticky předány zodpovědnému pracovníkovi personálního oddělení.
Tento souhlas můžete s budoucí účinností kdykoli odvolat e-mailem zaslaným kontaktní osobě uvedené v podkladech výběrového řízení.
Pokud se ucházíte z vlastní iniciativy, jsou data automaticky předána podle Vašich schopností příslušnému pracovníkovi personálního oddělení. Účelovým vázáním je v každém případě hodnocení vašeho potenciálu pověřenou osobou.

Vymazání dat

V rámci žádosti o místo je zajištěno, že po zániku účelu, za jakým jsme Vaše data obdrželi, jsou automaticky vymazána z našich systémů. Zásadně jsou vytvořeny rutiny zaručující vymazání dat po zániku účelu jejich získání nebo po uplynutí dané lhůty na jejich uchování.
Vaše data uchazeče jsou v případě odmítnutí zásadně vymazána po 6 měsících.
Je-li váš profil pro nás obecně zajímavý, rádi jej zahrneme do našeho souboru uchazečů. V této souvislosti Vás pak požádáme o souhlas.

Vaše práva

Máte právo získat informace o osobních údajích, které jsou u nás uložené. Kromě toho máte právo na vymazání nebo zablokování nepřípustných údajů nebo opravu nesprávných údajů. K tomu nám můžete zaslat e-mail na kontaktní osobu uvedenou v podkladech výběrového řízení.

Piwik Analytics

Naše webová stránka používá analytický nástroj Piwik, abychom mohli analyzovat návštěvnost webové stránky a neustále zlepšovat nabídku. K tomu ukládá Piwik s pomocí prohlížeče na vašem počítači cookies (textové soubory). Informace o využívání stránky získané vyhodnocením cookies se přenášejí do nástroje Piwik a ukládají se za účelem analýzy. Před uložením se pro zajištění anonymity návštěvníků část IP adresy vymaže. Informace o využívání webové stránky nepředáváme třetím stranám.

Existují dvě možnosti, jak můžete zabránit uložení a vyhodnocení dat ze své návštěvy:

Úprava nastavení prohlížeče

Odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče můžete zabránit použití cookies. Může se ale stát, že nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky.

Nesouhlas se shromažďováním údajů nástrojem Piwik

Můžete nesouhlasit se shromažďováním údajů nástrojem Piwik pomocí funkce „opt-out“. V tomto případě uloží váš prohlížeč opt-out cookie, který od tohoto okamžiku brání shromažďování dat relace nástrojem Piwik. Vymažete-li cookies prohlížeče, vymaže se také opt-out cookie nástroje Piwik. Musíte jej poté aktivovat znovu.

Piwik opt-out status

Google Analytics

We use Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. ("Google"). Google uses cookies. The information generated by the cookie on your use of the website is transmitted to and stored by Google on servers in the USA. Google will use this information on our behalf to evaluate your use of our website, compile reports on website activity and provide us with other services relating to website activity and internet usage. This data is used to create user profiles under a pseudonym.

This website uses Google Analytics reports on demographic characteristics in which data from interest-related advertising by Google as well as visitor data from third party providers (e.g. age, gender and interests) is used. This data cannot be attributed to a specific person and can be deactivated at any time using the browser settings.

We only use Google Analytics with activated IP address anonymisation. This means that your IP address will be truncated by Google within the area of Member States of the European Union or in other countries which are party to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the full IP address be transferred to a Google server in the United States and truncated there. The IP address transferred by your browser during the use of Google Analytics will not be associated with any other data held by Google.

Preventing Google from collecting data

You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings in your browser software; Furthermore, you can prevent the collection of data generated by the cookie and related to the usage of the website and the processing of this data by Google by downloading and installing the browser plugin.

Additional information on data usage for advertising purposes on the part of Google, possible settings and objection procedures can be found on Google's websites: "How Google uses data when you use our partners' sites or apps", "Usage of data for advertising purposes", "Control the information Google uses to show you ads" and "Determine what ads Google can show you".

Google Tag Manager

This website uses the Google Tag Manager. The Google Tag Manager allows you to manage website tags from a user interface. The Tag Manager tool itself (which implements the tags) is a cookie-less domain and does not record any personal data. The tool triggers other tags that record data in some circumstances. Google Tag Manager does not access this data. If a deactivation was made at the domain or cookie level, it remains in place for all tracking tags that are implemented with Google Tag Manager.

Použití sítí CDN (Content Delivery Network)

Soubory určené ke stažení částí Application Knowledge Base a Technická dokumentace na stránkách lenze.com ukládá a celosvětově poskytuje společnost Amazon Web Services Inc. (dále jen AWS), P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, v počítačovém centru ve Frankfurtu nad Mohanem. Na způsob a rozsah informací, které AWS při používání nabídky stahovaných souborů uplatňuje, zpracovává nebo využívá, nemá společnost Lenze vliv. Další informace zjistíte v části Poznámky k ochraně údajů od AWS.

Provision of 2D / 3D CAD data

The CAD files in the EASY Product Finder range at lenze.com are stored by the KiM GmbH company, Tritschlerstrasse 1, D-66606 St. Wendel in a German data centre and provided worldwide.

For each generated and loaded file (e.g. CAD, PDF, pixel images) and each direct insertion into CAD systems (CADClick® "Click2CAD"), Lenze stores a data set in one of the statistics databases available on the server. This statistic data is further compressed and used for optimising the CAD service in an anonymised form.

 

Link2Lenze

Link2Lenze je online platforma, prostřednictvím které obdržíte jako uživatel od firmy Lenze zprávy, rozsáhlé informace o řešeních či různých akcích.

Když se přihlásíte u Link2Lenze a vytvoříte profil, což je možné zcela snadno a komfortně přes přihlášení k Vašemu účtu LinkedIn, získáte přístup k podrobnějším podnikovým informacím o Lenze. Po přihlášení prostřednictvím Vašeho účtu LinkedIn Vám LinkedIn zobrazí části těch osobních informací, které chcete sdílet s ostatními. Svými volbami v profilu LinkedIn pod www.linkedin.com můžete přímo řídit, které informace budete sdílet s ostatními.

Abychom Vám mohli poskytnout skutečně personalizované informace k obsahu, který je pro Vás skutečně relevantní, zaznamenáváme Vaše kliknutí v platformě Link2Lenze. K tomu patří také statistická šetření, jak často nás navštěvujete a který obsah jste si prohlíželi. Tyto informace se používají také ke kontinuálnímu vylepšování platformy Link2Lenze a obsahu k informování našich cílových skupin.

Veškeré obsahy jako zprávy, řešení a události mohou být sdíleny s Vašimi kontakty a přáteli. Když chcete sdílet některý obsah, obdrží odpovídající internetová adresa k obsahu na Link2Lenze informaci, že obsah byl sdílen. Když si osoba, které jste poslali odkaz, rovněž založí profil Link2Lenze, obdržíte odměnu. Můžeme Vás informovat pouze o tom, že jste úspěšně sdíleli obsah, ale nemůžeme spojit Vaši odměnu s určitým novým uživatelem. Tato informace se používá ke kontinuálnímu vylepšování platformy Link2Lenze.

V závislosti na informacích, které jste nám poskytli prostřednictvím LinkedIn a platformy Link2Lenze, bychom Vás rádi kontaktovali. Lenze SE je podnik s mezinárodní působností a rádi bychom Vám poskytli kontakty na prodejní organizaci Lenze ve Vaší blízkosti. Proto dodáváme informace shromážděné na Link2Lenze včetně kontaktních informací a zájmů do našeho systému Company Customer Relations Management (CRM), který je provozován pro všechny právní jednotky v rámci koncernu Lenze. Odbytový specialista, který má na starosti Váš region, může přistupovat k těmto informacím v našem systému CRM a následně Vás kontaktovat. Našeho odbytového specialistu můžete také sledovat na LinkedIn.

Opuštění Link2Lenze: odvolání Vašeho souhlasu

Pokud se rozhodnete, že chcete svou účast u Link2Lenze ukončit, pošlete nám e-mail na link2lenze@lenze.com, ve kterém uvedete své jméno tak, jak se zobrazuje na Vašem profilu LinkedIn a sdělíte nám, že chcete Link2Lenze opustit. Tento údaj potřebujeme k tomu, abychom mohli identifikovat Váš profil LinkedIn. Následně vymažeme veškeré osobní informace, které jsou propojeny s Vaším profilem Link2Lenze, a toto vymazání Vám potvrdíme e-mailem. Lenze SE si může ponechat zcela anonymní informace, jako např. statistiky používání, které nelze dát do spojitosti s Vámi.

Kdykoliv se můžete na Link2Lenze vrátit. Upozorňujeme Vás na to, že se při Vašem návratu na Link2Lenze vytvoří zcela nový profil, který nelze propojit s Vaším dřívějším profilem.

Také můžete kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z našeho systému Customer Relations Management (CRM). K tomu se prosím obraťte na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů (viz kontaktní údaje na konci stránky).

Bezpečnost

Společnost Lenze provádí opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, zfalšováním, manipulací a neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním.

Ochrana dětí a nezletilých

Osoby mladší 18 let by nám neměly předávat osobní údaje bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. Od dětí a mladistvých osobní údaje nevyžadujeme. Vědomě takové informace neshromažďujeme ani nepředáváme třetím stranám.

Otázky a připomínky k ochraně dat

V průběhu dalšího vývoje Internetu budeme neustále upravovat i poznámku k ochraně osobních údajů. Změny oznámíme včas na této stránce. Proto byste měli tuto stránku pravidelně navštěvovat, a informovat se tak o aktuálním stavu poznámky k ochraně osobních údajů.

Budete-li mít otázky, např. týkající se zpracování vašich osobních údajů, podněty nebo komentáře k tématu ochrany osobních údajů, obraťte se na zmocněnce pro ochranu osobních údajů společnosti Lenze v Německu:

Lenze SE
Zmocněnec pro problematiku ochrany dat
Postfach 10 13 52, D-31763 Hameln
Hans-Lenze-Straße 1, D-31855 Aerzen
 +49 5154 82-0
 +49 5154 82-2800
 datenschutz@lenze.de

Stav: 10/2017