12 řešení pohonů pro všechny požadavky: Drive Solutions

Chcete realizovat koncepce strojů a zařízení odpovídající současné době, nebo modernizovat stávající? S průběžným poradenstvím a inovativním softwarem Vás provedeme při výběru všech produktů, při dimenzování energeticky účinných pohonů, projektování i uvádění do provozu. 

Se ziskovým výsledkem pro Vás: vyhovující řešení pohonu a optimální proces v průběhu vašeho řetězce tvorby hodnot. Na základě 12 definovaných řešení pohonu Vám na následujících stránkách představíme možnosti pro optimální realizaci Vašich požadavků na stroje. Je to tak jednoduché.

Pro množství úkolů správné řešení:

Pohony dopravních zařízení

Pohony dopravních zařízení

Pohony dopravních zařízení

Pohony dopravních zařízení

Musíte-li dopravovat a třídit materiál, jste odkázáni na bezvadně fungující pohony dopravních zařízení. Ty jsou důležitou součástí skladových a logistických systémů nebo mezi různými obráběcími...

Pohony pojezdů

Pohony pojezdů

Pohony pojezdů

Pohony pojezdů

Nezáleží, zda se tak děje na horizontálních nebo šikmých rovinách. Vedení stopy je zajištěno pomocí kol, kolejnic nebo volně na podkladu.

Čerpadla a ventilátory

Čerpadla a ventilátory

Čerpadla a ventilátory

Čerpadla a ventilátory

Čerpadla a ventilátory podávají efektivní výkony všude tam, kde se jedná o dopravu a/nebo stlačování tekutých a plynných látek.

Pohony pro tvářecí procesy

Pohony pro tvářecí procesy

Pohony pro tvářecí procesy

Pohony pro tvářecí procesy

Pohony pro tvářecí procesy se používají tam, kde se ze surovin vyrábějí obrobky nebo kde suroviny dostávají konečný tvar. U mnoha různých metod tvarování profitujete z našich odstupňovaných výrobků,...

Synchronní pohony

Synchronní pohony

Synchronní pohony

Synchronní pohony

Při zpracování nekonečných materiálů se zpravidla používají synchronní pohony. Hodí se dokonale pro výrobu, dopravu, zpracování nebo zušlechťování např. papíru, fólií, textilních přízí a pásů, plechů...

Pohony navíjení

Pohony navíjení

Pohony navíjení

Pohony navíjení

Musíte-li zpracovávat nekonečný materiál, pak víte, že:

navíjení a odvíjení materiálu má centrální význam pro plynulý průběh procesu. S pohony navíjení budete nejlépe vybaveni k tomu, abyste...

Pohony pro polohování

Pohony pro polohování

Pohony pro polohování

Pohony pro polohování

Musíte dopravovat materiál, obrobky nebo nástroje do přesně stanovené cílové polohy?

K tomu se hodí pohony pro polohování, které se pohybují rotačně nebo lineárně ve směru cílové polohy a dopraví...

Zdvihací pohony

Zdvihací pohony

Zdvihací pohony

Zdvihací pohony

Když je potřeba zvedat a spouštět zátěže, používají se pohony zdvihů. Udržují spolehlivě stanovenou polohu, která se řídí pomocí koncového spínače nebo snímačů.

Pohony nástrojů

Pohony nástrojů

Pohony nástrojů

Pohony nástrojů

Pohon nástroje určuje otáčky nástroje, a poskytuje tak výkon nezbytný k obrábění. Je úplně jedno, zda Vaše procesy vyžadují činnosti, které materiál dělí, nebo ho ubírají. Naše pohony zajistí s...

Koordinované pohony

Koordinované pohony

Koordinované pohony

Koordinované pohony

Velkou flexibilitu Vám nabízejí koordinované pohony, např. manipulační systémy. Používají se k přemísťování materiálů, obrobků nebo nástrojů po definovaných drahách nebo volně v prostoru. Tyto pohony...

Elektronická vačka

Elektronická vačka

Elektronická vačka

Elektronická vačka

Zvýšené produktivity a vyšší dynamiky u všech pohybů, které neprobíhají lineárně, dosáhnete s elektronickou vačkou. Elektronická vačka převádí lineární informace o dráze pomocí dráhou řízeného...

Příčná řezačka a letmá pila

Příčná řezačka a letmá pila

Příčná řezačka a letmá pila

Příčná řezačka a letmá pila

Správného taktu pro kontinuální zpracovatelské procesy dosáhnete s našimi příčnými řezačkami nebo letmými pilami. Všechny nekonečné materiály, které chcete během pohybu taktovaně opracovávat nebo...