Poznámka k ochraně dat

Místem odpovědným za zpracování osobních údajů v souvislosti s naší webovou stránkou je:

Lenze SE
Hans-Lenze-Straße 1
D-31855 Aerzen

Zmocněnec pro ochranu osobních údajů je k dispozici na e-mailové adrese dataprivacy@lenze.com
a na poštovní adrese Hans-Lenze-Straße 1, D-31855 Aerzen.

Skupina Lenze považuje zajištění nejvyšší možné ochrany Vašich osobních údajů za zvlášť důležité. Proto všechny webové činnosti ve všech zemích, pro které webové stránky spravujeme, provozujeme v souladu s příslušnými zákonnými předpisy o ochraně a bezpečnosti osobních údajů. Níže uvádíme, jaké informace případně shromažďujeme a jak s nimi zacházíme.


Osobní údaje

Bez Vašeho souhlasu neshromažďujeme prostřednictvím našich webových stránek žádné osobní údaje. Pouze Vy sami rozhodujete, zda nám, např. v rámci registrace, dotazníku, tyto údaje chcete sdělit, či nikoli. Vaše osobní údaje používáme např. pro zodpovězení Vašich dotazů, zpracovávání Vaší zakázky, nebo když Vám poskytujeme přístup ke specifickým informacím nebo nabídkám. Dále může mít smysl ukládat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rámci péče o zákazníky a rozvíjení vztahů s Vámi, např. abychom je mohli poskytnout naší společnosti v zemi, kterou jste uvedli ve svém kontaktním formuláři.

IP adresy ukládáme po dobu max. 14 dnů. Toto ukládání se provádí kvůli bezpečnosti dat, k zajištění stability a provozní spolehlivosti a bezpečnosti našeho systému.

Samozřejmě respektujeme, když nám nebudete chtít poskytnout Vaše osobní údaje k podpoře našich vztahů se zákazníky - především pro přímý marketing nebo výzkum trhu. Vaše osobní údaje nikomu nepostoupíme.

Zadáváte-li údaje do formulářů, činíte to dobrovolně. Souhlas se získáváním, ukládáním a zpracováním Vašich osobních údajů je odvolatelný. Odvolání ponechává oprávněnost zpracování osobních údajů až do odvolání nedotčenou.


Newsletter

Vaše osobní údaje zjištěné v rámci přihlášení k odběru newsletteru, zejména uvedené oblasti zájmu, používáme k tomu, abychom Vám mohli poskytovat nabídku produktů a služeb podle Vašich osobních preferencí. Sdělením svého jména nám umožňujete osobní oslovení a jednoduchou správu Vašich osobních údajů. Vaše adresní údaje, zejména poštovní směrovací číslo, nám umožňují poskytovat Vám rovněž regionálně specifickou nabídku.

Kromě toho se neustále snažíme zlepšovat svou nabídku. K tomu patří rovněž vyhodnocování zasílaného newsletteru, např. zda je sdělená e-mailová adresa dosažitelná, které newslettery byly otevřeny, jaké odkazy v newsletteru jsou využívány a zda bylo generováno zpětné hlášení ((automatická) odpověď, chybové hlášení atd.).

Osobní údaje jsou zjišťovány a zpracovávány výhradně společností Lenze a společnostmi, které jsou součástí koncernu. Osobní údaje nejsou předávány jiným cizím společnostem.

Před použitím služby newsletteru souhlasíte s používáním své e-mailové adresy a dalších zde uvedených údajů. Tyto údaje se používají k tomu, abychom Vám mohli doporučit individuální nabídku produktů a služeb a neustále zlepšovat tuto službu.

Poskytnutý souhlas (používání e-mailové adresy, používání osobních údajů) můžete kdykoli odvolat. Odvolání ponechává oprávněnost zpracování osobních údajů až do odvolání nedotčenou. K tomuto účelu použijte odhlašovací stránku. Pokyny k odhlášení jsou uvedeny rovněž v zápatí každého newsletteru.

Zpracování osobních údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GPDR).


Získání a používání osobních údajů při výběrovém řízení

Vaše osobní údaje jsou zjišťovány a zpracovávány pouze pro účely obsazení pracovních míst ve skupině Lenze. Odpovědným místem pro zjišťování osobních údajů v tomto smyslu - v případě zájmu o konkrétně vypsané pracovní místo - je příslušná uvedená vypisující společnost, jejíž adresní údaje jsou uvedeny na příslušném oznámení o výběrovém řízení. Ucházíte-li se ve skupině Lenze o konkrétně vypsané pracovní místo, jsou Vaše osobní údaje automaticky předány příslušným odpovědným osobám personálního oddělení. Tento souhlas můžete kdykoli s budoucí účinností odvolat e-mailem u kontaktní osoby uvedené v podkladech výběrového řízení. Ucházíte-li se o pracovní místo z vlastní iniciativy, jsou Vaše osobní údaje podle vašich schopností automaticky předány příslušné odpovědné osobě personálního oddělení. Účelem je v každém případě posouzení Vašeho zaměstnaneckého potenciálu příslušnou odpovědnou osobou.

Toto zpracování osobních údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Vymazání dat

V rámci Vašeho zájmu o pracovní místo je zajištěno, že po pominutí účelu, k němuž jsme Vaše osobní údaje uchovávali, jsou tyto údaje z našich systémů automaticky smazány. Obecně jsou vytvořeny pracovní postupy, které zaručují smazání osobních údajů po pominutí účelu jejich zjišťování nebo po uplynutí příslušné doby jejich uložení. Vaše údaje jsou v případě negativního rozhodnutí zásadně mazány po uplynutí 6 měsíců. Je-li pro nás Váš profil obecně zajímavý, chtěli bychom si jej uložit ve své databázi uchazečů o pracovní místo. V tomto případě Vás požádáme o souhlas.

Vaše práva

Máte právo získat informace o svých osobních údajích, které jsou u nás uložené. Kromě toho máte právo na vymazání či zablokování nepřípustných údajů nebo opravu nesprávných údajů. K tomu nám můžete zaslat e-mail na kontaktní osobu uvedenou v podkladech výběrového řízení.


Použití Cookies

Na našich webových stránkách používáme tak zvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které ve Vašem počítači ukládá Váš prohlížeč. Slouží k tomu, nabídku uživatelsky zpříjemnit, zefektivnit a zvýšit její bezpečnost. Tzv. dočasné cookies (session cookie) jsou vždy po uzavření prohlížeče z Vašeho pevného disku vymazány. Tzv. dlouhodobé cookies (pertsistent cookie) zůstávají uloženy ve Vašem počítači a umožňují rozpoznání Vašeho počítače při Vaší příští návštěvě. Můžete si Váš prohlížeč nastavit tak, abyste byli o ukládání cookies vždy informováni. Můžete tak o jejich přijetí v jednotlivých případech sami rozhodovat, nebo přijetí cookies pro určité případy zásadně zakázat. Při nepřijetí cookies může být funkčnost naší webové stránky omezena.

Zpracování osobních údajů se provádí především na základě § 15 TMG (deutsches Telemedien Gesetz) a čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), abychom mohli optimalizovat naši webovou nabídku. Existují převažující právní a hospodářské zájmy na této optimalizaci nabídky a používání webové stránky. K tomu je použití cookies nezbytné.


Piwik (Matomo) Analytics

Naše webová stránka používá analytický nástroj Piwik, abychom mohli analyzovat návštěvnost webové stránky a neustále tak zlepšovat naši nabídku. K tomu účelu ukládá Piwik s pomocí prohlížeče na Vašem počítači cookies (textové soubory). Informace o využívání stránky získané vyhodnocením cookies se přenášejí do nástroje Piwik a ukládají se za účelem analýzy. Před uložením se pro zajištění anonymity návštěvníků část IP adresy vymaže. Informace o využívání webové stránky nepředáváme třetím stranám.

Zpracování osobních údajů se provádí na základě § 15 TMG (deutsches Telemedien Gesetz) a čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), abychom mohli optimalizovat nabídku naší webové stránky. Existují převažující právní a hospodářské zájmy společnosti Lenze na této optimalizaci nabídky a používání webové stránky rovněž pro reklamní účely. K tomu je nutné použití cookies.

Existují dvě možnosti, jak můžete zabránit uložení a vyhodnocení dat ze své návštěvy:

Úprava nastavení prohlížeče

Odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče můžete zabránit použití cookies. Může se ale stát, že nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky.

Nesouhlas se shromažďováním údajů nástrojem Piwik

Můžete vyjádřit nesouhlas se shromažďováním údajů nástrojem Piwik pomocí funkce "opt-out". V tomto případě uloží Váš prohlížeč opt-out cookie, který od tohoto okamžiku brání shromažďování dat relace nástrojem Piwik. Vymažete-li cookies prohlížeče, vymaže se také "opt-out cookie" nástroje Piwik. Musíte jej poté znovu aktivovat.

Opt-out status Piwik (Matomo)


Google Analytics

Google Analytics

Používáme webovou analytickou službu Google Analytics společnosti Google Inc. ("Google"). Google používá cookies. Informace vytvářené pomocí cookies o využívání online nabídky uživateli jsou zpravidla přenášeny na server Google v USA a tam ukládány. Google používá tyto informace z našeho pověření pro vyhodnocování využívání naší online nabídky uživateli, pro vytváření zpráv o aktivitách v rámci této online nabídky a pro poskytování dalších služeb spojených s využíváním této online nabídky a používání internetu naší společnosti. Přitom mohou být ze zpracovávaných údajů vytvářeny pseudonymní uživatelské profily uživatelů.

Tato webová stránka používá vyhodnocení služby Google Analytics pro demografické ukazatele, ve kterých jsou používány údaje ze zájmově zaměřené reklamy společnosti Google a údaje návštěvníků třetích poskytovatelů (např. věk, pohlaví a zájmy). Tyto údaje neumožňují identifikaci určité osoby a mohou být kdykoli pomocí nastavení zobrazení deaktivovány.

Službu Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že společnost Google zkracuje IP adresu uživatelů v rámci členských států Evropské unie nebo ostatních smluvních států dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je kompletní IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. IP adresa přenášená prohlížečem uživatele není slučována s jinými údaji společnosti Google.

Zpracování osobních údajů se provádí na základě § 15 TMG (deutsches Telemedien Gesetz) a čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), abychom mohli optimalizovat webovou nabídku. Existují převažující právní a hospodářské zájmy společnosti Lenze na této optimalizaci nabídky a používání webové stránky rovněž pro reklamní účely. K tomu je nutné použití cookies.

Vyjádření nesouhlasu se zjišťováním údajů službou Google Analytics

Uživatelé mohou zabránit ukládání cookies příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Kromě toho mohou uživatelé zabránit zjišťování údajů vytvářených pomocí cookies a zaměřených na využívání online nabídky společností Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče na následujícím odkazu.

Další informace o používání údajů k reklamním účelům společností Google, o možnostech nastavení a vyslovení nesouhlasu jsou uvedeny na webových stránkách Google: "Používání osobních údajů společností Google při Vašem používání webových stránek nebo aplikací našich partnerů", "Používání osobních údajů pro reklamní účely", "Správa informací, které používá Google, pro zobrazování reklamy" a "Určete, jakou reklamu Vám Google má ukazovat".

Google Tag Manager

Na této webové stránce se používá "Tag Manager" firmy Google. Pomocí systému "Tag Manager" lze provádět správu tagů webové stránky prostřednictvím příslušného rozhraní. Systém "Tool Tag Manager" (který implementuje tagy) je doména nepoužívající cookies, která nezjišťuje žádné osobní údaje. Nástroj se stará o vyvolání jiných tagů, které případně samostatně údaje zjišťují. "Google Tag Manager" nemá k těmto údajům přístup. Je-li provedena deaktivace na úrovni domény nebo cookies, je deaktivace zachována pro všechny sledovací tagy, které jsou implementovány systémem "Google Tag Manager".


Použití sítí CDN (Content Delivery Network)

Soubory určené ke stažení částí Application Knowledge Base a Technická dokumentace na stránkách lenze.com ukládá a celosvětově poskytuje společnost Amazon Web Services Inc. (dále jen AWS), P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, v počítačovém centru ve Frankfurtu nad Mohanem. Na způsob a rozsah informací, které AWS při používání nabídky stahovaných souborů uplatňuje, zpracovává nebo využívá, nemá společnost Lenze vliv. Další informace zjistíte v části Poznámky k ochraně údajů od AWS.


Poskytování CAD dat 2D/3D

CAD soubory v oddíle "EASY Product Finder" na stránkách lenze.com ukládá a celosvětově poskytuje společnost KiM GmbH, Tritschlerstrasse 1, D-66606 St. Wendel, v německém počítačovém centru.

Společnost Lenze pro každý generovaný a stažený soubor (např. CAD, PDF, obrázek) a pro každé přímé vkládání souboru do CAD systémů (CADClick® "Click2CAD") ukládá datový soubor ve statistické databázi uložené na serveru. Tyto statistické údaje jsou dále zhušťovány a v anonymizované formě používány pro optimalizaci CAD služeb.


Link2Lenze

Link2Lenze je online platforma, prostřednictvím které obdržíte jako uživatel od firmy Lenze zprávy a rozsáhlé informace o řešeních či různých akcích.

Když se přihlásíte u Link2Lenze a vytvoříte si profil, což je možné zcela snadno a komfortně prostřednictvím Vašeho účtu na LinkedIn, získáte přístup k podrobným informacím o firmě Lenze. Po přihlášení prostřednictvím Vašeho účtu LinkedIn Vám LinkedIn zobrazí části těch osobních informací, které chcete sdílet s ostatními. Svými volbami v profilu LinkedIn pod www.linkedin.com můžete přímo řídit, které informace budete sdílet s ostatními.

Abychom Vám mohli poskytnout personalizované informace k obsahu, který je pro Vás skutečně relevantní, zaznamenáváme Vaše kliknutí v platformě Link2Lenze. K tomu patří také statistická šetření, jak často nás navštěvujete a který obsah jste si prohlíželi. Tyto informace se používají také ke kontinuálnímu vylepšování platformy Link2Lenze a obsahu pro informování našich cílových skupin.

Veškeré obsahy jako zprávy, řešení a události mohou být sdíleny s Vašimi kontakty a přáteli. Když chcete sdílet některý obsah, obdrží odpovídající internetová adresa k obsahu na Link2Lenze informaci, že obsah byl sdílen. Když si osoba, které jste poslali odkaz, rovněž založí profil Link2Lenze, obdržíte odměnu. Můžeme Vás informovat pouze o tom, že jste úspěšně sdíleli obsah, ale nemůžeme spojit Vaši odměnu s určitým novým uživatelem. Tato informace se používá ke kontinuálnímu vylepšování platformy Link2Lenze.

V závislosti na informacích, které jste nám poskytli buď prostřednictvím LinkedIn nebo platformy Link2Lenze, bychom Vás rádi kontaktovali. Lenze SE je firma s mezinárodní působností a rádi bychom Vám poskytli kontakty na příslušnou prodejní organizaci Lenze ve Vaší blízkosti. Proto ukládáme informace shromážděné na Link2Lenze včetně kontaktních informací a zájmů do našeho CRM systému (Customer Relations Management), který slouží pro všechny právní jednotky v rámci koncernu Lenze. Prodejní specialista, který má na starosti Váš region, může k těmto informacím v našem CRM systému přistupovat a následně Vás kontaktovat. Našeho prodejního specialistu můžete také sledovat na LinkedIn.

Právním základem tohoto zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Opuštění Link2Lenze: odvolání Vašeho souhlasu

Pokud se rozhodnete, že chcete svou účast u Link2Lenze ukončit, pošlete nám e-mail na link2lenze@lenze.com, ve kterém uvedete své jméno tak, jak se zobrazuje na Vašem LinkedIn profilu a sdělíte nám, že chcete Link2Lenze opustit. Tento údaj potřebujeme k tomu, abychom mohli identifikovat Váš LinkedIn profil. Následně vymažeme veškeré osobní informace, které jsou propojeny s Vaším LinkedIn profilem, a toto vymazání Vám potvrdíme e-mailem. Lenze SE si může ponechat zcela anonymní informace, jako např. statistiky používání, které nelze dát do spojitosti s Vámi.

Kdykoliv se můžete na Link2Lenze vrátit. Upozorňujeme Vás na to, že se při Vašem návratu na Link2Lenze vytvoří zcela nový profil, který nelze propojit s Vaším dřívějším profilem.

Také můžete kdykoliv požádat o vymazání Vašich osobních údajů z našeho CRM systému (Customer Relations Management. Za tímto účelem se prosím obraťte na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů (viz kontaktní údaje na konci stránky).


Využívání online obchodů

Poptávka a zpracování objednávky

Vaše osobní informace zjišťujeme, ukládáme a používáme v případě poptávek a objednávek pouze v rámci firmy a propojených společností, jakož i firmy pověřené zpracováváním objednávek pouze pro účely provádění a zpracování objednávek včetně příslušných plateb. Údaje bez Vašeho výslovného souhlasu nepředáváme třetím stranám, zejména ne k reklamním účelům. Při zpracování objednávek spolupracujeme s různými firmami, které např. odpovídají za zpracování plateb a logistiku. Přitom dbáme na to, aby i naši partneři dodržovali zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů.

Právním základem tohoto zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).Bezpečnost

Společnost Lenze provádí opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, zfalšováním, manipulací a neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním.


Ochrana dětí a nezletilých

Osoby mladší 18 let by nám neměly předávat osobní údaje bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. Od dětí a mladistvých osobní údaje nevyžadujeme. Vědomě takové informace neshromažďujeme ani nepředáváme třetím stranám.


Otázky, informace a připomínky k ochraně osobních údajů

V průběhu dalšího vývoje internetu budeme neustále upravovat i informace k ochraně osobních údajů. Změny oznámíme včas na této stránce. Proto byste měli tuto stránku pravidelně navštěvovat a informovat se tak o aktuálním stavu informací k ochraně osobních údajů.

Budete-li mít otázky, např. týkající se zpracování Vašich osobních údajů, podněty nebo komentáře k tématu ochrany osobních údajů, obraťte se na zmocněnce pro ochranu osobních údajů společnosti Lenze v Německu:

Lenze SE
Beauftragter für Datenschutz
Postbox 10 13 52, D-31763 Hameln
Hans-Lenze-Straße 1, D-31855 Aerzen
+49 5154 82-0
+49 5154 82-2800
dataprivacy@lenze.com

Můžete si kdykoli vyžádat informaci o tom, zda jsme Vaše osobní údaje uložili, a o jaké údaje se jedná. Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány, jste dotčenou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a vůči odpovědné osobě máte následující práva:

Právo na informace: Od odpovědné osoby můžete požadovat potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, zpracováváme, k jakému účelu a po jakou dobu se tak děje, o jaké kategorie údajů se jedná, jakým příjemcům nebo kategoriím příjemců jsou tyto údaje poskytovány.

Právo na opravu, doplnění, omezení: Můžete požadovat opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných údajů, které se Vás týkají. Zejména v případě zákonem stanovených povinností na ukládání údajů máte navíc právo na omezení jejich zpracovávání.

Právo na vymazání: Zejména při odvolání Vašeho souhlasu můžete požadovat vymazání údajů, které se Vás týkají.

Právo na přenositelnost údajů: Máte právo na poskytnutí osobních údajů, které se Vás týkají, v počítačově použitelném formátu.

Právo na podání námitky, odvolání a stížnosti: Můžete obecně podat námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a odvolat poskytnutý souhlas. Máte právo na podání stížnosti u kontrolního orgánu.


Last update: 05/2018